PŘEDLOŽKY - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘEDLOŽKY PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘEDLOŽKY

play fullscreen
1 / 18
PŘEDLOŽKY
161 Views
Download Presentation
uriel-hunter
Download Presentation

PŘEDLOŽKY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PŘEDLOŽKY www.zlinskedumy.cz

 2. PŘEDLOŽKY VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 3. PŘEDLOŽKY(PREPOZICE) • neohebný slovní druh • vyjadřují pády jmen a jejich vztah k jiným slovům ve větě VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 4. Podle původu dělíme předložky do dvou skupin: • VLASTNÍ (původní) • NEVLASTNÍ (nepůvodní) VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 5. VLASTNÍ PŘEDLOŽKY: • jsou neodvozené • vyskytují se vždy jen jako předložky • s, z, v, k, u, do, na, pod, nad, při, před VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 6. NEVLASTNÍ PŘEDLOŽKY: • vznikly z jiných slovních druhů • mohou být v jiné větě jiným slovním druhem • místo, kolem, vlivem, kvůli, mimo VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 7. Předložky se pojí s různým počtem pádů: • s jedním pádem (většina): • s 2. p.: bez, od, do; kromě, vedle • se 3. p.: k, kvůli, proti; díky, vůči • se 4.p.: pro, přes, skrz; mimo VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 8. Předložky se pojí s různým počtem pádů: • se dvěma pády: • s 4. a 6. p.: na, po, v, o • se 4. a 7. p.: nad, pod, před, mezi VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 9. Předložky se pojí s různým počtem pádů: • se třemi pády: • např. za – s 2., 4. a 7. p.: za vlády, za královnu, za domem VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 10. !Pozor na pravopis ! • s 1. pádem se pojí cizí předložky: versus, kontra • přeložka z (ze) se pojí se 2. pádem: z lednice, ze školy • předložka s se pojí se 4. pádem: kdo s koho, být s to • předložka s (se) se pojí se 7. pádem: s láskou VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 11. Opakování Vyberte z nabídky předložky: au, mimo, poprvé, dědeček, kolem, krajková, kontra, kvůli, snad, ze, jedna, nad, místo ŘEŠENÍ VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 12. Opakování • Jak dělíme předložky? - na vlastní a nevlastní 2. Vysvětli, co jsou předložky vlastní? - jsou neodvozené, ve větě jen jako předložky VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 13. Opakování Vyberte z nabídky předložky vlastní: mimo, pod, při, před, kolem, místo, v, do ŘEŠENÍ VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 14. Opakování Určete, se kterými pády se pojí předložky: 1. mimo 2. s (se) 3. kontra 4. kvůli ŘEŠENÍ VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 15. Opakování Zkontroluj a oprav chyby: Kvůli tebe udělám všechno. S tebou mě baví svět. Ještě se uvidí kdo z koho. Okamura versus Zemanem Řešení VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 16. Cvičení k procvičení: http://www.ucirna.cz/cestina/predlozky_druhy.php VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 17. Konec VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová

 18. Autor prezentace: Mgr. Šárka Adamcová VY_32_INOVACE_CJ1.ADA.17 Mgr. Šárka Adamcová