1 / 99

8 :30 PM

DS-PRIKAZ - MENU. 8 :30 PM. Alfoncová Iveta. Adresář. Platební příkazy. Uložené. Ukončit. Upravit/přidat detaily kontaktu. +. Poslat platební příkaz. Smazat kontakt. Ábel Miroslav. Brandejs Jaroslav. Daněk Aleš. Novotný Igor. Nový Oldřich. 8 :30 PM. Platební příkaz.

tuyen
Télécharger la présentation

8 :30 PM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DS-PRIKAZ - MENU 8:30 PM Alfoncová Iveta Adresář Platební příkazy Uložené Ukončit Upravit/přidat detaily kontaktu + Poslat platební příkaz Smazat kontakt Ábel Miroslav Brandejs Jaroslav Daněk Aleš Novotný Igor Nový Oldřich

 2. 8:30 PM Platební příkaz Číslo účtu příjemce * / Přidat dalšího příjemce + Částka * Kč Nový Uložený Trvalý Hromadný Zpráva (pro oba) Zadat příkaz podrobněji… Odeslat Uložit Zrušit ZPĚT

 3. Adresář příjemců DEL 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ X Číslo účtu příjemce * Alfoncová Iveta 775606721 0300 / Ábel Miroslav Brandejs Jaroslav Daněk Aleš q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 4. Adresář příjemců DEL 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ X Číslo účtu příjemce * • Ábel Miroslav 504879632 0500 / • Brandejs Jaroslav Příhoda Boris Rejžek Bořivoj q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 5. Adresář příjemců DEL 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ X Číslo účtu příjemce * • Příhoda Boris 284613795 0300 / Rejžek Bořivoj q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 6. Adresář příjemců DEL 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ X Číslo účtu příjemce * • Příhoda Boris 284613795 0300 / q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 7. 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ . Číslo účtu příjemce * / • 3 1 • 2 • 6 • 4 • 5 • 9 • 7 • 8 Hotovo • 0 DEL X

 8. Adresář příjemců 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ .2 Číslo účtu příjemce * • Dukát Ladislav / • Doubrava Lukáš Příhoda Boris Sokol Petr Zámečník Jiří • 3 1 • 2 • 6 • 4 • 5 • 9 • 7 • 8 Hotovo • 0 DEL X

 9. Adresář příjemců 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ .28 Číslo účtu příjemce * • Příhoda Boris / Sokol Petr • 3 1 • 2 • 6 • 4 • 5 • 9 • 7 • 8 Hotovo • 0 DEL X

 10. Adresář příjemců 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ .284 Číslo účtu příjemce * • Příhoda Boris / Sokol Petr • 3 1 • 2 • 6 • 4 • 5 • 9 • 7 • 8 Hotovo • 0 DEL X

 11. Adresář příjemců 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ .2846 Číslo účtu příjemce * • Příhoda Boris / • 3 1 • 2 • 6 • 4 • 5 • 9 • 7 • 8 Hotovo • 0 DEL X

 12. 8:30 PM Platební příkaz Číslo účtu příjemce * 284613795 0300 / Přidat dalšího příjemce + Částka * Kč Nový Uložený Trvalý Hromadný Zpráva (pro oba) Zadat příkaz podrobněji… Odeslat Uložit Zrušit ZPĚT

 13. 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ . Částka * Kč 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 DEL • 0 • . X Hotovo

 14. 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ 3 Částka * Kč 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 DEL • 0 • . X Hotovo

 15. 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ 32 Částka * Kč 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 DEL • 0 • . X Hotovo

 16. 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ 326 Částka * Kč 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 DEL • 0 • . X Hotovo

 17. 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ 326. Částka * Kč 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 DEL • 0 • . X Hotovo

 18. 8:30 PM NOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ 326.5 Částka * Kč 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 DEL • 0 • . X Hotovo

 19. 8:30 PM Platební příkaz Číslo účtu příjemce * 284613795 0300 / Přidat dalšího příjemce + Částka * Kč 326.5 Nový Uložený Trvalý Hromadný Zpráva (pro oba) Zadat příkaz podrobněji… Odeslat Uložit Zrušit ZPĚT

 20. AUTORIZACE

 21. 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE Potvrzení příkazu ! Opravdu si přejete odeslat 326.5 kč na účet Boris Příhoda 284613795/0300? Autorizace Odeslat Zrušit Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: Přístupové heslo:

 22. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 23. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: l q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 24. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: lo q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 25. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: log q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 26. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: logi q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 27. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: login q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 28. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: login q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 29. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: login q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l h z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 30. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: login q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l *e z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 31. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: login q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l **s z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 32. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: login q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l ***l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 33. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE X Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: login q w e r t y u i o p Přístupové heslo: a s d f g h j k l ****o z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 34. 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE Potvrzení příkazu ! Opravdu si přejete odeslat 326.5 kč na účet Boris Příhoda 284613795/0300? Odeslat Zrušit Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: login Přístupové heslo: *****

