1 / 14

MAGNETICKÁ SÍLA A GRAVITAČNÍ SÍLA

U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky. MAGNETICKÁ SÍLA A GRAVITAČNÍ SÍLA.

vashon
Télécharger la présentation

MAGNETICKÁ SÍLA A GRAVITAČNÍ SÍLA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MAGNETICKÁ SÍLAAGRAVITAČNÍ SÍLA Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MAGNETICKÁ SÍLA • sílá, kterou působí magnet na předměty • magnet • přitahuje předměty ze železa a oceli • vytváří magnetické pole 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 3. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MAGNET • předmět přibližujeme • velikost magnetické síly se zvětšuje • předmět oddalujeme • velikost magnetické síly se zmenšuje 2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 4. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MAGNET • každý magnet má severní a jižní pól • když se přiblíží severní póly • magnety se odpuzují • když se přiblíží severní pól a jižní pól • magnety se přitahují 4 3 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 5. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KOMPAS • určuje světové strany • severní magnetický pól • jižní magnetickýpól • střelka kompasu je malý magnet 5 6 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 6. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. GRAVITAČNÍ SÍLA • síla, kterou se vzájemně přitahují každé dva předměty • Země přitahuje všechna tělesake svému středu 7 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 7. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. GRAVITAČNÍ SÍLA • čím větší hmotnost tělesa  tím větší působení gravitační síly • velikost gravitační síly měříme siloměrem • jednotkou sílyje newton = 1N 10 8 9 Isaac Newton Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 8. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. GRAVITAČNÍ POLE ZEMĚ • gravitační síla působí na všechny předměty na povrchu Zeměi v jejím okolí • okolo Země je gravitační pole • těleso dál od Země  přitahováno menší silou 11 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 9. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. GRAVITAČNÍ POLE ZEMĚ • umělé družice • kosmická tělesa pohybující se po kružnici kolem Země 12 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 10. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. GRAVITAČNÍ POLE ZEMĚ • přirozená družice = MĚSÍC • vzdálenost od Země je 384 000 km • průměr 3 476 km 13 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 11. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MĚSÍC • působí svojí gravitací na naší planetu • příliv a odliv 16 14 15 Místa na světe kde je příliv větší než 4 metry. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 12. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použité obrázky: obr.č.1- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnet0873.png Volně šiřitelné obr.č.2- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetic_Field_08063_nevit.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.3- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFPt_cylindrical_magnets_attracting.svg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.4- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFPt_cylindrical_magnets_repelling.svg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.5- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kompas_Sofia.JPG Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.6- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CampoMagnetico.png Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.7- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gravity_field_lines.svg?uselang=cs Volně šiřitelné obr.č.8- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silomer_400kN.JPG Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.9- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silomer_100kN.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 13. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použité obrázky: obr.č.10- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg Volně šiřitelné obr.č.11-http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ParabolicWaterTrajectory.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.12- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasa_earth_observatories.jpg Volně šiřitelné obr.č.13- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L4_diagram.svg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.14- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bay_of_Fundy_High_Tide.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.15- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bay_of_Fundy_Low_Tide.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license obr.č.16- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tide_over_4_m.png Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 14. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použitá literatura: HOLOVSKÁ, Helena, RŰKL, Antonín. Přírodověda pro 5. ročník. ZEMĚ A VESMÍR. Všeň: Nakladatelství ALTER, 1996. ISBN 80- 85775-54-9. s. 3 – 14. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

More Related