Download
za tita prava vlasni tva prema zakonu o vlasni tvu i drugim stvarnim pravima pravosudna akademija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA Pravosudna akademija PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA Pravosudna akademija

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA Pravosudna akademija

187 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA Pravosudna akademija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMAPravosudna akademija

 2. CILJEVI RADIONICE • prikazati institut zaštite prava vlasništva u našem pravu kroz analizu općenitog teorijskog okvira, pozitivne zakonske regulative te zauzetih stajališta sudske prakse • otkloniti dvojbe proizišle primjenom ovog instituta u praksi

 3. OPĆENITO O POVREDI PRAVA VLASNIŠTVA I VLASNIČKOM ZAHTJEVU • pravo vlasništva ovlašćuje svoga nositelja (čl. 30. st. 1. ZV-a) • bespravno izvršavanje vlasti na/glede vlasnikove stvari pravo vlasništva je povrijeđeno, vlasnik ima pravo na zaštitu – vlasnički zahtjev

 4. VLASNIČKI ZAHTJEV • zahtjev na činidbu kojom će se ta povreda ukloniti • put ostvarivanja • razlikovati vlasničke od nekih sličnih zahtjeva (vlasničku od nasljedničke tužbe, tužbe zbog stjecanja bez pravne osnove, posjedovne tužbe i dr.).

 5. SREDSTVA OSTVARIVANJA ZAŠTITE PUTEM SUDA • vlasnička tužba za povrat stvari (161 – 166 ZV-a) - rei vindicatio i actio Publiciana • vlasnička tužba za prestanak uznemiravanja( 167 ZV-a) actio negatoria i publicijanska actio negatoria • opća sredstva zaštite kojim se štite sva subjektivna stvarna prava

 6. VLASNIČKI ZAHTJEV ZA POVRAT STVARI - VINDIKACIJSKA TUŽBA • povrat stvari u svoj posjed (vindikacijska tužba – čl. 161 – 166 ZV-a) • ovaj vlasnički zahtjev ne zastarijeva • kome ne pripada? • rei vindicatio iliactio Publiciana

 7. PRAVA VLASNIČKA TUŽBA - REIVINDIKACIJA • stvar tužiteljevo vlasništvo nalazi se u tuženikovu posjedu (čl. 162. st.1 ZV-a) • predaja individualno određenih stvari (species), a generičnih stvari samo ako su dovoljno individualizirane

 8. AKTIVNO LEGITIMIRANE OSOBE NA PRAVU VLASNIČKU TUŽBU - REIVINDIKACIJU • vlasnik stvari (čl. 161. st. 1. i čl. 162. st. 1. ZV-a) • svi suvlasnici zajedno (čl. 41. ZV-a), te svi zajednički vlasnici zajedno (čl. 59. i 60. ZV-a) • ograničena aktivna legitimacija (čl. 46. i čl. 62. ZV-a, čl. 64. ZOO-a) • etažni vlasnik za posebni dio nekretnine, različito glede cijele nekretnine (čl. 79. st. 1. i čl. 85. st. 1. ZV-a) • aktivna legitimacija prethodnog vlasnika (čl. 34. st. 4. ZV-a)

 9. PASIVNO LEGITIMIRANE OSOBE • svaka osoba koja vlasnikovu stvar posjeduje bez valjane pravne osnove (čl. 162. st. 1. ZV-a) • pravo vlasništva vrijeđa samostalni posjednik stvari, ali i nesamostalni posjednik • tajenje pred sudom da se posjeduje stvar koju se zaista posjeduje • varanje tužitelja da se posjeduje stvar koju inače ne posjeduje (bivši posjednik), ostaje pasivno legitimiran u toj pravnoj stvari (čl. 162. st. 2. – 4. ZV-a)

 10. TUŽBENI ZAHTJEV • glavni zahtjev da individualno određenu stvar preda (čl. 161. st. 1. ZV-a) • sporedni zahtjevi na: • predaju koristi od stvari • naknadu štete zbog pogoršanja ili propasti stvari • ne zastarijeva samo glavni zahtjev

 11. POSJEDNIKOVI PRIGOVORI • prigovori koji negiraju vlasnički zahtjev • prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev • prigovori koji zaustavljaju vlasnički zahtjev

 12. TUŽENIKOVI PROTUZAHTJEVI • ovise je li tuženik bio pošteni ili nepošteni posjednik te stvari • pravni položaj poštenoga posjednika ili pravni položaj nepoštenog posjednika

 13. PRAVNI POLOŽAJ POŠTENOGA POSJEDNIKA • vraćanje stvari, bez naknade za to što je stvar upotrebljavao i od nje imao koristi i bez naknade te što je, pri uporabi, oštećeno ili uništeno • pravo na naknadu za nužne i korisne troškove stvari • pravo stvar zadržati

 14. PRAVNI POLOŽAJ NEPOŠTENOGA POSJEDNIKA • mora stvar predati, naknaditi sve štete i sve koristi, pa i one koje bi stvar dala da ih nije zanemario • pravo naknade troškova koji bi bili nužni i vlasniku, ali bez prava zadržavanja • pravo, bez oštećenja stvari, odvojiti od stvari ono što je dodao troškovima koji mu se ne naknađuju

 15. TUŽBA PREDMNIJEVANOG VLASNIKA ZA POVRAT STVARI (PUBLICIJANSKA TUŽBA) • osoba koja ne može dokazati svoje vlasništvo nad stvari, ali dokazuje svoj kvalificirani posjed stvari smatra se vlasnikom stvari • posjednik koji tu stvar posjeduje bez pravnog temelja ili na slabijem pravnom temelju • slabiji pravni temelj: posjed nepošten ili nezakonit - nema prednika ili je sumnjiv - besplatno stjecanje prema naplatnom • odgovarajuća pravila koja vrijede za pravu vlasničku tužbu