Download
gospodarstvo hrvatske n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gospodarstvo Hrvatske PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gospodarstvo Hrvatske

Gospodarstvo Hrvatske

625 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gospodarstvo Hrvatske

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gospodarstvo Hrvatske Upute za izvođenje predavanja, seminara i polaganje ispita

 2. Kontakt: Vladimir Arčabić, univ.spec.oec. Mail: varcabic@efzg.hr Kabinet: 216 Konzultacije: utorkom od 10:00 do 12:00 četvrtkom od 10:00 do 12:00 • Prebacivanja iz pojedine predavačke ili seminarske grupe u neku drugu nisu dozvoljena. • Izlazak na pismeni ispit i kolokvije iz kolegija „Gospodarstvo Hrvatske“ ove akademske godine JEuvjetovano položenim kolegijem „Makroekonomija“.

 3. LITERATURA: • V. Čavrak (ur), I. Družić, V. Barić, P. Grahovac, T. Gelo, N. Karaman Aksentijević, Ž. Mrnjavac, A. Obadić, Ž. Pašalić, Š. Smolić, J. Šimurina, J. Tica (2011) Gospodarstvo Hrvatske; Politička kultura; ISBN 978-953-258-054-9 POPIS KLJUČNIH BAZA PODATAKA DOSTUPNIH KORISNICIMA KNJIŽNICE I DOKUMENTACIJE EKONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU i FOI-a: • ScienceDirect baza podataka - http://www.sciencedirect.com/ • Springer baza podataka - http://www.springerlink.com/app/home/main.asp?wasp=1b • 22a8h1yj4xxh81ekdw • Willey-Blackwell baza podataka - http://onlinelibrary.wiley.com/

 4. RASPORED PREDAVANJA PO TJEDNIMA:

 5. Seminarska nastavaUkupno je obavezno prisustvovati na 75% predavanja i seminarske nastave!

 6. Kolokviji • Minimalno 50% dolazaka na predavanjima i seminarima tijekom semestra je potrebno za potpis • Ispit se može položiti putem pismenog i usmenog ispita ili putem kolokvija. • Prvi kolokvij 17.-22.03.2014. godine. Pravo izlaska na prvi kolokvij imaju svi studenti koji su bili prisutni na 75% predavanja i seminara i koji će prezentirati jednu od tema seminarskog istraživačkog rada. Gradivo obuhvaća 1.-5. poglavlje udžbenika • Drugi kolokvij od 22.-27.04.2014. godine. Pravo izlaska na drugi kolokvij imaju studenti koji su položili prvi kolokvij i koji će prezentirati jednu od tema seminarskog istraživačkog rada. Gradivo obuhvaća 6.-10. poglavlje udžbenika • Treći kolokvij održati će se u tjednu od 19.-24.05.2014. godine. Gradivo obuhvaća 11.-15. poglavlje udžbenika • Za prolaz na kolokviju nužno je ostvariti 51% ukupnih bodova. • Konačna ocjena

 7. Struktura ispita i kolokvija: • Skupina pitanja Bodovi • 15 pitanja višestrukog izbora 15 • 5 pitanja na nadopunjavanje 10 • 5 pitanja esejskog oblika 25 • UKUPNO: 50 • Za prolaz na kolokviju je potrebno ostvariti 51% • Za prolaz na ispitu je potrebno ostvariti 60%

 8. Seminarska izlaganja • Na radionicama se od studenata očekuje da pokažu što su istražili do sada, u kojem su smjeru krenuli i s kakvim su se problemima susreli • Optimalno trajanje seminara je 10-15 minuta, a nakon izlaganja slijedi diskusija • U seminarskom izlaganju treba odgovoriti na postavljena pitanja za svaku temu, ali i dodati ono što se čini relevantnim i/ili zanimljivim za temu

 9. Kako pretraživati baze podataka? • http://www.hnb.hr/statistika/hstatistika.htm - Hrvatska narodna banka • http://www.dzs.hr/ - Državni zavod za statistiku • http://www.mfin.hr/hr/statistika-i-izvjesca - Ministarstvo financija • http://www.hgk.hr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_PB?legacyWcmClippingUrl=http%3A%2F%2Fhgk.biznet.hr%2Fhgk%2Ftekst3.php%3Fa%3Db%26page%3Dtekst%26id%3D362%26kid%3D463 –pod svakim sektorom imate statistički dio! – Hrvatska gospodarska komora • http://www.hzz.hr/default.aspx?id=4114 – Hrvatski zavod za zapošljavanje • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database - eurostat • http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html - Europska centralna banka • http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 – Međunarodni monetarni fond • http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=1174 – Svjetska banka • http://data.worldbank.org/country - Svjetska banka • http://w3.unece.org/pxweb/database/STAT/20-ME/1-MEOV/?lang=1 • http://laborsta.ilo.org/data_topic_E.html - Međunarodna organizacija rada • http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm– Banka za međunarodna poravnanja • http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/statistics_en.htm • http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/gen_gov_data/time_series/index_en.htm– Europska komisija • http://www.undp.hr/ itd…

 10. Osnove grafike u Excelu i deskriptivne statistike1) Crtanje grafikona – stupci

 11. 2) Crtanje grafikona - pita 1) Računanje udjela

 12. 3) Dijagram raspršenosti, linija trenda i koeficijent determinacije

 13. Koeficijent determinacije (Coefficientofdetermination) je proporcija varijacija iz uzorka protumačena linearnom regresijskom vezom: Interpretacija: 100( )% varijacija iz uzorka (mjerenih sumom kvadrata ukupnih odstupanja empirijskih vrijednosti od prosjeka) može se protumačiti uporabom x-a za procjenu (predviđanje) y-a u modelu jednostavne linearne regresije.

 14. 4) Mjehurići

 15. Izvor: Eurostat

 16. Tablice

 17. Izvor: Eurostat

 18. Prebacivanje teksta u stupce http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm

 19. Prosjek, raspon i prosječno odstupanje od prosjeka Prosječna izloženost EU banaka u ukupnoj izloženosti inozemnih banaka u CEE regiji iznosi 97%.

 20. Najviša je izloženost EU banaka u ukupnoj izloženosti inozemnih banaka prisutna u BiH, a najniža u Bugarskoj.

 21. Prosječno odstupanje izloženosti banaka pojedinih zemalja prema prosjeku regije iznosi 2%.

 22. Prosječna izloženost Austrijskih banaka u ukupnoj izloženosti inozemnih banaka u CEE regiji iznosi 39%. Najviša izloženost Austrijskih banaka u ukupnoj izloženosti inozemnih banaka prisutna je u BiH, a najniža u Bugarskoj. Prosječno odstupanje izloženosti banaka pojedinih zemalja prema prosjeku regije iznosi 15%.

 23. Pitanja???

 24. Sretno s pisanjem!!!!!