html5-img
1 / 13

Olukord eraisikute laenuturul Kuidas laenukohustustega toime tulla?

Triin Messimas Äriarendusjuht SEB. Olukord eraisikute laenuturul Kuidas laenukohustustega toime tulla?. Rakveres 25.08.2009. Eraisikute laenujääk (miljardites kroonides). Laenude andmine on jõudnud tagasi buumieelsele tasemele. Allikas: Eesti Pank.

tayte
Télécharger la présentation

Olukord eraisikute laenuturul Kuidas laenukohustustega toime tulla?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Triin Messimas Äriarendusjuht SEB Olukord eraisikute laenuturulKuidas laenukohustustega toime tulla? Rakveres 25.08.2009

 2. Eraisikute laenujääk (miljardites kroonides)

 3. Laenude andmine on jõudnud tagasi buumieelsele tasemele Allikas: Eesti Pank

 4. Majandusnäitajad – kas olukord läheb paremaks? • Töötuse määr II kvartalis 13,5% (92 000 töötut), aasta varem 4% • Töötute arvkasvas vähem (13 000) kui I kvartalis (26 000) • Hõive on enim vähenenud ehituses – töö on kaotanud iga kolmas • osaajaga töötajate arv 15 000, aasta tagasi 3 000 • Sisemajanduse kogutoodang SKP vähenes 2008 II kvartaliga võrreldes 16,6% • Enim kahanesid töötlev tööstus, ehitus ja hulgikaubandus • Võrreldes esimese kvartaliga SKP vähenemine aeglustus • Kinnisvaraturul tehti II kvartalis 6500 tehingut • 1/3 vähem kui 2008 II kvartalis, 1/5 rohkem kui I kvartalis • Keskmine tehingu väärtus (653 400 kr) - 36% väiksem kui aasta tagasi • Hoonestatud kinnisasja keskmine väärtus-41% madalam kui II kvartalis 2008 Eesti Pank: “Majanduslangus Eestis on aeglustumas” Allikas: Statistikaamet

 5. Keskmise pere laenukohustused • Eestis on 583 000 peret • Kodulaen on 140 000 perel • Keskmine kodulaenu jääk 687 643krooni, kuumakse ca 5 000 krooni • Võlgnevusega kodulaene 12 000 (30.06.2007- 4 000) • Kodulaene, mille tasumisega on tõsisemaid probleeme 4 000 (alla 3%) • Ühel perel on keskmiselt: • pangalaene 196 182krooni, sh tarbimislaene 14 033 krooni • pangalaene, mille tasumisega on probleeme 21 253 krooni (30.06.07 – 5 899 krooni) • laenuvõlga pankadele 3138 krooni (30.06.07- 446 krooni) Kahe aasta jooksul on laenuprobleemid kasvanud neli korda Allikas: Eesti Pank, SEB

 6. Soovitused ebakindlal ajal toimetulemiseks • Mõelge läbi, milline on teie pere tegelik finantsseis: • Kindel ja regulaarne sissetulek • Võimalused sissetuleku suurendamiseks või püsivamaks muutmiseks • Minimaalselt vajalikud igapäevased kulutused • Tulude ja kulude vahe • Väljaminekud, mida oleks reaalselt võimalik vähendada • Koostage igaks kuuks eelarve (püsimaksed on kuust-kuusse erinevad!) ja märkige järjekindlalt üles kõik jooksvad kulutused • Uurige pangast võimalusi laenukohustuste ümberkorraldamiseks Selge arusaamine hetkeseisust annab kindluse teha õigeid otsuseid

 7. Näide: Pere eelarve

 8. Kui makseraskused on juba käegakatsutavad … Varasem pöördumine tähendab suuremat lahenduste valikut! • Võtke otsekohe ühendust panga laenuhalduriga, kellega koos leiate lahenduse, näiteks: • Maksegraafiku pikendamine • Maksepuhkus (laenu põhiosa, (osaliselt) ka intressimaksete katkestamine) • Väikeste laenukohustuste (nt krediitkaardid) ümberkorraldamine pikema tähtaja ning kindlate kuumaksetega laenuks • Äärmuslikul juhul eluaseme osaline väljaüürimine või vahetamine odavama vastu (abi pakuvad kinnisvarabüroode spetsialistid!) Mingil juhul ei ole lahendus kiirlaenude kasutamine- see ainult süvendab probleemi! Iga lahendus on personaalne, tagatisvara müümine on lahenduseks vaid erandjuhul. Panga jaoks on pikaajaline hea kliendisuhe väga oluline!

 9. Laenude ümberkorraldamise näide Pärast: • Kodulaenule 30-aastane graafik- uus kuumakse 3221 krooni • Krediitkaardi jäägi lisamine väikelaenule, graafiku pikendamine 4 aastaks – uus kuumakse (intress 20%) 1248 krooni Laenukulud järgmisel kuul kokku 4 469 krooni Enne: • Kodulaen 600 000 krooni 20 aastaks, kuumakse (intress 5%) 3960 krooni; • Väikelaen 35 000 krooni 2 aastaks, kuumakse (intress 18%) 1747 krooni; • Krediitkaardi kasutatud jääk 6000 krooni, kuulub tasumisele ühes osas Laenukulud järgmisel kuul kokku: 6000 + 5 707 = 11 707 krooni

 10. Kodulaenu tingimused on endiselt soodsad • Laenusumma kuni 70% tagatise väärtusest • SA KredEx käenduse kasutamise korral kuni 90% • Laenu tähtaeg kuni 40 aastat • Laenu saab võtta ujuva või fikseeritud intressiga ja Eesti kroonides või eurodes • Eurolaenu intressimäär jääb ca 4% lähedale • Baasintress 6 kuu Euribor ainult 1,1% (01.07.08- 5,145%) NB! Seoses kinnisvarahindade langusega on keskmise leibkonna ostujõud eluasemeturul märgatavalt parem kui 2007. aastal – sama objekti laenumaksed on hinnanguliselt 15-20% väiksemad 700 000 kroonise laenu (intressiga 4,0%, tähtajaga 25 aastat) kuumakse on ca 3700 krooni

 11. Kõiki laenuriske saab maandada! • Laenukindlustus (surmariski ja invaliidsuse vastu) • Laenumaksete kindlustus (töökaotuse ja töövõimetuse vastu) • Tagatisvara kindlustus • Intressi fikseerimine (intressimäärade muutumise vastu) • SEB pakub alates märtsist 2008 laenumaksete kindlustust (Payment Protection Insurance). • Töökaotuse või töövõimetuse perioodil hüvitab kindlustusselts laenusaajale/pangale laenu kuumaksed. Muutuva intressiga laenu korral hüvitatakse kuumaksed tegeliku intressimäära alusel

 12. Kokkuvõtteks Pank saab ja tahab olla kasulikuks partneriks pere rahaasjad korraldamisel ka keerulisematel aegadel. Minge panka nõustamisele – see ei maksa midagi! Soovitame säästa, sissetulekute vähenemisega seoses on see keeruline, kuid siiski hädavajalik! Kui laenu võtmine on hästi läbi mõeldud vajadus, võib selle otsuse kindlasti teha – kodu soetamiseks ei ole ebasobivat aega! Kiireim viis riskide vähendamiseks on kindlustamine – küsige laenudele kaasa kõik sobivad kindlustused! Kiirlaenude võtmist tasub vältida –laenu saamise kiirus ei ole arvestatav argument!

 13. Tänan! triin.messimas@seb.ee

More Related