1 / 8

7 Cudów Świata

7 Cudów Świata. Lista, którą znamy dzisiaj została skompletowana w średniowieczu, kiedy to wiele z miejsc na niej umieszczonych już nie istniało. Jest warte zauważenia, że wszystkie siedem cudów było stworzonych przez człowieka. Піраміда Хіопса.

ugo
Télécharger la présentation

7 Cudów Świata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 7 CudówŚwiata Lista, którą znamy dzisiaj została skompletowana w średniowieczu, kiedy to wiele z miejsc na niej umieszczonych już nie istniało. Jest warte zauważenia, że wszystkie siedem cudów było stworzonych przez człowieka.

  2. Піраміда Хіопса Піраміда Хіопса – це найбільша з трьох пірамід у Гізі. ЇЇ збудовано на штучно вирівняній місцевості. Піраміда розташована згідно з керунками світу, її кути чітко направлені на південь, північ, схід та захід.

  3. Wiszące Ogrody Semiramidy Wiszące ogrody Semiramidy – powstały ok. 600 r. p.n.e. na rozkaz władcy Babilonu, Nabuchodonozora II, dla jego żony Amytis. Był to kompleks kamiennych tarasów, na których rosła bujna roślinność, nawadnianych skomplikowanym, nowatorskim wodociągiem.

  4. Храм Артеміди в Ефесі Храм Артеміди в місті Ефес являв собою прямокутну будівлю із мармуру, обнесену з усіх сторін подвійною колонадою із 127 колон в 18 метрів. Збудував її король Лідіі Крезуса в 6 ст. д.н.е. Відомостей про оздоблення храму не збереглося, але відомо що всередені знаходилась облицьвана золотом статуя Артеміди висотою понад 2м.

  5. Posąg Zeusa w Olimpii Posąg Zeusa był największym i najbardziej znanym wizerunkiem Zeusa. Zeus przedstawiony przez Fidiasza jest mądrym i dobrotliwym mężczyzną. Atleci uważali tę statuę za patrona i sędziego zawodówOlimpijskich.

  6. Мавзолей в Галікарнасі Мавзолей в Галікарнасі — надгробний пам'ятник царя Мавсола, споруджений в середині IV століття до н. е. за наказом його дружини Артемізії II в Галікарнасі. Майже неушкодженим Мавзолей простояв 1800 років. Та через вісімнадцять століть землетрус зруйнував його до основи.

  7. Kolos Rodyjski Kolos Rodyjski – olbrzymi posąg boga Heliosa stojący u wejścia do portu na Rodos. Powstał jako wyraz wdzięczności za ocalenie po najeździe greckiej floty. Wykonany z brązu i metalu, miał ok. 32-36 m wysokości i ważył ok. 70 t.

  8. Александрійський маяк на Фарос Александрійський маяк — єдине з Семи чудес стародавнього світу несло в собі не тільки архітектурну елегантність, але й практичну функцію. Він гарантував морякам безпечне повернення у Велику Гавань.

More Related