1 / 9

Monitorul Oficial nr. 0384 din 07.06.2012 OUG nr. 24 din 06 Iunie 2012

Monitorul Oficial nr. 0384 din 07.06.2012 OUG nr. 24 din 06 Iunie 2012 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

susane
Télécharger la présentation

Monitorul Oficial nr. 0384 din 07.06.2012 OUG nr. 24 din 06 Iunie 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Monitorul Oficial nr. 0384 din 07.06.2012 OUG nr. 24 din 06 Iunie 2012 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Alerta Fiscala Nr. 36 din 08.07.2012 Consultant Fiscal Adrian Bentawww.bentaconsult.roadrian@bentaconsult.roTel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

  2. Monitorul Oficial nr. 0384 din 07.06.2012 OUG nr. 24 din 06 Iunie 2012 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Alerta Fiscala Nr. 36 din 08.07.2012 Consultant Fiscal Adrian Bentawww.bentaconsult.roadrian@bentaconsult.roTel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

  3. OUG nr. 24/2012 – Modificare Codul fiscal. • Actul normativ, detaliaza mai multe situatii dintre care amintim: • a) Majorare plafon de scutire inregistrare in scopuri de TVA la suma de 220000 lei (65000 Eur la cursul de la data aderarii Romaniei la UE). Plafonul acesta se aplica incepand cu data de 01.07.2012. • Daca textul normativ nu va suferi modificari, acest plafon este valabil si pentru primul de activitate, cand se realizeaza infiintarea persoanei inregistrata in scopuri de TVA. (nu se mai recalculeaza proportional cu numarul de luni)

  4. OUG nr. 24/2012 – Modificare Codul fiscal. • b) Se extinde deductibilitatea limitata la 50%, la calculul impozitului pe profit, pentru toate cheltuielile in legatura cu autoturismele de persoane cu pana la 9 pasageri si masa pana la 3500 Kg, cand acestea nu sunt utilizate in exclusivitate in activitati economice.Nu se aplica limitarea pentru cheltuiala cu amortizarea. • Din textul legii intelegem ca se abroga limitarea deducerii existente de 50 % daca autoturismul este utilizat in mod exclusiv in activitati economice. Prin norma metodologice se va reglementa modul mai exact de aplicare.

  5. OUG nr. 24/2012 – Modificare Codul fiscal. • Se prezuma o utilizare economica si se permite deducerea integrala a costurilor pentru urmatoarele exceptii: • 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenție, reparații, pază și protecție, curierat; • 2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii; • 3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv servicii de taximetrie; • 4. vehicule utilizate pentru prestare de servicii cu plata, inlusiv cele utilizate de scolile de soferi; • 5. vehicule considerate marfuri in activitatile comerciale • Se recomanda atentie maxima pentru ca si exceptiile sunt reformulate, fata de reglementarile precedente

  6. OUG nr. 24/2012 – Modificare Codul fiscal. • In mod similar se extinde deductibilitatea limitata la 50 % pentru TVA, pentru achizitiile si cheltuielile in legatura cu autoturismele de persoane, ce nu sunt utilizate in mod exclusiv in activitati economice. • Retinem ca se extinde deductibilitatea limitata si la achizitiile finantate prin contracte de leasing (avans, rate) ce nu sunt utilizate in mod exclusiv in activitati economice. • Iarasi din analiza textului normativ intelegem ca se permite deducerea integrala a TVA daca achizitiile de autoturisme si cheltuilile in legatura cu autoturismele sunt efectuate in scopul exclusiv de realizare a unei activitati economice. • Prin norma metodologica se va stabilii procedura efectiva de aplicare.

  7. OUG nr. 24/2012 – Modificare Codul fiscal. • Se prezuma o utilizare economica si se permite deducerea integrala a TVA pentru urmatoarele exceptii: • 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenție, reparații, pază și protecție, curierat, • 2.vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achiziti; • 3 vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv servicii de taximetrie; • 4. vehicule utilizate pentru prestare de servicii cu plata, inlusiv cele utilizate de scolile de soferi; • 5. vehiculele utilizate pentru inchiriere sau a caror utilizare se acorda prin contract de leasing . • 6. vehicule considerate marfuri in activitatile comerciale; Si in acest caz exceptiile sunt reformulate fata de prevederile existente.

  8. OUG nr. 24/2012 – Modificare Codul fiscal. • Se reformuleaza prevederile privind renuntarea la inregistrarea in scopuri de TVA. Procedura este posibila pentru persoanele care in anul in curs si in anul precedent au realizat o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire. • Declaratia cu radierea inregistrarii in scopuri de TVA se poate face in primele 10 zile ale lunii urmatoare perioadei fiscale avute de contribuabil. • Indiferent de perioda avuta, pana in data de 25 a lunii urmatoare anularii inregistrarii se va depune ultimul decont de TVA, unde se efectueaza toate ajustarile necesare, pentru bunurile la care s-a dedus TVA, bunuri existente la data renuntarii la inregistrarea in scopuri de TVA.

  9. OUG nr. 24/2012 – Modificare Codul fiscal. • Atentie.Facilitatea cu scutire la ajustarea TVA pentru bunurile achizitionate pana la 30.09.2011, s-a abrogat. • Din punctul de vedere al accizelor se introduce obligatia marcarii cu un colorant a unor produse accizabile (pacura) cu solventi, incepand cu 01.08.2012. Se interzice comercializarea acestor produse accizabile nemarcate. • Sunt reformulate si cateva prevederi din OG nr. 29/2011 privind procedura esalonarii la plata a datoriilor bugetare.

More Related