 35. 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ – ODESLÁNO Na účet Boris Příhoda 284613795/0300 bylo odesláno 326.5 kč. Příkaz byl uložen pro pozdější použití. Přejete si provést další akce?“ Uložit se jménem Vytvořit trvalý příkaz Uložit č. účtu do Adr. Zpět do menu ZPĚT

 36. DEL 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - ULOŽIT X Zadejte prosím název příkazu pro uložení: Název: Nájem q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 37. 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ – ODESLÁNO Příkaz s názvem „Nájem“ uložen. Přejete si provést další akce s aktuálním příkazem? Ukázat v uložených Vytvořit trvalý příkaz Uložit č. účtu do Adr. Zpět do menu ZPĚT

 38. TRVALY PRIKAZ

 39. Abecedně A-Z 8:30 PM TRVALÉ PŘÍKAZY Vytvořit nový trvalý plat.příkaz + EON Školné Stočné Částka: 666 czk Částka: 326.5 czk Částka: 666 czk Příjemce: Příjemce: Příjemce: Číslo účtu: 284613795/0300 Číslo účtu: 447858468/2200 Číslo účtu: 195578468/0500 Hledat ZPĚT

 40. Zrušit trvalý plat.p. Abecedně A-Z 8:30 PM TRVALÉ PŘÍKAZY Vyberte Akci Upravit příkaz Vytvořit nový trvalý plat.příkaz + Stočné Školné EON Částka: 666 czk Částka: 666 czk Částka: 326.5 czk Příjemce: Příjemce: Příjemce: Číslo účtu: 284613795/0300 Číslo účtu: 195578468/0500 Číslo účtu: 447858468/2200 Hledat ZPĚT

 41. Abecedně A-Z 8:30 PM TRVALÉ PŘÍKAZY Vytvořit nový trvalý plat.příkaz + Školné Stočné Trvalý příkaz „EON“ zrušený. Částka: 666 czk Částka: 666 czk Příjemce: Příjemce: Číslo účtu: 195578468/0500 Číslo účtu: 447858468/2200 Hledat ZPĚT

 42. 8:30 PM Platební příkaz 1/2 Číslo účtu příjemce * / Přidat dalšího příjemce + Částka * Kč Nový Uložený Trvalý Hromadný Zpráva (pro oba) Zadat příkaz podrobněji… Zrušit ZPĚT

 43. 8:30 PM Platební příkaz 1/2 Číslo účtu příjemce * 284613795 0300 / Přidat dalšího příjemce + Částka * Kč 326.5 Nový Uložený Trvalý Hromadný Zpráva (pro oba) Zadat příkaz podrobněji… Zrušit ZPĚT

 44. 8:30 PM Platební příkaz 1/2 Číslo účtu příjemce * 284613795 0300 / Přidat dalšího příjemce + Částka * Kč 326.5 Nový Uložený Trvalý Hromadný Zpráva (pro oba) Zadat příkaz podrobněji… Zrušit ZPĚT

 45. 8:30 PM Platební příkaz 1/2 Číslo účtu příjemce * 284613795 0300 / Přidat dalšího příjemce + Částka * Kč 326.5 Nový Uložený Trvalý Hromadný Zpráva (pro oba) Doplňující zpráva Zadat příkaz podrobněji… Zrušit ZPĚT

 46. 8:30PM Datum 1. splátky * Platební příkaz 2/2 Datum ukončení * Opakovat: * Denně Nový Uložený Trvalý Hromadný Týdně Měsíčně měsíců 12 Jednou za Odeslat Zrušit ZPĚT

 47. 8:30PM Datum 1. splátky * Platební příkaz 2/2 31.12.2013 20.1.2012 Datum ukončení * Opakovat: * Denně Nový Uložený Trvalý Hromadný Týdně Měsíčně měsíců 12 Jednou za Odeslat Zrušit ZPĚT

 48. 8:30PM Datum 1. splátky * Platební příkaz 2/2 31.12.2013 20.1.2012 Datum ukončení * Opakovat: * Denně Nový Uložený Trvalý Hromadný Týdně Měsíčně měsíců 12 Jednou za Odeslat Zrušit ZPĚT

 49. DEL 8:30 PM TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ - ULOŽIT X Zadejte prosím název trvalého platebního příkazu: Název: EON q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m ?123 , . Hotovo

 50. 8:30 PM PLATEBNÍ PŘÍKAZ - AUTORIZACE Potvrzení příkazu ! Opravdu si přejete založit trvalý platební příkaz „EON“? (326.5 czk týdně na účet 284613795/0300) Autorizace Odeslat Zrušit Zadejte prosím své identifikační údaje: Login: Přístupové heslo:

More Related