html5-img
1 / 12

Mitä kuuluu rakennekaavioille?

Mitä kuuluu rakennekaavioille?. Jari Sjölund 29.10.2010. Rakennekaavio. kuvaa ”karttana” käsikirjoituksen mukaisen sivukokonaisuuden kertoo materiaalipaketin laajuuden ja keskeiset osiot sekä näiden väliset linkit näyttää linkit ja mihin kultakin sivulta päästään. Etusivu.

tejana
Télécharger la présentation

Mitä kuuluu rakennekaavioille?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mitä kuuluu rakennekaavioille? Jari Sjölund 29.10.2010

  2. Rakennekaavio • kuvaa ”karttana” käsikirjoituksen mukaisen sivukokonaisuuden • kertoo materiaalipaketin laajuuden ja keskeiset osiot sekä näiden väliset linkit • näyttää linkit ja mihin kultakin sivulta päästään

  3. Etusivu Minnan ja Teron tarina Jaanan tarina Tuulin tarina Riikan ja Antin tarina Henkilögalleria Päivän sää M:n ja T:n arki (nuoren pöllön kuva) M:n ja T:n arki (vanhan pöllön kuva) Asuminen Talous M:n ja T:n uusi suunta 1. Valitse oikea vastaus [NP] 2. Valitse oikea vastaus [VP] 10. Yhdistä sana ja selitys [VP] 11. Järjestä lauseen osat oikein [NP] 12. Täydennä lauseet [NP] 3. Yhdistä henkilö ja kuva [NP] 13. Ristikko [VP] 4. Yhdistä henkilö ja ajatus [NP] 5. Lue teksti ja tee tehtävät. Taso [NP] a) Sanarysä [NP] b) Yhdistä kysymys Ja vastaus [NP] 5. Lue teksti ja tee tehtävät. Taso [VP] 14. Järjestä lauseen osat oikein [NP] c) Etsi tekstistä synonyymit. Kirjoita viivalle. [VP] 15. Valitse oikeavaihtoehto [VP] d) Yhdistä kysymys ja vastaus [VP] 16. Budjettilaskuri [VP] d) Lisää puuttuvat sanatlauseisiin [VP] a) Minnan ja Teron budjetti 6. Yhdistä sana ja kuva [NP] b) Oma budjetti 7. Järjestä tavut oikein [NP] 17. Etsi väärät neuvot [VP] 8. Taivuta sanat oikein [VP] 9. Yhdistä sana ja kuva [NP] Anssi Heinonen - Melon Arbus Productions

  4. Etusivu Minnan ja Teron tarina Jaanan tarina Tuulin tarina Riikan ja Antin tarina Henkilögalleria Päivän sää Tuuli parantaa maailmaa (nuoren pöllön kuva) Tuuli parantaa maailmaa (vanhan pöllön kuva) Alku aina hankalaa Yhdistykset ja harrastukset Luonto 1. Valitse oikea vastaus [NP] 2. Valitse verbin oikea muoto [VP] 7. Etsi sopiva yhdistys [NP] 8. Yhdistä sana ja selitys [VP] 9. Sanarysä [VP] 3. Yhdistä sana ja kuva [NP] 10. Kirosanat [NP] 4. Järjestä lauseen osat oikein [NP] 5. Etsi samaa tarkoittavat [VP] 11. Yhdistä sana ja kuva [NP] a) 1. kappale 12. Järjestä tavut oikein [NP] b) 2. kappale 13. Opettele luontosanoja [VP] 6. Täydennä lauseet [VP] 14. Ristikko [NP] 15. Kirjoita runo [NP] 16. Opi jokamiehen- oikeudet [VP] Anssi Heinonen - Melon Arbus Productions

  5. Etusivu Minnan ja Teron tarina Jaanan tarina Tuulin tarina Riikan ja Antin tarina Henkilögalleria Päivän sää Riikan ja Antin rakkaus (nuoren pöllön kuva) Riikan ja Antin rakkaus (vanhan pöllön kuva) Riikka ja Antti menevät naimisiin Riikka ja Antti remontoivat taloa Kuluta harkiten 1. Valitse oikea vastaus [NP] 2. Valitse verbin oikea muoto [VP] 12. Yhdistä sana kuvaan [NP] 17. Yhdistä sana ja kuva [NP] 13. Järjestä tavut oikein [NP] 18. Sanarysä [NP] 14. Tee lause [NP] 19. Säästä energiaa. [VP] 3. Yhdistä sana kuvan [NP] 15. Kirjoita verbin perusmuoto [VP] 20. Vaihda väärä sana oikeaksi [VP] 4. Järjestä tavut oikein [NP] 16. Taivuta sanat oikein [VP] 5. Suunnittele hääbudjetti [VP] 6. Lomakkeiden sanoja [VP] 7. Täydennä lauseet [VP] 8. Tee hääkutsu[VP] 9. Suunnittele juhlien ruokalista[NP] 10 . Suunnittele juhlien ruokalista [VP] 11. Kenen ajatus [VP] Anssi Heinonen - Melon Arbus Productions

  6. Etusivu Minnan ja Teron tarina Jaanan tarina Tuulin tarina Riikan ja Antin tarina Henkilögalleria Päivän sää Tuuli Minna Mary Tero Pentti Teija Tilasto Riikka Eino Seppo Suomi Antti Erkki Kirsti Kielioppi Jaana Anssi Heinonen - Melon Arbus Productions

  7. Etusivu Minnan ja Teron tarina Jaanan tarina Tuulin tarina Riikan ja Antin tarina Henkilögalleria Päivän sää Sääsymbolit jailmansuunnat Tunnetko nämä? Monivalinta Paikkakunnat kartalla Taso 1. Taso 2. Anssi Heinonen - Melon Arbus Productions

  8. Aikiksen yhteinen rakennekaavio • Aloitussivu • Linkit kuhunkin aihioon • Portaittainen jäsentely? • Joustava laajennettavuus? • Mitä yhteisiä elementtejä, linkkejä jne? • Mitä toistetaan kunkin aihion kohdalla? • Onko jotain elementtejä, jotka näkyvät jokaisella sivulla? • Hankkeen tiedot • Käyttöehdot, tekijänoikeudet yms. • Ohjaustyökalu • ”Se on läsnä kaikkialla, siihen ei pidä kyllästyä, ei saa viedä liikaa tilaa. Piilotettu pudotusvalikko tulee esiin tarvittaessa.”

  9. Yhteiset tekstit, kirjautuminen yms. Aikis Aihiokohtainen navigointi Navigointialue Aihiokohtainen sisältö

More Related