Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Propagarea undelor Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara

 2. Click Propagarea unei perturbaţii Perturbaţia – scoaterea corpurilor sau a particulelor din poziţia de echilibru Exemple: ►Perturbaţia produsă prin mişcarea bruscă în sus şi în jos a capătului unei corzi http://www.youtube.com/watch?v=3BN5-JSsu_4&feature=related ►Perturbaţia produsă de picăturile de ploaie pe suprafaţa liniştită a unei ape http://www.youtube.com/watch?v=Yi3LW5riHfc&feature=related http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-interference

 3. ►Scoaterea din poziţia de echilibru a unui sistem de pendule Dacă pendulele sunt legate între ele, iar primul este pus în mişcare,atunci fiecare pendul va intra în oscilaţie pe rând, cu transfer de energie şi cu o viteză finită. http://www.youtube.com/watch?v=yVkdfJ9PkRQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=1M8ciWSgc_k&feature=related

 4. Fenomenul de propagare din aproape în aproape într-un mediu a unei perturbaţii se numeşte undă ►unda generată de o perturbaţie mecanică într-un mediu elastic se numeşte undă elastică ►toate punctele mediului atinse de undă reproduc perturbaţia iniţială ►propagarea undelor se face din aproape în aproape cu viteză finită ►în timpul propagării undei are loc transfer de energie şi nu se transportă substanţă http://www.youtube.com/watch?v=7yPTa8qi5X8&feature=related

 5. Click imagini sau linkuri Fenomene ondulatorii în natură Valurile http://www.youtube.com/watch?v=lUmqedXtvhg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=RLGHUe1OxNU&feature=related

 6. Click imagini sau linkuri Norii http://www.youtube.com/watch?v=P3nmj8sND8s&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=GVCx9KD0jsc&feature=related

 7. Dune de nisip alb - Brazilia http://www.youtube.com/watch?v=P5IZW8nYqas Dune de nisip - Sahara http://www.youtube.com/watch?v=lcdeBxkjqLg&feature=related

 8. Unda transversală ►este unda pentru care direcţia perturbaţiei este perpendiculară pe direcţia de propagare a undei Viteza de propagare • http://www.youtube.com/watch?v=UHcse1jJAto http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/waves/wavetypes.htm#introd http://www.youtube.com/watch?v=g4zMZMmOaCo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=9P2eemlsYIY&feature=related

 9. Unda longitudinală ►este unda pentru care direcţia perturbaţiei este aceeaşi cu direcţia de propagare a undei Viteza de propagare http://www.youtube.com/watch?v=aguCWnbRETU&feature=related http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/waves/wavetypes2.htm http://www.youtube.com/watch?v=A0j6JgB-kPk&feature=related

 10. http://www.youtube.com/watch?v=MoVz2ENJb8M&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=Rbuhdo0AZDU http://www.kettering.edu/physics/drussell/Demos/waves/wavemotion.html

 11. Suprafaţa de undă – locul geometric al punctelor atinse de undă la un moment dat, care oscilează în fază Suprafaţa de undă cea mai depărtată de sursă reprezintă frontul de undă Lungimea de undă– distanţa parcursă de undă cu viteza v în timp de o perioadă Unde sferice Unde plane http://www.youtube.com/watch?v=vAW5zGGnGM0&feature=related

 12. y v x λ λ Ecuaţia undei plane sursa sau Unda este un fenomen cu dublă periodicitate: ►periodicitate în timp caracterizată de perioada sursei T ►periodicitate în spaţiu caracterizată de lungimea de undă λ

 13. Principiul lui Huygens Orice punct de pe o suprafaţă de undă poate fi considerat o sursă de unde secundare care se propagă în toate direcţiile cu viteza undei

 14. http://www.youtube.com/watch?v=M7_gvPqvR78&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ub2KCnZyeno&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=zvxd22XJckM

 15. Bibliografie http://travelwithasmile.net/wp-content/uploads/2010/10/ploaie_toamna1.jpg http://www.fizica.ro/textbooks/fizica11/html/1c1.html http://www.google.ro/imgres?q=unde+longitudinale http://en.wikipedia.org/wiki/Huygens%E2%80%93Fresnel_principle#See_also http://www.youtube.com/watch?v=3BN5-JSsu_4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Yi3LW5riHfc&feature=related http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-interference http://www.youtube.com/watch?v=yVkdfJ9PkRQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=1M8ciWSgc_k&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=7yPTa8qi5X8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=RLGHUe1OxNU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=lUmqedXtvhg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=M7_gvPqvR78&feature=related

 16. http://www.youtube.com/watch?v=P3nmj8sND8s&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=GVCx9KD0jsc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=P5IZW8nYqas http://www.youtube.com/watch?v=lcdeBxkjqLg&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=UHcse1jJAto http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/waves/wavetypes.htm#introd http://www.youtube.com/watch?v=g4zMZMmOaCo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=9P2eemlsYIY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=aguCWnbRETU&feature=related http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/waves/wavetypes2.htm http://www.youtube.com/watch?v=A0j6JgB-kPk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=MoVz2ENJb8M&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=Rbuhdo0AZDU http://www.kettering.edu/physics/drussell/Demos/waves/wavemotion.html http://www.youtube.com/watch?v=vAW5zGGnGM0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ub2KCnZyeno&feature=related