Download
funkce lesa a jeho kategorizace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Funkce lesa a jeho kategorizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Funkce lesa a jeho kategorizace

Funkce lesa a jeho kategorizace

303 Views Download Presentation
Download Presentation

Funkce lesa a jeho kategorizace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Funkce lesa a jeho kategorizace Modernizace výuky odborných předmětů Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.08/03.0032 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jolana Juřicová

 2. Funkce lesa: produkční mimoprodukční

 3. Produkční funkce lesa DŘEVO JE OBNOVITELNÁ SUROVINA A ZDROJ ENERGIE LESNÍ PLODY OZDOBNÁ KLEST

 4. Mimoprodukční funkce Rostliny spotřebovávají oxid uhličitý a produkují kyslík Klimatická funkce - bory produkují fytoncidy

 5. Mimoprodukční funkce Les ovlivňuje kvalitu půdy a umožňuje její existenci a vývoj Lesní porost zabraňuje půdní erozi

 6. Mimoprodukční funkce Vodohospodářská funkce – les zvyšuje vsak a snižuje odtok Les převádí povrchový odtok v podzemní, způsobuje retenci a akumulaci srážek.

 7. Mimoprodukční funkce lesa Rekreační funkce lesa

 8. Mimoprodukční funkce Ekologická funkce – les umožňuj existenci mnoha živých organismů

 9. Kategorizace lesa

 10. Kategorizace lesa LESY HOSPODÁŘSKÉ • Přibližně ¾ lesů ČR • Probíhá zde intenzivní lesnické hospodaření za účelem dosažení co nejvyšší produkce dřeva LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ • Přibližně 1/5 lesů naší republiky • Do kategorie lesů zvláštního určení náleží například: lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací, lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, lesy lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce. LESY OCHRANNÉ • Necelých 5% lesů • Například lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích jako prudké svahy a rašeliniště, vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni

 11. Lesy jsou národním přírodním bohatstvím a tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí