Download
medezeggenschap vanaf 2015 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medezeggenschap vanaf 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medezeggenschap vanaf 2015

Medezeggenschap vanaf 2015

173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Medezeggenschap vanaf 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Medezeggenschap vanaf 2015 Door: Isaäk Mol, adviseur medezeggenschap SBCM / MZSW en Els Huisman, advocate bij De Voort. Maart / april 2014.

 2. Medezeggenschap na 2015 Invoering Participatiewet per 1-1-2015 Nieuwe organisatievormen, mogelijk worden huidige SW-bedrijven versnipperd of gaan op in groter geheel Hoe vertegenwoordig je je werknemers en welke structuur past voor de medezeggenschap?

 3. Organisatievormen na 2015 Nieuw werkbedrijf van SW en SD Alleen beschut werk, evt. met AWBZ SW bedrijf wordt onderdeel van gemeente Combinaties

 4. 1. Nieuw werkbedrijf Vorming van een ‘nieuw’ werkbedrijf. SW en gemeentelijke SD komen daarin samen. Een werkdeel en een inkomensdeel Eigen rechtspersoon (doorgaans GR) Soms nog met BV’s daaronder

 5. Soorten werk(nemers) Beschut werk (Beschut) Werken op locatie Groepsdetachering Individuele detachering Begeleid werken Regulier werken (met verbintenis aan werkbedrijf) Regulier werk (overeenkomst elders)

 6. Soorten werk(nemers) Werkbegeleiding, detachering, staf Inkomensverstrekking en controle; staf cliënten

 7. Kleine OR (7 leden) Werkgroep Werkgroep Werkgroep Werkgroep Werkgroep Via reglement een werkprocedure afspreken Volledige OR Mogelijk OC OC OC OC OC Werkprocedure volgens WOR; variant COR en OR. KernOR (3 of 5 leden) Projectgroep Projectgroep Projectgroep Projectgroep Projectgroep Via reglement een werkprocedure afspreken Werkbedrijf Beschut, intern en op locatie Detachering Begeleid en zelfstandig Begeleiding en staf Inkomen

 8. Extra lastig Meerdere rechtsvormen (GR en BV’s) Verschillende constructies waaronder mensen werkzaam zijn Verschillende soorten samenwerkingen met derden

 9. 2. Alleen beschut werk Vorm: één organisatie met zelfstandige ‘poten’ als horeca, post, groen, schoonmaak etc Vorm: diverse BV’s met (deels) dezelfde eigenaar en eventueel klein ‘bureau’ Relatie met betrokken gemeente(n) Alleen een werkdeel

 10. Per onderdeel of BV Beschut werk (Beschut) Werken op locatie Groepsdetachering Individuele detachering Begeleid werken Regulier werken

 11. OR of Gemeenschappelijke OR (structurele BOR) (kern/klein) OC’s Belangrijk dat er MZ is op centrale, verbindende niveau Crux ligt echter in de onderdelen, vanwege hun zelfstandig werken Mogelijkheid van overstijgende projectgroepen op thema Verbindend geheel(hoofdkantoor, centrale staf, gemeente) Onderdelen of BV’s:- Groen- Horeca- Post- Schoonmaak- ….

 12. 3. SW-bedrijf naar gemeente • SW-bedrijf wordt onderdeel van de gemeentelijke organisatie • SW-bedrijf wordt opgeknipt over verschillende gemeenten • SW-bedrijf wordt daarmee onderdeel van de gemeentelijke medezeggenschap

 13. Soorten werk(nemers) Beschut werk (Beschut) Werken op locatie Groepsdetachering Individuele detachering Begeleid werken Regulier werken (met verbintenis aan werkbedrijf) Regulier werk (overeenkomst elders)

 14. Soorten werk(nemers) Werkbegeleiding, detachering, staf Inkomensverstrekking en controle; staf cliënten

 15. OR (of COR) OC (of OR) Werkgroepen Werkprocedure binnen OC (of OR) OR Kiesgroep Vaste Commissie Projectgroepen Vaste commissie coördineert projectgroepen Gemeente Onderdeel Sociale Zaken-Beschut, intern en op locatie-Detachering-Begeleid en zelfstandig-Begeleiding en staf-Inkomen

 16. 4. Combinaties Deel SW-bedrijf naar gemeente(n); deel – veelal het beschutte – zelfstandig verder Volledige ontmanteling in diverse vormen Joint-venture of Klant-leverancier-relatie met commerciële partijen Combinatie van MZ-constructies -> maatwerk

 17. Juridisch Waar vallen gedetacheerde medewerkers onder en hoe regel je dat? Wie gaat of gaan over de MZ-structuur bij de verschillende vormen? En wat als je het niet eens bent? Hoe krijg je diverse rechtsvormen toch in één samenhangende structuur? Hoe regel je niet of onduidelijk in de WOR verankerde vormen?

 18. Meer informatie Isaäk Mol, projectleider en adviseur medezeggenschap SBCM 06 – 14338890 isaakmol@gmail.com of i.mol@caop.nl