Download
kock zat risk risiko n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
kockázat risk Risiko Риск PowerPoint Presentation
Download Presentation
kockázat risk Risiko Риск

kockázat risk Risiko Риск

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

kockázat risk Risiko Риск

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. kockázatriskRisikoРиск ea_09

 2. memento: tankhajók Exxcon Valdez 1989, Alaszka a zátonyrafutás után közel 50 ezer m3 olaj szennyez be 1300 km2 tengert és 1900 km partot kármentesítés: 100e ember, 2 md dollár… az állat- és növényvilág várható regenerálódása: 70 év ea_09

 3. ökológiai kockázatok • egészségi kockázatok • élelmiszerkockázatok • munkavédelmi kockázatok • katasztrófák • (sötét) jövőkép ea_09

 4. ea_09

 5. ökológiai kockázatelemzés • PNEC predicted no effect concentration meghatározás: határ + becslési tényező (pl. LD50-nél 100) • PEC (predicted environmental conc.) expozíció becsléséhez döntő: PNEC/PEC (ha <1, OK) egyéb: bioakkumuláció, ökotoxicitás, mobilitás…. ea_09

 6. (emberi) egészségkockázat • akut/ szubakut/ krónikus hatások • dózis-hatás kapcsolat • NOAEL  ADI (napi elfogadható bek.) no observed adverse effect level expozíció becslése: • PDI (teljes becsült napi bekerülés) jellemző: PDI/ADI arány ea_09

 7. rizikófaktorok ea_09

 8. ami mindenképpen… ea_09

 9. élelmiszerkockázatok ea_09

 10. élelmiszerlánc (LCA) • vegyi szennyezők (adalékok!) • bakteriális szennyezők allergia, prionok, GM növények+ állatok… „multimédiás” szennyezők presztizsélelmiszerek (fugu, szarvasgomba…) ea_09

 11. egy példa:nyers tej veszély elemzés • F: idegen anyagok (növényi részek, szőrszál, fa, üveg, fém, por) • K: tisztító-, fertőtlenítőszer, gyógyszer, peszticidek, nehézfém, toxinok, • B: rovar, rágcsáló, penész, baktériumok, vírusok, paraziták és egyébként is… "Vajon a tejet nem egy kémiai, biológiai és baktériumi koktélnak kellene-e hívni?"Dr. Robert M. Kradjian, orvos ea_09

 12. munkavédelmi kockázatok • A kockázatértékelés a munkahelyi veszélyekből adódó, a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető kockázatok értékelésének folyamata. Ez a munka összes aspektusának rendszerszerű vizsgálatát jelenti, amely áttekinti, hogy: • mi okozhat sérülést vagy kárt • kiküszöbölhetők-e a veszélyek, és ha nem • milyen megelőző vagy védőintézkedésekre van szükség a kockázatok kézben tartásához. ea_09

 13. ea_09

 14. alapelvek • A kockázatértékelést úgy kell felépíteni, hogy az valamennyi releváns kockázatra és veszélyre kiterjedjen (pl. ne hagyja figyelmen kívül a takarításhoz hasonló másodlagos feladatokat). • Ha azonosítottak egy kockázatot, a kockázatértékelést az elsődleges alapelvnél kell kezdeni, a kockázat kiküszöbölhetőségének kérdésével. ea_09

 15. A munkavédelmi kockázatértékelés öt lépésből álló módszere akockázatértékelést az alkalmazottak aktív bevonásával kell végrehajtani. ea_09

 16. ellenőrző lista ea_09

 17. Szélsőséges természeti jelenségek és hatásaik • A jelentős környezeti károkat - és számos esetben emberi áldozatokat - okozó szélsőséges természeti jelenségek sorába tartoznak: • a földrengések, • a szökőárok, • a vulkánkitörések, • az emberi "beavatkozás" nélkül keletkezett erdőtüzek (wildfires), • a trópusi ciklonok (hurrikánok, tájfunok), • földcsuszamlások, lavinák, • a sáskajárások, • az árvizek, • a szélsőséges szárazságok. ea_09

 18. A különböző természeti katasztrófák a bekövetkezésüket előidéző folyamatok alapján osztályozhatók a következő módon: • geokémiai katasztrófák: vulkáni tevékenység, nyomgázok mennyiségi változása a troposzférában (pl. a felszínközeli ózon); • geofizikai katasztrófák: trópusi ciklon, tornádó, nagy intenzitású csapadék­hullás, szélvihar, hóvihar, lavina, aszály, áradás, földcsuszamlás, homokvihar, földrengés; • geo-biológiai katasztrófák: járvány, rovarinvázió (pl. sáskajárás); • kombinált katasztrófák: villámcsapás, tűz (pl. erdőtűz), szökőár. ea_09

 19. okok… ea_09

 20. Az emberi tevékenységek által okozott környezeti katasztrófák Az emberi tevékenységek által okozott katasztrófák is a természetiekhez hasonlóan osztályozhatók a bekövetkezésüket előidéző folyamatok alapján a következő módon: • kémiai katasztrófák: globális üvegházhatás változása, "kémiai nyár", továbbá sztratoszférikus ózonréteg csökkenése stb.; • fizikai katasztrófák: talajpusztulás, erdőtűz, ipari levegőszennyezés, nem megfelelő folyószabályozásból , hulladék­kezelésből, ipari szennyvízkezelésből eredő katasztrófa; • biológiai katasztrófák: erdőkivágás, túllegeltetés. egy adott területen a növény- és állatvilág pusztítása, idegen fajok behurcolása stb. ea_09

 21. Katasztrófák súlyossági felosztásaDisaster Severity Score DSS • Környezeti hatás egyszerű-összetett 1-2 • Jellege emberi-természeti 0-1 • Behatási idő < 1 ó, 1-24 ó, > 24 ó 0-1-2 • Terület (radius) < 1km, 1-10 km ,> 10km 0-1-2 • Áldozatok száma <100, 100-1000, >1000 0-1-2 • Súlyosság (S) 1, 1-2 , >2, 0-1-2 • Mentési idő <6 ó, 6-24 ó, >24 ó 0-1-2 • A DSS értéke :1-13 ea_09

 22. Néhány katasztrófa DSS beosztása • 12 Örményországi földrengés (1988) • 12 Tsunami-katasztrófa (2004) • 11 Hollandia , árvíz (1953) • 10 Bhopal , cianid-mérgezés (1984) • 9 Mexico City ,földrengés (1981) • 7 Tenerife reülőtér ( 1977) • 5 Los Alfaques(E) robbanás (1978) • 2 Átlagos közlekedési tömeges baleset ea_09

 23. Veszélyes kárhely Szennyeződést csökkentő folyosó Elzárási zóna Szolgáltatási zóna Mentesítő zóna Ellenőrző pontok ea_09

 24. mi lesz ? • 1972, a Római Klub felkérésére A kockázat fogalmának valamennyi meg-közelítése osztja azt a feltételezést, hogy a jövő nem előre deter-minált, hanem függ a jelenben zajló emberi tevékenységektől, azaz a negatív események elkerülhetők, de leg-alábbis enyhíthetők. ERRŐL szól a kockázatelemzés! ea_09

 25. köszönöm figyelmüket ea_09