1 / 11

Splint

Splint. Dette er Splint Han er en god ven Jeg ville ønske at han fantes i virkeligheden. En merkelig mand. billede ser rigtig Dette sjovt ud Det er en mand der har drukket sig helt fuld. spiriler. Dette er en lykkelig familie af spiriler Spirilers æg liner kejler. Viggo. Dette er viggo

vala
Télécharger la présentation

Splint

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Splint • Dette er Splint • Han er en god ven • Jeg ville ønske at han fantes i virkeligheden

 2. En merkelig mand • billede ser rigtig Dette sjovt ud • Det er en mand der har drukket sig helt fuld

 3. spiriler • Dette er en lykkelig familie af spiriler • Spirilers æg liner kejler

 4. Viggo • Dette er viggo • Han elsker at sove • Og hader at ryde op

 5. frk.jeanne • Dette er frk.jeanne • Hun er helt vildt forelsket i viggo • og Hendes hobby er at være sød ved viggo

 6. Viggos kat • Dette er viggos kat • Den er nesten lige så doven som viggo

 7. myggen • dette en myg • Den er meget stor • Den speyer ensekt gift på en mand

 8. grim • Dette er en grim tegning • Af en grim figur • Der er forelsket

 9. spirilen • Dette er en spiril • Den kan lave seje og sjove ting med sin halle • Den har mange venner

 10. spirilinden • Dette er en hun spiril • Hun har tre børn og en mand • Hun er meget yndefuld

 11. Franquin • Dette er franquin • Han har skabt spirilen frk.jeanne viggo og mange andre figure ved hjælp af sin fantasi • Med mange hilsner Lea

More Related