Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm PowerPoint Presentation
Download Presentation
148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm

148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm

273 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E S E T I N N D Á Č A Í S L

 2. 148,6 cm 154,2 cm 139,8 cm

 3. Kde jste se setkali s desetinnými čísly? 0,5 l 3,50 Kč 6,50 Kč 38,1 °C 9,5 cm

 4. DESETINNÁ ČÍSLA

 5. Jak čteme desetinná čísla? 1 10 = 0,1 …. (žádná celá) jedna desetina 1 100 = 0,01 … (žádná celá) jedna setina 225 100 = 2,25 …. dvě celé dvacet pět setin 43 1000 = 0,043 .... (žádná celá) čtyřicet tři tisíciny

 6. 874 100 2 10 84 10 52 100 32 10 391 100 Přečti jako desetinné číslo 1,7 2,6 0,6 0,42 0,39 2,36

 7. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Znázorni na číselné ose: 6,50 2,5 0,5 1,6 8,45 3,15

 8. 1 2 = = = 0,5 = 0,50 = 0,500 5 10 50 100 0 1 2 3 4 5 6 7 ROVNOSTdesetinnýchčísel Jak je to možné?! 2,750 = 2,75 5,3500 = 5,350 = 5,35

 9. Doplň správná znaménka > 1,4 1,40 27,45 27,451 73,80 73,798 128,06 128,60 0,050 0,50 26,002 26,001 43,9 43,90 8,343 8,433 = < < > > = < <

 10. ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 DESETINNÁ ČÍSLA

 11. 0,5 + 0,5 = 1 je a sčítanec + sčítanec = součet 11,70 12,40 24,10 Písemné sčítání:11,70 + 12,40 = SČÍTÁNÍ desetinných čísel

 12. ………………… 22,60 ………………… 14,80 22,60 14,80 37,40 Lenka koupila banány za 22,60 Kč a jablka za 14,80 Kč. Kolik korun stál její nákup? 22,60 + 14,80 = Lenka zaplatila za nákup 37,40 korun.

 13. V každém čtverci vychází při vodorovném, svislém i úhlopříčném sčítání jako součet číslo, které vidíš nad čtvercem. Dopiš chybějící čísla. 1,8 3,6 7,5 0,9 0,2 0,7 1,1 1,0 1,5 1,6 3,7 2,2 1,6 1,2 0,8 3,1 2,5 1,9 0,4 0,6 0,8 0,5 1,0 0,3 0,9 1,4 1,3 2,8 1,3 3,4

 14. Sčítance upravíme tak, aby měly stejný počet desetinných míst. SČÍTÁNÍ desetinných čísel s různým počtem desetinných míst 2,6 + 1,08 = 2,60 + 1,08 = 3,68 13,067 + 3,58 = 13,067 3,580 16,647

 15. Kdo zná výsledek? 8,25 2,6 + 3,45 = 6,05 5,41 + 2,84 = 1,025 19,395 0,125 + 0,9 = 18,345 + 1,05 = 0,7062 6,7 + 3,931 = 10,631 0,0062 + 0,7 = 0,425 9,07 + 2,333 = 12,033 0,25 + 0,175 =

 16. ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 DESETINNÁ ČÍSLA SČÍTÁNÍ 0,5 + 0,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet

 17. menšenec - menšitel = rozdíl 24,10 - 12,40 11,70 Písemné odčítání: 24,10 - 12,40 = ODČÍTÁNÍ desetinných čísel bez je 1 – 0,5 = 0,5

 18. 25,0 - 21,4 3,6 12,8 8,6 21,4 3,6 11,2 14,8 25,0 - 14,8 10,2 Tatínek natřel za dopoledne 12,8 m plotu a odpoledne už jen 8,6 m. Kolik metrů plotu celkem natřel? Kolik z 25metrového plotu mu ještě zbývá? Tatínek natřel 21,4 metrů plotu a ještě 3,6 metrů mu zbývá. Maminka odstřihla z 25 m dlouhé šňůry nejprve 3,6 m a potom 11,2 m. Kolik metrůšňůry celkem odstřihla ? Kolik metrů šňůryjí zbylo? Maminka odstřihla celkem 14,8 metrů a zbylo jí 10,2 metrů šňůry.

