Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_126

  2. Izomery jsou sloučeniny, které mají stejný sumární vzorec, ale jinou strukturu. • Mají různé fyzikální a chemické vlastnosti. • Dělíme je na: • Konstituční izomery • - liší se konstitucí, tj. povahou a pořadím atomů a vazeb v molekule • Konfigurační izomery (prostorové, stereoizomery) • - mají stejnou konstituci, liší se konfigurací, tj. prostorovým uspořádáním atomů v molekule Izomerie Konstituční izomery se dělí na: řetězové, polohové, skupinové a tautomery.

  3. Konstituční izomery a) Řetězové izomery • liší se uspořádáním uhlíkového řetězce pentan 2-methylbutan b) Polohové izomery • liší se polohou substituentu nebo násobné vazby v řetězci 1-chlorbutan 2-chlorbutan

  4. c) Skupinové izomery • liší se funkčními skupinami dimethylether ethanol d) Tautomery • liší se polohou dvojné vazby a funkční skupinou vinylalkohol acetaldehyd

  5. Konfigurační izomerie a) Geometrická (cis a trans) • liší se konfigurací substituentů na dvojných vazbách nebo na cyklech cis-1,2-dichlorethen (oba substituenty jsou ve stejném poloprostoru určeným rovinou násobné vazby, nebo cyklem) trans-1,2-dichlorethen (substituenty jsou v opačných poloprostorech určeným rovinou násobné vazby, nebo cyklem) b) Optická • Látky s optickou aktivitou mají schopnost stáčet rovinu polarizovaného světla. • Optická aktivita se měří polarimetrem.

  6. Podmínkou je přítomnost chirálního (asymetrického) atomu, nejčastěji uhlíku, který má čtyři různé substituenty. • Jednotlivé izomery (optické antipody) se chovají jako předmět a obraz v zrcadle (nebo pravá a levá ruka), stačí rovinu polarizovaného světla opačným směrem. • Jejich ekvimolekulární směs je opticky neaktivní a nazývá se racemát. Optické izomery kyseliny mléčné

  7. Procvičování Vytvořte k dané sloučenině řetězový izomer: 2-methylpropan butan Napište o jaké izomery se jedná: skupinové diethylether butan-1-ol Co je to chirální uhlík? Má na sobě navázány čtyři různé substituenty, je příčinou optické aktivity látek.

  8. Čím se liší tautomery? Liší se polohou dvojné vazby a funkční skupinou. Napište vzorce cis- a trans-but-2-enu. cis-but-2-en trans-but-2-en Vysvětlete pojem racemát. Je to ekvimolekulární směs optických antipodů, je opticky neaktivní. Napište vzorec propan-1-olu a k němu vytvořte polohový izomer. propan-2-ol propan-1-ol

  9. KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.: Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997. • PEČOVÁ, Danuše. Organická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. Použitá literatura