1 / 8

Byggeri 2014

Byggeri 2014. Plan vedrørende forestående byggeri/renovering af SFO/indskoling 2014. Byggeprojektet Ny bygning (91 m 2 ) opføres på halvmånen ud for 0. og 1. klasse. Bygningen vil består af: Fællesrum med køkken Møde/personalerum To toiletter. Byggeprojektet

Télécharger la présentation

Byggeri 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Byggeri 2014 Plan vedrørende forestående byggeri/renovering af SFO/indskoling 2014

  2. Byggeprojektet Ny bygning (91 m2) opføres på halvmånen ud for 0. og 1. klasse. Bygningen vil består af: Fællesrum med køkken Møde/personalerum To toiletter

  3. Byggeprojektet Eksisterende lokaler (0., 1. og 2. klasse) Nyt toilet i mellemlokalet (mellem 0. og 2. klasse) Nyt depotrum i mellemlokalet Nye linoleumsgulve i alle lokaler Maling af alle vægge Nye døre i 0., 1. og 2. klasse – med lyddæmpning Etablering af vinduer mod vest i 1. klasse Udskiftning af havedør i 0. og 1. klasse Nye lysarmaturer med lyscensor

  4. Byggeprojektet Udearealer Udvidelse af flisearealet. (Arealet skulle efterfølgende svare til det nuværende.) Opførelse af 5 meter bred trappesektion (Som kan fungere som siddepladser ved optræden og andre fremførsler.)

  5. Byggeprojektet Overordnet tidsplan Uge 18/19 Byggeriet påbegyndes! Uge 26/27 Den nye bygning står færdig udvendigt og det indvendige arbejde påbegyndes Uge 31/32 Byggeriet er klar til overdragelse

More Related