1 / 133

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. 2010 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Sunumu. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU. TOPLANTI DÖNEMİ :( 01.01.2010 - 31.12.2010 ) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ TOPLAM PROJE SAYISI :56.

tangia
Télécharger la présentation

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. T.C.BURDUR İL ÖZEL İDARESİ 2010 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Sunumu

 2. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU • TOPLANTI DÖNEMİ :( 01.01.2010 - 31.12.2010 ) • YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ • TOPLAM PROJE SAYISI :56 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI • TOPLAM PROJE TUTARI : 11.526.000 • ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : 10.042.497 • 2010 YILI ÖDENEĞİ : 5.952.489 • DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 4.962.270 • PARASAL GERÇEKLEŞME : % 83 • FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100 • BİTEN PROJE SAYISI : 54 • DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 2 • İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 0 • BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 0 • BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : - • ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ : - • SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ : Personel İhtiyacı Giderilmesi • 14. ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER : Ödeneklerin Arttırılması

 3. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU • TOPLANTI DÖNEMİ :( 01.01.2010 - 31.12.2010 ) • YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ • TOPLAM PROJE SAYISI :56 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI • TOPLAM PROJE TUTARI : 11.526.000 • ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : 10.042.497 • 2010 YILI ÖDENEĞİ : 5.952.489 • DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 4.962.270 • PARASAL GERÇEKLEŞME : % 83 • FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100 • BİTEN PROJE SAYISI : 54 • DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 2 • İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 0 • BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 0 • BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : - • ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ : - • SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ : Personel İhtiyacı Giderilmesi • 14. ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER : Ödeneklerin Arttırılması

 4. KOORDİNASYON BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 5. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU • TOPLANTI DÖNEMİ :(01.01.2010-31.12.2010) • YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ Yol ve Ulaş Hiz. Müd. • TOPLAM PROJE SAYISI :52 PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI • TOPLAM PROJE TUTARI : 5.000.000 • ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : 4.904.497 • 2010 YILI ÖDENEĞİ : 2.575.263 • DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 2.540.000 • PARASAL GERÇEKLEŞME : % 100 • FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100 • BİTEN PROJE SAYISI : 52 • DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 0 • İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 0 • BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 0 • BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : - • ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ : - • SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ : Personel İhtiyacı Giderilmesi • 14. ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER : Ödeneklerin Arttırılması

 6. Asfalt Yapımı

 7. STABİLİZEStabilize : Tesviye (yeni açılmış yol) yolun üzerine doğada bulunan tuvenan (için bir miktar kil olan ancak geneli itibari ile çakılların bulunması) malzeme çekilmesi

 8. YOL ONARIMIOnarım : Mevcut yolun gelişen karayolu araçlarına göre trafik seyrini ve güvenliğini sağlayacak şekilde geliştirmek.

 9. MALZEMELİ YOL BAKIMI

 10. GREYDERLİ YOL BAKIMI

 11. ASFALT BAKIM

 12. KARLA MÜCADELE

 13. SANAT YAPILARI

 14. KİLİT PARKE (KÖY İÇİ)

 15. T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYON

 16. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI BÜTCESİ HARCAMA VE FAALİYETLERİ

 17. TARIMSAL SULAMA HİZMETLERİ

 18. TARIMSAL SULAMA 2010 YILI BÜTÇESİ İLE YAPILANLAR SULAMA :

 19. TOPRAK SU KREDİ PROJELERİ TOPLAM MÜRACAAT SAYISI : 46 Çiftçi YAPILAN PROJE SAYISI : 41 Adet ÖDENEN HAKEDİŞ SAYISI : 35 Adet HAKEDİŞ KEŞİF TUTARI : 1.300.000,00 TL. PROJE AŞAMASINDA OLANLAR : 5 Çiftçi

 20. 2010 YILINDA YILLARA SARİ DEVAM EDEN İŞLER :