 19. Menšence a menšitele upravíme na stejný počet desetinných míst. ODČÍTÁNÍ desetinných čísel s různým počten desetinných míst 3,68 - 2,6 = 3,68 - 2,60 = 1,08 16,647 - 3,58 = 16,647 - 3,580 13,067

 20. 25 2,5 Odčítej od čísla 25 postupně 2,5 dokud nedostaneš 0 (zapisuj pouze rozdíly). 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0 Odčítej od čísla 2,5 postupně 0,25 dokud nedostaneš 0. 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0

 21. ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 DESETINNÁ ČÍSLA SČÍTÁNÍ 0,5 + 0,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet ODČÍTÁNÍ 0,8 - 0,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08

 22. ZAOKROUHLOVÁNÍ desetinných čísel • na jednotky 124,67 = 125 • na jedno desetinné místo 1,350 = 1,4 • na tři desetinná místa 12,22828 = 12,228 Doplň správně tabulku 0 0,2 0,16 2 1,6 1,58 0 0,2 0,09 15 15,0 15,02 7 7,4 7,35

 23. ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 Na jednotky: 124,67= 125 Na jedno desetinné místo: 1,350 = 1,4 ZAOKROUHLOVÁNÍ S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 Na tři desetinná místa: 12,22828 = 12,228 DESETINNÁ ČÍSLA SČÍTÁNÍ 0,5 + 0,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet ODČÍTÁNÍ 0,8 - 0,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08

 24. Násobení desetinných čísel deseti činitel · činitel = součin NÁSOBENÍ desetinných čísel Při násobení desetinných čísel deseti posuneme desetinnou čárku o jedno místo doprava. 0,1 · 10 = 1 ,

 25. Vypočítej: · 10 · 10 · 10 0,001 0,01 0,1 1 0,32 3,2 32 0,032 0,502 5,02 50,2 502 7,009 70,09 700,9 7009

 26. Násobení desetinných čísel stem Při násobení desetinných čísel stem posuneme desetinnou čárku o dvě místa doprava. 3,1415 · 100 = 31415 , Násobení desetinných čísel desetinným číslem 2,4 · 3,6 144 72 8,64 2,4 · 3,6 =

 27. Do galanterie dodali z velkoobchodu knoflíky v následujícím množství a cenách: 100 ks à 4,78 Kč 10 ks à 12,36 Kč 200 ks à 5,60 Kč 1000 ks à 8,73 Kč Kolik Kč zaplatila galanterie za tuto dodávku? Výpočet: 4,78 · 100 = 478 12,36 · 10 = 123,6 5,60 · 200 = 5,60 · 100 · 2 = = 560 · 2 = 1120 8,73 · 1000 = 8730 478,00 123,60 1120,00 8730,00 10451,60 Galanterie za tuto dodávku zaplatila 10 451,60 korun.

 28. deseti: 3,5 · 10 = 35 stem: 3,1415· 100 = 314,15 des.číslem: 1,5·1,5 = 2,25 ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 Na jednotky: 124,67= 125 Na jedno desetinné místo: 1,350 = 1,4 ZAOKROUHLOVÁNÍ S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 Na tři desetinná místa: 12,22828 = 12,228 DESETINNÁ ČÍSLA SČÍTÁNÍ 0,5 + 0,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet ODČÍTÁNÍ 0,8 - 0,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl NÁSOBENÍ činitel · činitel = součin S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08

 29. Dělení desetinných čísel deseti dělenec : dělitel = podíl DĚLENÍ desetinných čísel Při dělení desetinných čísel deseti posuneme desetinnou čárku o jedno místo doleva. 1 : 10 = 01 ,

 30. Vypočítej: 58,66 : 10 5,866 758,2 : 10 75,82 : 10 7,582 : 10 781 : 10 78,1 7,81 : 10 0,781 : 10 : 10 0,8654 8 654 : 10 865,4 86,54 : 10 8,654

 31. Dělení desetinných čísel stem Při dělení desetinných čísel stem posuneme desetinnou čárku o dvě místa doleva. 216,3 : 100 = 2163 , Dělení desetinných čísel desetinným číslem 8,64 : 2,4 = 36 , 864 : 24 = 36 144 00

 32. Rybáři vylovili 100 kaprů o celkové hmotnosti 28,6 kg. Jaká je průměrná hmotnost jednoho kapra? Zaokrouhli na dvě desetinná místa. 28,6 : 100 = 0,286 0,286 = 0,29 Průměrná hmotnost jednoho kapra je 0,29 kilogramů.

 33. deseti: 27,5 : 10 = 2,75 stem: 74 : 100 = 0,74 des.číslem: 2,25 : 1,5 = 1,5 deseti: 3,5 · 10 = 35 stem: 3,1415·100 = 314,15 des.číslem: 1,5·1,5 = 2,25 ROVNOST 2,750 = 2,75 5,3800 = 5,380 = 5,38 Na jednotky: 124,67= 125 Na jedno desetinné místo: 1,350 = 1,4 ZAOKROUHLOVÁNÍ S různým počtem desetinných míst 2,6+1,08=2,60+1,08=3,68 Na tři desetinná místa: 12,22828 = 12,228 DESETINNÁ ČÍSLA SČÍTÁNÍ 0,5 + 0,3 = 0,8 sčítanec + sčítanec = součet DĚLENÍ dělenec : dělitel = podíl ODČÍTÁNÍ 0,8 - 0,3 = 0,5 menšenec - menšitel = rozdíl NÁSOBENÍ činitel · činitel = součin S různým počtem desetinných míst 3,68-2,6=3,68-2,60=1,08

 34. Právě jsi získal/a titul DESETINNÉHO KRÁLE GRATULUJI !