Download
ly iam zdar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lyžiam zdar! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lyžiam zdar!

Lyžiam zdar!

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lyžiam zdar!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lyžiam zdar! Martin Makovník

 2. narodil sa 9. augusta 1989 v Martinenavštevoval ZŠ Ulica jahodnícka absolvoval Združenú strednú školu obchodu a služieb v Martine študuje na Prešovskej univerzite – odbor telesná výchova a trénerstvo

 3. 26. 6. 2010 vyhral spolu s nevidiacim Miroslavom Harausom vo Vancouveri 2 bronzové medaily na paralympijských hrách

 4. Matúš Pišný „Tanec je komunikácia medzi telom a dušou. Vyjadruje to, na čo slová nestačia.´´ Ruth Saint Denis

 5. Matúš Pišný je tanečník electric boogie. K tomuto štýlu tanca sa dostal na Základnej škole Ulica jahodnícka profesionálne sa tomu začal venovať na strednej škole tanec majú v rodine, tancuje jeho mama aj otec Vzťah k tancu

 6. Pán Tanečník Na konte má štyri tituly Majstra Slovenska a sveta. Už v mladom veku hviezdil. Dostal titul juniorského Majstra sveta. MATÚŠ PIŠNÝ MÁ BYŤ NA ČO PYŠNÝ !

 7. Jaroslav Pilát

 8. narodil sa 14. februára 1976 v Martine vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave Bol žiakom našej školy v rokoch 1982-1990

 9. Pracovné pozície : spolupracoval s viacerými mimovládnymi organizáciami, bol členom predsedníctva Stálej konferencie občianskeho inštitútu (SKOI) v rokoch 2000-2001 pracoval na Úrade vlády SR v kancelárii podpredsedu vlády SR pre ekonomiku ako člen poradného tímu od roku 2000 externe, od roku 2001 interne pracuje v spoločnosti M.E.S.A.10 – od roku 2004 aj ako výkonný riaditeľ

 10. navštevovala ZŠ Ulica jahodnícka 1983-1991 vysokú školu absolvovala v Trnave má syna Mateja Mgr.Jana Porubiská

 11. Pracovné pozície: Liečebno-výchovné sanatórium Ľubochňa Združená stredná škola obchodu a služieb Martin Psychiatrická liečebňa Šútovo Resocializačné stredisko Manus ZŠ Ulica jahodnícka – psychológ

 12. Svoju prácu berie nielen ako povolanie, ale ako poslanie. Pracovala s rôznymi vekovými kategóriami, avšak práca s deťmi ju najviac napĺňa, je dynamická, rôznorodá, deti sú úprimné, spontánne. Toto povolanie si vybrala, pretože má potrebu byť užitočná, nápomocná pri riešení problémov druhých, nájsť odpoveď v krízach, keď sa človek dostane do slepých uličiek.

 13. Hubert Poláček

 14. navštevoval Základnú školu Jahodnícku v súčasnosti je známy ako fotograf mikročastíc