1 / 22

Tóth Fruzsina, Gábor György, az áo. tud. kandidátusa

EGY VEMHESSÉG-SPECIFIKUS FEHÉRJE (PSPB) KIMUTATÁSÁN ALAPULÓ ELISA TESZT ALKALMAZHATÓSÁGA A KORAI (29-30 NAPOS) VEMHESSÉG ÉS AZ EMBRIÓ VESZTÉS KIMUTATÁSÁRA SZARVASMARHÁBAN. Tóth Fruzsina, Gábor György, az áo. tud. kandidátusa. Placenta mikrobolyhok. Caruncle. Cotyledon.

tawny
Télécharger la présentation

Tóth Fruzsina, Gábor György, az áo. tud. kandidátusa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EGY VEMHESSÉG-SPECIFIKUS FEHÉRJE (PSPB) KIMUTATÁSÁN ALAPULÓ ELISA TESZT ALKALMAZHATÓSÁGA A KORAI (29-30 NAPOS) VEMHESSÉG ÉS AZ EMBRIÓ VESZTÉS KIMUTATÁSÁRA SZARVASMARHÁBAN Tóth Fruzsina, Gábor György, az áo. tud. kandidátusa

 2. Placenta mikrobolyhok Caruncle Cotyledon

 3. A kétmagvú sejtek vándorlása kétmagvú óriás sejtek placenta méh PSPB az anyai keringésben

 4. Placenta (Cotyledon) Méh (Caruncula) A PSPB festődése a placentómában

 5. Tehenek száma A PSPB első kimutatása a szérumban (nap) a termékenyítés után

 6. 900 700 500 A PSPB szérum koncentráció változása 300 100 80 PSPB ng/mL Ellés Termékenyítés utáni napok

 7. BioPRYN Pregnant Ruminant Yes/NoELISAVemhességi Teszt

 8. LEMEZ PROTOKOLL 8 KONTROLL 88 MINTA

 9. A minták Optikai Denzitásának (OD) megoszlása egy lemez leolvasásakor O D Cutoff OD: (OD standard1-OD standard2)*multiplier + OD standard2

 10. OD értékekaz első PSPB kísérletben (n=69) 100%-os egyezést találtunk a PSPB és az ultrahang diagnózis között

 11. Üzemi kísérlet

 12. Üzemi kísérletek visszaellenőrzése ultrahanggal

 13. A minták Optikai Denzitásának (OD) megoszlása egy lemez leolvasásakor O D

 14. Embrionális veszteségek

 15. Köszönöm a figyelmet!

 16. *At Lemezfal A PSPB teszt működési elve 24h Szérum 24 h At-Enz 20 min Szubsztrát mosás mosás ------PSPB --------At*HRP -------- Színreakció

More Related