Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Síť E UROPE DIRECT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Síť E UROPE DIRECT

Síť E UROPE DIRECT

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Síť E UROPE DIRECT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Síť EUROPE DIRECT Úkolem informační sítě EUROPE DIRECT je šířit informace a doporučení týkající se politik EU a aktivně podporovat diskuze o Evropské unii na místní a regionální úrovni. Informačních Středisek EUROPE DIRECT je v celé EU více než 500. V České republice je 9 těchto středisek.

  2. EUROPE DIRECT OLOMOUC Informační centrum EUROPE DIRECT Olomouc funguje od roku 2005 a je jediné svého druhu v celém Olomouckém kraji.

  3. EUROPE DIRECT OLOMOUC Hostitelskou organizací EUROPE DIRECT Olomouc je Statutární město Olomouc, které podporuje informační centrum Evropské komise od roku 2005. Na financování projektu EUROPE DIRECT Olomouc se podílí Evropská komise, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj.

  4. EUROPE DIRECT OLOMOUC nabízí: všeobecné informace o Evropské unii informace o práci a studiu v zemích EU poskytování informací o institucích, politikách EU, fondech EU, možnostech financování projektů pomoc v orientaci v dalších zdrojích informací o EU publikace o Evropské unii zdarma organizování besed, seminářů, konferencí a výstav s tematikou Evropské unie

  5. Městská evropská informační střediska Další sítí vytvořenou v rámci komunikační strategie EUROPE DIRECT Olomouc tvoří Městská evropská informační střediska (MEIS). V Olomouckém kraji je dvanáct městských informačních středisek, které s EUROPE DIRECT spolupracují. MEIS najdete v těchto městech: Hustopeče na Bečvou, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Litovel, Šternberk, Prostějov, Uničov, Šumperk, Zábřeh, Štíty.

  6. Den Evropy žáci ZŠ a SŠ Olomouckého kraje představují členské státy EU prostřednictvím stánků a prezentace na pódiu Možnost blíže se seznámit s kulturou a zvyky, tradičními pokrmy a zajímavostmi států Unie Partnery akce jsou UNITED GAMES OF NATIONS, Dům dětí a mládeže Olomouc

  7. Den mobility Projekt určený pro studenty středních škol Olomouckého kraje Informace o možnostech práce, studia, au-pair pobytech a dobrovolné službě v zemích EU Doprovodný program: soutěže, výstavy,.. Partnery akce jsou EURES a Eurocentrum Olomouc

  8. Plánované aktivity pro rok 2012: EUROTIME 2012 Den Mobility 2012 (Šumperk, Prostějov, Olomouc,..) Den Evropy Rozhoduj o Evropě Středoškolská politologická konference Vzdělávací zájezd po institucích EU Bezplatný letní kurz anglického jazyka Léto pro seniory Diskuze, besedy, přednášky (vstup Chorvatska do EU, události v Sýrii) Školení Na kole po Evropě Multikulturní týden Koncerty a promítání filmů

  9. Kontakt Vedoucí: Bc. Regina Kyselová Horní náměstí (podloubí radnice), Olomouc e-mail: europedirect@olomouc.eu tel. 585 513 391 fax. 585 220 834 www.olomouc.eu/europedirect www.europe-direct.cz Otevřeno: po, st: 9.00 – 17.00 út, čt: 9.00 – 15.30 pá: 9.00 – 15.00