Download
joomla nowoczesny system portalowy open source n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JOOMLA – nowoczesny system portalowy open source PowerPoint Presentation
Download Presentation
JOOMLA – nowoczesny system portalowy open source

JOOMLA – nowoczesny system portalowy open source

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

JOOMLA – nowoczesny system portalowy open source

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JOOMLA – nowoczesny system portalowy open source Rajmund Radziewicz

 2. Wprowadzenie • Joomla (suahili: razem) – CMS rozprowadzany na licencji GNU GPL • Wielojęzykowy, wspierający UTF-8 • Budowa modułowa, obsługa pamięci podręcznej • Obsługa szablonów, komponentów, wsparcie dla RSS • Kilka tysięcy dodatków (fora, sklepy internetowe, galerie, szablony) • Obsługa wymiany banerów • Zróżnicowany poziom dostępu do zasobów (powszechny, rejestrowany, specjalny)

 3. Struktura Joomli • Pozycje – podstawowe, pojedyncze elementy treści: artykuły, dokumenty, odnośniki do zasobów, obrazy w galerii, produkty w katalogu, itp. • Kategorie – kolekcje, zbiory pozycji zgrupowanych ze względu na jakieś kryterium – temat, rodzaj, typ, • Sekcje i komponenty – kolekcje kategorii artykułów (sekcje) i innych materiałów (komponenty). • Pozycje porządkowane są w kategoriach, kategorie w - sekcjach artykułów lub w komponentach. Kategoria nie może istnieć bez sekcji lub poza komponentem, a w sekcji artykułów i niemal w każdym komponencie musi być przynajmniej jedna kategoria

 4. Struktura Joomli – C.D • Komponenty – zewnętrzne/wewnętrzne (np. komponent ankiet, formularz kontaktowy, „spinacz RSS”) • Moduły (moduł logowania, moduł menu) • Kreatory menu, edytor wizualny, zarządzanie multimediami

 5. Joomla – obszary robocze

 6. Instalacja Prawa dostępu Prawa dostępu to prawa do wykonywania operacji na plikach katalogach: • czytaj [read]: prawo do odczytu pliku lub przeglądania katalogu, • zapisz [write]: prawo do zapisu w pliku lub zmieniania zawartości katalogu • wykonaj [execute]: prawo wykonywania skryptów lub otwarcia katalogu. RXW W systemach *nixowych (np. Linux) użytkownicy mogą posiadać te prawa jako: • właściciele [owner] • grupa [group] • inni [other] (r=4, w=2, x=1)

 7. Instalacja C.D właściciel grupa inni r w x r - x r - x 7 5 5 r w - r - - r - - 6 4 4

 8. Użytkownicy - role Autorzy posiadają uprawnienia do: • przesyłania materiałów do wyznaczonych sekcji i kategorii artykułów, • edytowania swoich materiałów Redaktorzy posiadają uprawnienia do: • dodawania i redagowania artykułów w wyznaczonych sekcjach i kategoriach oraz • edytowania i redagowania artykułów wszystkich pozostałych autorów. Wydawcy: • dodawania artykułów w każdej sekcji witryny, • edytowania (redagowania) artykułów wszystkich innych autorów • decydowania o opublikowaniu bądź zakończeniu publikacji każdego artykułu.

 9. Użytkownicy systemowi • Operatorzy [Managers], • Administratorzy [Administrators], • Główny Administrator [Super Administrator]

 10. Operatorzy • Operatorzy mają prawa do zarządzania artykułami i zarządzania pozycjami menu witryny. • Mogą tworzyć, usuwać, kopiować, przemieszczać kategorie i sekcje artykułów. • Tworzyć, usuwać, kopiować, przemieszczać artykuły. • Tworzyć, usuwać, kopiować, przemieszczać pozycje menu umożliwiające prezentację artykułów. • Modyfikować parametry, a także przenosić do śmietnika (ale nie usuwać fizycznie!) wszystkie inne pozycje menu. • Operatorzy nie mogą dodawać użytkowników i modyfikować ich uprawnień, instalować składników systemu, posługiwać się innymi komponentami.

 11. Administratorzy • Administratorzy mają wszystkie prawa przysługujące operatorom oraz mogą dodatkowo: • Posługiwać się wszystkimi komponentami, modułami i dodatkami. • Dodawać, modyfikować i usuwać konta użytkowników (z wyjątkiem konta głównego administratora) • Instalować komponenty, moduły i dodatki (z wyjątkiem szablonów i plików komunikatów językowych). • Administrator nie ma prawa zmieniać globalnych ustawień konfiguracyjnych witryny. Nie może też przenieść konta administratora do innej grupy użytkowników.

 12. Główny administrator • …. może wszystko ;-)

 13. Główny administrator • Główny administrator jako jedyny ma dostęp do wszystkich funkcji panelu administracyjnego. Ma wszystkie prawa przysługujące administratorom oraz dodatkowo: • Prawo modyfikacji ustawień globalnych, • Przenoszenia kont administratorów do innych grup - niższej lub grupy głównych administratorów. • Instalowania szablonów i plików zawierających lokalizacje językowe..

 14. Uprawnienia Uprawnienia: w tym miejscu określamy poziom uprawnień użytkowników do danej kategorii. Są trzy opcje do wyboru: Powszechny - dostęp publiczny: jeśli wybierzesz tę opcję każdy odwiedzający witrynę będzie mógł przeglądać zawartość tej kategorii,Rejestrowany - jeśli wybierzesz tę opcję zawartość tej kategorii będą mogli przeglądać wszyscy zarejestrowani użytkownicy witryny.Specjalny - dostęp specjalny: jeśli wybierzesz tę opcję użytkownicy ze specjalnymi uprawnieniami (autorzy, redaktorzy, edytorzy) będą mogli zależnie od swych uprawnień - dodawać (wszyscy z grupy specjalnej, edytować (edytorzy i wydawcy) i publikować (tylko wydawcy) artykuły.

 15. Migracja • Przenosiny katalogu /var/www tar zcvf archiwum.tgz /var/www/* tar -xzvf archiwum.tgz • Eksport bazy danych: mysqldump.exe -u user -p baza > kopia.sql • Edycja configuration.php