Privim către viitor - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Privim către viitor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Privim către viitor

play fullscreen
1 / 10
Privim către viitor
125 Views
Download Presentation
theo
Download Presentation

Privim către viitor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Privim către viitor Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei http://e-chimie.upb.ro Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  2. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Privim către viitor e- Chimie CHIMIE ORGANICA A D R E N A L I N A Prof. Ing. Cristina NicoletaGirbota – CTC1 COLEGIUL TEHNIC VASILE PARVAN CONSTANTA Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  3. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni CUPRINS Introducere Scurt istoric Formule chimice Proprietati fizice Metode de obtinere Bibliografie Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  4. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Introducere • Adrenalina (Epinefrina) • hormon secretat în sânge de glanda medulosuprarenală în cazuri de stres. • ajunsă în sânge ea determină creșterea frecvenței cardiace, a presiunii sanguine, dilatarea bronhiilor și pregătirea organismului pentru o producere masivă de energie prin arderea lipidelor (lipoliză) și sinteza glucozei. • Circulația sângelui este activată la nivelul sistemului nervos central pe când la nivelul tractusului digestiv este diminuată. Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  5. Scurt istoric 1856-Prima indicație despre existența hormonului în glanda suprarenală, este colorarea clorurii de fier trivalent, lucru observat de fiziologul francez „Alfred Vulpian”. 1893 - fiziologii „George Oliver” și „Edward Schäfer”stabilesc că această substanță are o acțiune deosebită din punct de vedere farmacologic 1897- O conturare mai precisă a acestor efecte farmacologice o face fiziologul polonez Napoleon Cybulski. 1897-Prima încercare de izolare a substanței o face „John Jacob Abel” care denumește substanța epinefrină. Inspirat de încercarea lui Abel, chimistul american de origine japoneză Jokichi Takamine, reușește să izoleze o substanță numită adrenalină, ce avea proprietățile descrise de Oliver, Schäfer și Cybulski. 1904-Prima sinteză chimică a adrenalinei îi reușește lui Friedrich Stolz Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  6. Adrenalina Formula moleculara C9H13NO3 Formula structurală Noradrenalina Formula moleculara C8H11O3N este un hormon - mediator fiziologic al organismului eliberat în condiţii de stres la nivelul sinapsei sistemului nervos vegetativ simpatic, cu proprietăţi şi structură asemănătoare cu ale adrenalinei. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Editorul materialului: UPB Data publicării: 1 noiembrie 2010 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  7. Adrenalina- Proprietăți fizice Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  8. Metode de obtinere Adrenalinaeste un hormon neurotransmiţător, ce mobilizează corpul în stare de pericol sau de plăcere. Obţinut pe cale sintetică, este folosit în practica medicală ca stimulent al activităţii inimii şi ca bronhodilatator. O metodă de obţinere a adrenalinei porneşte de la substanţa A (C6H6O2), conform schemei: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Identificaţi structurile compuşilor A, B, C precum şi formula structurală a adrenalinei Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  9. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Captura de ecran din lectie Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  10. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni BIBLIOGRAFIE 1.http://ro.wikipedia.org/wiki/Adrenalina 2.Lectiile digitizate din platforma AeL create in cadrul Proiectului 3.Suport de curs Proiect POSDRU 61839 Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României