Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
,,ANTI’’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
,,ANTI’’

,,ANTI’’

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

,,ANTI’’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ,,ANTI’’ Razmisli !!!

 2. Vlijanieto na drogata i alkoholot vrz `ivotot na mladite

 3. Najzagrozeni lica od vlijanieto na alkoholot i drogata sme NIE !!!

 4. Alkoholizmot – op{testven ili li~en problem ? • Vo na{ata dr`ava se raboti na organizirawe tribini i kampawa za podigawe na svesta kaj gra|anite • Sekoe vtoro semejstvo vo Makedonija ima potreba od edukacija za alkoholizmot i potreba od prevencija • Programa za za{tita od alkoholizam ja sproveduva Zdru`enieto na klubovi na lekuvani alkoholi~ari

 5. Ka`i NE na pu{eweto ! 7 pri~ini da se otka`ete od pu{eweto: • mirisate lo{o • hranata ne e tolku vkusna • pove}e vreme vo bolnica • va{eto telo pobrzo staree • pu{eweto e {tetno za va{ite deca • mora pove}e da ve`bate • va{ite deca mo`at da go nasledat pu{eweto

 6. Problemot so drogata - ,,~uma na vekot’’ • 15.000-20.000 narkozavisnici vo zemjava • 5.000-6.000 zavisnici od heroin • Golem e brojot neregistrirani `rtvi , neprijaveni od verski i drugi pri~ini

 7. Drogata vo Kumanovo ja odnese 54 `rtva • Trendot na predozirawe vo Kumanovo ne opa|a cela decenija • Namalena vozrasta kaj t.n.,,probatori’’ na droga na 12,5 godini • Vo Kumanovo registrirani 755 narkozavisnici ( 10% se od `enski pol)

 8. Naj~esto koristeni drogi se: heroin, kokain, kanabis i vo pomala mera ekstazi

 9. Centar za zavisnost pri Op{ta Bolnica - Kumanovo • Centarot go posetuvaat 125 lica (4 `eni,a ostatokot ma`i) • Site se na vozrast od 18 do 65 godini • Prednost vo centarot imaat bremeni `eni • Centarot e vo sorabotka so ,,Global Found‘’

 10. Zainteresiranite da se obratat na tel. : • 031 / 453 – 484

 11. Na~in za lekuvawe na zavisnost – Metadonska terapija • Sekojdnevna metadonska terapija • Optimalna dnevna doza 60-120mg metadon • Terapijata trae vo zavisnost na liceto koe ja zema • Metadon ne ja kontrolira `elbata da se bide ,, high ‘’ • Metadonot ne e lek koj }e ve izle~i od zavisnosta

 12. ,, Pu{a~ ‘’ Taa seu{te mo`e da gi namirisa cigarite vo nejzinata usta, No,site tie is~eznaa Zatoa {to taa se otka`a,se otka`a pred eden mesec. Tie par~iwa {to gi koriste{e, Seu{te se vidlivi na nejzinata raka no ne i ponatamu Zatoa {to taa se otka`a,se otka`a pred eden mesec. Nejzinata ka{lica skoro is~ezna, A so toa i u`asniot miris sto be{e pricvrsten na nejzinata obleka, No taa se otka`a,se otka`a pred eden mesec. Taa ima{e rak i poleka umira{e No toa be{e bez tie glupavi cigari Da,izgleda cigarite ne bea edinstvenoto ne{to od {to taa se otka`a.

 13. Dali tuka ima samo dru`ewe ili se razvivaat i lo{i naviki kaj mladite? z'd4e

 14. Ka`iSTOPna drogata i alkoholot Tie ne se re{enie za tvoite problemi !!!