Download
vsm p symboler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VSM-p - Symboler PowerPoint Presentation
Download Presentation
VSM-p - Symboler

VSM-p - Symboler

769 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VSM-p - Symboler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OXOX Ugentlig plan Udjævning af produktionsmix Information Færdigvarer til kunden Virksomhed Kanban-post Skub Supermarked Databox C/T = 45 sek. C/O = 30 min 3 skift Træk Træk-kanban Produktions- kanban Bufferlager / Sikkerhedslager 2% brok FIFO Lager Operatør Informationsflow 300 stk. 1 dag Kanban i serier Elektronisk informationsflow Signalkanban Kaizenprojekter Forsendelse med bil VSM-p - Symboler Proces