Download
eversti tero kaakinen komentaja kaakkois suomen rajavartiosto n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eversti Tero Kaakinen Komentaja, Kaakkois-Suomen rajavartiosto PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eversti Tero Kaakinen Komentaja, Kaakkois-Suomen rajavartiosto

Eversti Tero Kaakinen Komentaja, Kaakkois-Suomen rajavartiosto

303 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Eversti Tero Kaakinen Komentaja, Kaakkois-Suomen rajavartiosto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KANSAINVÄLINEN RAUTATIE -JUHLASEMINAARI 14.11.2012 IMATRARAJAVARTIOSTON NÄKEMYS RAUTATIEYHTEYKSIEN KEHITTÄMISESTÄ VENÄJÄN JA SUOMEN VÄLILLÄ Eversti Tero Kaakinen Komentaja, Kaakkois-Suomen rajavartiosto

  2. SUOMEN RATAVERKOSTO JA RAUTIERAJANYLITYSPAIKAT ITÄRAJALLA Kelloselkä-Alakurtti* Vartius-Kivijärvi - tavaraliikenne Niirala-Värtsilä - tavaraliikenne Parikkala-Syväoro* Imatra-Svetogorsk - tavaraliikenne • Vainikkala-Buslovskaja • henkilöliikenne • tavaraliikenne henkilö- ja tavaraliikenne tavaraliikenne * ratapohja, ei kiskoja

  3. RAUTATIERAJANYLITYSPAIKAN AVAAMINEN SUOMEN JA VENÄJÄN RAJALLE, CASE IMATRA-SVETOGORSK • Valtioiden välinen sopimus: poliittiset, taloudelliset ja logistiset näkökohdat • Tavaraliikenne – henkilöliikenne / kansallinen – kansainvälinen • Rajavaltuutetut avaavat liikenteelle – edellytykset: asianmukainen varustelu, viranomaisten resurssien varaaminen • Case Imatra-Svetogorsk • nyt tavaraliikenne ja tulevaisuudessa kansainvälinen status? • henkilöliikenteelle avaaminen? • rajatarkastukset kustannustehokkaimmin maantierajanylityspaikan läheisyydessä • rajatarkastukset edellyttävät rajatarkastajien määrän lisäämistä (arviot 5-20 htv, riippuen junaliikenteen määrästä) ja tarkastusvälineistön hankkimista (mobiililaitteet)