Ympäristöväittämien käyttö tuotteiden myynninedistämisessä - PowerPoint PPT Presentation

ymp rist v itt mien k ytt tuotteiden myynninedist misess n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ympäristöväittämien käyttö tuotteiden myynninedistämisessä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ympäristöväittämien käyttö tuotteiden myynninedistämisessä

play fullscreen
1 / 17
Ympäristöväittämien käyttö tuotteiden myynninedistämisessä
78 Views
Download Presentation
verda
Download Presentation

Ympäristöväittämien käyttö tuotteiden myynninedistämisessä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ympäristöväittämien käyttö tuotteiden myynninedistämisessä Johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirasto Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 2. Ympäristömarkkinoinnin toinen kukoistuskausi Huomion kohteena erityisesti OECD-maissa - USA:ssa, Australiassa, Englannissa, Pohjoismaissa. OECD:n kuluttajapoliittisen komitean seminaari www.oecd.org/sti/consumer-policy/greenclaims Hyvää asiaa ei saa pilata ylilyönneillä, tärkeän asian uskottavuus syytä säilyttää. Voiko yksikään teollisesti valmistettu tuote olla ympäristöystävällinen? Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 3. Kuluttajien luottamus • helppo menettää • edellyttää, että ympäristöväittämä on • selkeä ja ymmärrettävä • relevantti, realistinen ja todennettavissa • auttaa vertailussa • mainos kokonaisvaikutelmaltaan oikea Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 4. Pelisäännöt sinänsä yksinkertaiset Tehdyt toimenpiteet voidaan ja on syytäkin kertoa Totta pitää puhua ja näytön pitää olla luotettavaa Yrityskuvamarkkinointi viestii yrityksen toimista, ei tuotteiden vaikutuksista Ympäristömerkit Tavoitteet ja nykytila erotettava toisistaan Täsmällinen viesti olennaisista asioista – ei liian pitkälle meneviä päättelyketjuja Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 5. United Nations Environment Programme http://www.unep.fr/scp/communications/ad/details.asp?id=6684291&cat=3 Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 6. Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 7. Pelkkä ympäristöteko ei riitä • käytettävyys ja laatu • suhde hintaan • ja ympäristöteossakin seurattava yleistä kehitystä: se, mikä kerran oli edelläkävijän ominaisuus, onkin äkkiä keskiverto Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 8. Jos yritys haluaa profiloitua ympäristöasioissa,ei kannata kokeilla vain rannalta vettä varpaillaan • laaja ympäristöohjelma on vastuullista yritystoimintaa Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 9. Kansainvälinen kehitys • yhteiset periaatteet hyvin pitkälle: ICC:n uusitut ohjeet • yleistävät väittämät huomion kohteena • esim. vihreä, ympäristöystävällinen • vrt ympäristömerkki Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 10. suunnitella ensin ja kertoa sitten varmistaa tosiasiat kertoa asiat niin kuin ne ovat kansantajuisuus ei tarkoita epämääräisyyttä unohtaa liioittelu, yleistys, oletus käydä dialogia kuluttajien kanssa Mitä yrityksen kannattaa tehdä:

 11. Pääviesti selväksi • Ei pikkuprinttiä, asteriskia • Tiedon olennaisuus • Visuaalinen vaikutelma

 12. Mitä kuluttajan kannattaa tehdä • Tarkistaa, löytyykö ympäristömerkkiä • Kysellä väittämien sisällöstä • Sivuuttaa väittämät, jotka tuntuvat liian hyviltä ollakseen totta • Käydä keskustelua yritysten kanssa, reagoida, kertoa toiveistaan Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 13. Entä muut toimet? • tuotteiden kestoikäkysymykset • kuluttajan valinnanvapaus esim. kylkiäiset • palvelun sisällön pohtiminen: ravintolan ruokajätteet • Ohjaaminen ympäristön kannalta parempiin kulutustottumuksiin Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 14. Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 15. Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 16. Yrityksen johdon vastuu • Kun eri alojen ammattilaiset toimivat omista lähtökohdistaan vaikkakin parhaansa tehden, lopputulos ei aina onnistu • => säilytettävä kuluttajan näkökulma Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto

 17. United Nations Environment Programme http://www.unep.fr/scp/communications/ad/details.asp?id=43041&cat=3 Ympäristöseminaari Kuluttajavirasto