1 / 51

MELLOMKRIGSTIDEN 1918 - 1939

MELLOMKRIGSTIDEN 1918 - 1939. Børskrakk 1929 Inflasjon - pengene synker i verdi, slik at folk må betale mer for en bestemt vare enn de måtte før. Politisk turbulens Tvangsauksjoner Priser redusert Ca 30% arbeidsledighet Streik Streikebrytere Lockout Ikke skikkelige støtteordninger

evania
Télécharger la présentation

MELLOMKRIGSTIDEN 1918 - 1939

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MELLOMKRIGSTIDEN1918 - 1939

 2. Børskrakk 1929Inflasjon - pengene synker i verdi, slik at folk må betale mer for en bestemt vare enn de måtte før

 3. Politisk turbulens Tvangsauksjoner Priser redusert Ca 30% arbeidsledighet Streik Streikebrytere Lockout Ikke skikkelige støtteordninger Nødsarbeid http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/422243

 4. Uro i arbeidsforholdeneRettigheter - plikter

 5. Keynes’ teori - i trange tider er det viktig å bruke penger, fordi nye investeringer vil skape nye arbeidsplasser og dermed få økonomien på fote igjen.

 6. Arbeiderpartiet – stortingsvalget 1933 HELE FOLKET I ARBEID

 7. 1945 - 1950

 8. Einar Gerhardsen – ”Landsfaderen” - samlingsregjering

 9. Oppbygging etter 2. verdenskrigNord-Norge et katastrofe område

 10. Marshallhjelpen 1947

 11. 1947-1952 fikk Norge ca 250 millioner dollar i lån og gave fra USA Mange andre europeiske land fikk også hjelp USA ville hjelpe sine venner i Europa, men trengte å selge varer og ønsket å motarbeide kommunismen Marshallhjelpen

 12. Kommunisme

 13. Den kalde krigen - 1947

 14. NATO – North Atlantic Treaty Organization - 1949

 15. Atlanterhavspakten ble inngått Skulle Norge bli med? Mislykket forsøk på å være nøytrale tidligere Ble russerne sinte om nordmennene ble medlem USA og var uvenner med russerne. Mange redd for grensa i nord, usikre på hva naboene ville finne på Norge medlem-1949 Atlanterhavspakten

 16. 50-TALLET

 17. Økonomisk vekstLav arbeidsledig-hetRo i arbeidsfor-holdene

 18. Mo i Rana Årdal og Sunndalsøra Vannkraft Mekaniske verksteder Skipsbygging Handelsflåten Fiskerinæringen Boliger, skoler, store varehus Jordbruket kraftig effektivisert Utbygging av kraftkrevende industri

 19. Moderne jordbruk

 20. Arbeidsinnvandring – kultur - flyttestrøm

 21. Drabantby

 22. Roma-traktaten – starten på EU

 23. Enhetsskolen 7-års obligatorisk skole på 50-tallet9-års obligatorisk skole kom i 196910-års obligatorisk skole i 1994

 24. Økt konsum og nye varer

 25. Rasjoneringer på noen varer frem til 1960

 26. 60-TALLET

 27. Folketrygden - 1967

 28. Oljefunn – 1969 - OLJENASJON http://www.youtube.com/watch?v=VCsI7Q_iOOo

 29. Hippietid http://www.youtube.com/watch?v=ji5-f0oS_4A&feature=related

 30. 70-TALLET

 31. Ungdom markerer segMarx, Lenin og Mao som forbilder

 32. Kvinnekamp – „lik lønn for likt arbeid”

 33. De fleste kvinner hjemmeværende 10% kvinner jobbet i begynnelsen av 60-tallet Jentene begynte å ta gymnas og universitetsutdanning Kvinnekamp

 34. Lik lønn for likt arbeid Utbygging av barnehager Prevensjonsopplysning Kjønnskvotereing Likestillingsloven 1978 gav forbud mot kjønnsdiskriminerende reklame. Barnetallet sank Kvinnekamp i 1970-årene-forskjellige kvinnekrav

 35. EF – Folkeavstemming i Norge ’72

 36. Folkeavstemning 25.september 1972 • Argumenter for: • Ikke råd til å stå utenfor • Viktig å delta i det europeiske fellesskapet • Argumenter mot: • Norge må beholde sin nasjonale styringsrett • Norske bønder og fiskere ville bli utkonkurrert av billige utenlandske varer • Resultat: 53,9% mot, 46,1 for

 37. Skille mellom i-land og u-land

 38. Miljøproblemer – Miljøverndepartementet 1972

 39. 80-TALLET

 40. - jappetid- prisfall på oljen i 1986 - børskrakk i 1987 - nyfattige

 41. Atomkappløp – USA – Sovjet – Tsjernobyl ulykken 1986

 42. Kåre Willoch - Gro Harlem Brundtland

 43. Spionasje – ubåter – Arne Treholt

 44. 90-TALLET

 45. Scandinavian Star 1990

 46. Kong Olav V dør i 1991

 47. 1994 – Vinter OL – ”typisk norsk å være god”

 48. EU – folkeavstemming - 1994

 49. Uenigheten mindre mellom de politiske partiene

 50. 2000-TALLET

More Related