1 / 10

Rahvusvaheline olukord 1918-1939

Rahvusvaheline olukord 1918-1939. Võitjad ja kaotajad. Prantsusmaa, USA ja Inglismaa jagavad maailma. 11. nov 1918 Compiegne’i vaherahu Pariisi rahukonverents Versailles Süüdi Saksamaa loobub suurtest aladest, tasub sõjas tekitatud kahju, keelati tugev armee.

cade
Télécharger la présentation

Rahvusvaheline olukord 1918-1939

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rahvusvaheline olukord 1918-1939 Võitjad ja kaotajad

  2. Prantsusmaa, USA ja Inglismaa jagavad maailma • 11. nov 1918 Compiegne’i vaherahu • Pariisi rahukonverents Versailles • Süüdi Saksamaa • loobub suurtest aladest, tasub sõjas tekitatud kahju, keelati tugev armee

  3. Prantsusmaa, USA ja Inglismaa javada maailma • Sakslastele süüdistus arusaamatu, alandav • Saksamaa endised liitlased (austerlased, ungarlased, bulgaarlased, türklased) samuti rahulolematut • Versailles’ süsteem

  4. Sõjajärgse maailma ohud ja lootused • Antanti suurriigid koostasid rahulepingu • Piirid olid teadlikult konfliktselt loodud • Rahvasteliit Genfis • Esimene sõjajärgne aastakümme- igavene rahu?

  5. Saatanlikud kolmekümnendad • Asi kipub hapuks: 1) Saksamaad vihastas Versailles’ leping 2) Jaapan ja Itaalia ei olnud saanud piisavalt asumaid 3) Kehtestatud riigipiirid tekitasid konflikte 4) Rahvasteliit oli võimetu • 1929 majanduskriis->usk demokraatiasse kadus->diktatuuri lootus->1930 diktatuur Euroopas

  6. Sõjakollete kujunemine Euroopas ja Aasias • Majanduskriisi tõttu vabastati Saksamaa kohustustest • 1930 Jaapan ründab Hiinat • Rahvasteliit on võimetu, Jaapan astub välja • Järgnesid Itaalia, Saksamaa, Nõukogude Liit

  7. Saksamaa taasrelvastumine • 1933 võimule Natsionaalsotsialistlik Töölispartei • Hitleri eestvedamisel võimsa sõjaväe loomine • “Piiride kompimine”

  8. Itaalia sõda Etioopia vastu • Fašistid eesotsas Benito Mussolini-> võimas nagu Rooma! • 1935 tungiti Etioopiasse • Rahsvasteliit oli võimetu, kuna Saksamaa aitas

  9. Suurriigid otsivad liitlasi • Prantsusmaa kartis Saksamaad->liit NL-iga • 1936 Berliini- Rooma telg • Saksamaa+ Jaapan= Komiterni- vastane pakt • 1937 liitus Itaalia

  10. Hispaania kodusõda • Hispaanias võitsid vasakpoolsed • Sõjavägi ei olnud sellega rahul • 1936 Franscisci Franco eestvedamisel mäss • NL toetas vasakpoolseid • Saksamaa, Itaalia ja Portugal Francot • 1939 kehtestati Franco diktatuur

More Related