Download
multiplikasjonsb ndet telling antall og symboler for antall n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”MULTIPLIKASJONSBÅNDET” Telling, antall og symboler for antall PowerPoint Presentation
Download Presentation
”MULTIPLIKASJONSBÅNDET” Telling, antall og symboler for antall

”MULTIPLIKASJONSBÅNDET” Telling, antall og symboler for antall

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

”MULTIPLIKASJONSBÅNDET” Telling, antall og symboler for antall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. i:SEE ”MULTIPLIKASJONSBÅNDET”Telling, antall og symboler for antall 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i:SEE ConceptualLearning DA

  2. For å se denne presentasjonen Da enkelte av bildene i denne presentasjonen inneholder animasjoner anbefaler vi sterkt å velge funksjonen ”Lysbildefremvisning” eller ”Slide show” på verktøylinjen for å få det riktige utbytte av den ! i:SEE Conceptual Learning DA

  3. I matematikk er det viktig å lære og forstå telling. Mange lærer tallordene utenat uten å forstå at tallene er symboler for antall. Tallforståelse er nødvendig for å kunne telle og regne. Når barn skal lære å telle, finner de antall ved å telle én og én konkret om gangen. i:SEE ConceptualLearning DA

  4. Gode verktøy for å lære å telle Veiledning til bruk av Cuisenairestavene Matteboksen med cuisenairestavene Multiplikasjonsbåndet i:SEE ConceptualLearning DA

  5. Eksempel på bruk av Matteboksen med cuisenaire-stavene De hvite kubene symboliserer 1’ere, og sirkelen en gruppeplate Tell 1 og 1 inn i gruppeplaten. Fortsett opp til 10 sammen med barnet. Vi sier ”0 og 1 til, blir 1” Vi sier ”1 og 1 til, blir 2” Vi sier ”2 og 1 til, blir 3”. 0 1 2 3 i:SEE ConceptualLearning DA

  6. Gjør telling til en lek i begynneropplæringen • Tell først én og én av gangen. • Tell antall mennesker. • Tell antall hoder, øyne, neser, ører, tenner osv. hos hvert menneske. • Tell antall kroppsdeler. • Tell antall fingre og tær osv. • Når det å telle én og én av gangen er lært, kan dere fortsette slik: • - tell to og to av gangen, to øyne, to ører, to armer, to ben osv. • - tell fem og fem av gangen, fem og fem fingre, fem og fem tær osv. • - tell ti og ti av gangen, ti og ti fingre, ti og ti tær, ti tenner i overkjeven osv. • Når telleforståelsen er lært, kan for eksempel prikker symbolisere antallet. Så kan symbolene for antallet (tallene) læres. i:SEE ConceptualLearning DA

  7. Cuisenairestavene vil hjelpe eleven å gå fra konkreter (stavene) til de abstrakte tallordene ved, i første omgang, å telle én og én stav om gangen.I dette eksempelet lærer eleven å telle til 10. TELLING i:SEE ConceptualLearning DA