Download
magiske symboler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magiske symboler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magiske symboler

Magiske symboler

201 Views Download Presentation
Download Presentation

Magiske symboler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Magiske symboler Skogfinsk magi og mystikk

  2. Runesang Runesang har røtter 4-5000 år tilbake i tid og skogfinnene som kom vandrende fra Savolaks på 1600-tallet hadde med seg denne tradisjonen til Norge "Runesang" er direkte oversatt fra finske "runolaulu" og må ikke forveksles med norrøne runer. Opprinnelig er runo et germansk ord for hemmelighet og magi, og laulu betyr å synge eller å synge magisk.

  3. tietäjä - den som vet. Det fantes velsignelser til enhver anledning, men skjedde det alvorlige ulykker, tok man kontakt med tietäjä - den som vet.

  4. Mot sykdom Sykdom kunne f.eks manes inn i trerøtter

  5. Besvergelse mot frostskader PakkainenPyronpoika, Talonpoikatalleroinen, Talvetasutaijoilla, Kesätkeikutlähtehissä... Pukuri Frost, du snøføykfødte kuldeblåsten, kuldesønnen. Vinter'n sitter du på grinda, sæmmær'n gynger du i lauvet...

  6. Det fins mange ulike symboler skåret inn i vegger, vinduer og dører: Pentagram, håndomriss og ulike kors er vanlige. Symbolene ble skåret inn som beskyttelse og ble gjerne plassert på verdifulle bygninger og steder, som for eksempel låve, stabbur og stall.

  7. Det vanligste og mest utbredte symbolet er pentagrammet; den 5-taggete stjerna

  8. Omriss av hender Et vanlig symbol i områder med skogfinsk bosetting.

  9. Symbolene ble skåret inn som beskyttelse og ble gjerne plassert på verdifulle bygninger og steder, som for eksempel låve, stabbur og stall. Bekkekverna var viktig for å male kornet til mjøl, og mengder av sagn, historier og eventyr viser at den var truet både fra puken i fossen, nissen og mennesker med kriminelle hensikter. Ofte finner vi magiske symboler på kvernhus.

  10. Røykbadstua Røykbadstua hadde status som en «hellig» bygning for skogfinnene. Badstua ble ofte brukt til barnefødsler, og det var selvfølgelig viktig å sikre den med beskyttelse mot alt naturlig og «overnaturlig» som kunne tenkes å være trusler mot et nyfødt barn.