 21. 2010 YILINDA SULAMAYA AÇILAN TESİSLERİ 1- Yeşilova Yarışlı YAS Sulama Tesisi 100 ha, 2- Yeşilova Sazak YAS Sulama Tesisi 215 ha, 3- Ağlasun Hisar Göletten Sulama Tesisi 370 ha, 4- Karamanlı Merkez YAS Sulama Tesisi 145 ha, 5- Yeşilova Orhanlı YAS Sulama Tesisi 30 ha, 6- Çeltikçi Tekke YÜS Sulama Tesisi 95 ha, 7- Yeşilova Gencali YAS Sulama Tesisi 60 ha, 8- Yeşilova Işıklar YAS Sulama Tesisi 125 ha, 9- Merkez Düğer YAS Sulama Tesisi 160 ha, 10- Bucak Yüreğil YAS Sulama Tesisi 150 ha, TOPLAM 1450 ha,

 22. SULAMA TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI VE İLAVE TESİSLER İÇİN 19 KÖYÜMÜZE 11.912 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI PVC BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR.

 23. SULAMA TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI VE İLAVE TESİSLER İÇİN 20 KÖYÜMÜZE 11.972 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI PVC BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR.

 24. SULAMA TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN 22 ADET KÖYÜMÜZE 209 TON ÇİMENTO YARDIMI YAPILMIŞTIR.

 25. SULAMA HİZMETLERİ Merkez Kozluca AT. ve TİGH Projesi inşaatı. Merkez Kozluca AT. ve TİGH Projesi inşaatı Merkez Kozluca AT. ve TİGH Projesi inşaatı Merkez Kozluca AT. ve TİGH Projesi inşaatı

 26. SULAMA HİZMETLERİ Kemer Merkez Yol geçidi İnş. Kemer Merkez yol geçiti İnş.

 27. SULAMA HİZMETLERİ Yeşilova Orhanlı Yağmurlama sul.Tes. İnş. Yeşilova Orhanlı Yağmurlama sul.Tes. İnş. Yeşilova Orhanlı Yağmurlama sul.Tes. İnş. Yeşilova Orhanlı Yağmurlama sul.Tes. İnş.

 28. SULAMA HİZMETLERİ Çeltikçi Tekke Yağmurlama sul.Tes. İnş. Çeltikçi Tekke Yağmurlama sul.Tes. İnş. Çeltikçi Tekke Yağmurlama sul.Tes. İnş. Çeltikçi Tekke Yağmurlama sul.Tes. İnş.

 29. SULAMA HİZMETLERİ Merkez Kışla Mah. sul.Tes. İnş.resimleri Merkez Kışla Mah. sul.Tes. İnş.resimleri Merkez Kışla Mah. sul.Tes. İnş.resimleri Merkez Kışla Mah. sul.Tes. İnş.resimleri

 30. SULAMA HİZMETLERİ Yeşilova Gencali Kapalı Sistem Sul.Tes.İnş. Yeşilova Gencali Kapalı Sistem Sul.Tes.İnş.

 31. LABORATUVAR HİZMETLERİ Atomic Absorpsiyon Spektrometre Cihazı ve Aksesuarları

 32. KANALİZASYON HİZMETLERİ

 33. KANALİZASYON 2010 YILI BÜTÇESİ İLE YAPILANLAR

 34. 2010 YILINDA YAPILAN FOSETTİK ÇUKURLARI

 35. KANALİZASYON TESİSİ BAKIM ONARIMI ve İLAVELER TESİSLER İÇİN KORİGE BORU VERİLEN KÖYLERİMİZ

 36. KANALİZASYON TESİSİ BAKIM ONARIMI ve İLAVELER TESİSLER İÇİN KORİGE BORU VERİLEN KÖYLERİMİZ

 37. 2010 YILINDA YAPILAN DOĞAL ARITMA TESİSLERİ

 38. KANALİZASYON HİZMETLERİ

 39. KANALİZASYON HİZMETLERİ Çavdır Yazır kanalizasyon inş.Resimleri Çavdır Yazır kanalizasyon inş.Resimleri Çavdır Yazır kanalizasyon inş.Resimleri Çavdır Yazır kanalizasyon inş.Resimleri

 40. KANALİZASYON HİZMETLERİ Yeşilova Onacak Fosseptik çukuru inş. Yeşilova Onacak Fosseptik çukuru inş. Yeşilova Onacak Fosseptik çukuru inş.

 41. KANALİZASYON HİZMETLERİ Merkez Halıcılar Kanalizasyon tesisi inş. Merkez Halıcılar Kalizasyon Tessisi İnş.

More Related