Download
livets former n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Livets former PowerPoint Presentation
Download Presentation
Livets former

Livets former

442 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Livets former

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Livets former Djur

 2. Biologi -läran om livet

 3. Allt levande kallas organismer • Livet på jorden har utvecklats under flera miljarder år. • För att hålla ordning på alla organismer har biologer delat in dem i olika grupper. • Det finns till exempel djur, svampar, växter, alger och bakterier. • Skogen har sina organismer och havet har sina. • Ett liv i luften kräver en helt annan kropp än ett stillsamt liv på havets botten

 4. Vad är liv? • Vi kan röra oss • Vi äter, andas och släpper ut avfallsämnen • Vi växer • Vi kan få barn och bli fler

 5. Levande organismer består av celler • Alla levande organismer består av celler. • Cellerna utgör kroppens byggstenar. • En vuxen människa består av mellan 50 000 och 100 000 miljarder celler!  • Celler förökar sig genom delning, och bildar vid delning en kopia av sig själv. • Varje sekund bildas tusentals nya celler i våra kroppar, och ungefär lika många dör. De lever olika länge, från några dagar (t ex tarmceller) till flera år (muskel- och nervceller). • Cellerna har olika uppgifter i kroppen, men de grundläggande funktionerna, dvs de som behövs för att de ska överleva är lika för alla celler.  

 6. Djurcell och växtcell • Cellerna kan se lite olika ut , men fungerar ungefär likadant hos alla organismer • Människans celler fungerar ungefär likadant som cellerna i en champinjon • Men det finns skillnader. En viktig skillnad mellan djurcell och växtcell är att i växtcellerna finns små gröna korn med klorofyll. • Här sker världens allra viktigaste kemiska reaktion. • Här omvandlar växterna koldioxid och vatten till socker (och syre). Detta kallas för fotosyntesen och är grunden för växternas och djurens liv på jorden.

 7. Växtcell Djurcell

 8. Bakterier och svampar • Bakterier och svampar är också uppbyggda av celler • Bakterieceller har cellmembran och cellvätska, men saknar cellkärna • Svampceller är mer lika djurceller än växtceller. Till exempel så saknar de saknar klorofyllkorn • En viktig skillnad är att det finns mer än en cellkärna i svampceller.

 9. Levande organismer består av DNA • bakterier består av en enda cell, medan en människa består av flera miljarder celler • I alla våra celler finns ett ”ritning” med instruktioner för vad cellen ska bli och vilken uppgift den ska ha • I dina celler finns DNA-molekyler som bär på instruktionerna för hur du ska se ut och vilka egenskaper du ska ha • Instruktionerna kallas gener och du har ärvt dem av dina föräldrar • Du har mer än 20 000 gener i varje cell och det finns ingen med exakt likadana gener som du

 10. Art, släkte och familj • Det är generna som bestämmer vad vi blir för något • Vissa djur är olika som elefanten och nyckelpigan • Andra djur är lika som hunden och vargen • Hunden kommer från vargen och man säger därför att de är nära släkt • Organismer som kan få ungar tillsammans tillhör samma art

 11. Carl von Linné • Alla arter har ett vetenskapligt namn på latin • Sveriges främste vetenskapsman Carl von Linné levde på 1700-talet och delade in växter och djur efter deras utseende • Han gav dem ett dubbelnamn på latin, det första var släktnamn och det andra var artnamn • De släkten som liknade varandra sorterades in i familjer • Linnés system med art, släkte och familj används fortfarande

 12. Svara på frågorna i ditt häfte • Vad är alla organismer uppbyggda av? • Vad är gemensamt för alla levande varelser? • Var finns dina gener? • År 1758 gav Linné vargen det latinska namnet Canis lupus. Vilket är släktnamnet och vilket är artnamnet?