1 / 25

kockázat risk Risiko Риск

kockázat risk Risiko Риск. memento: tankhajók. Exxcon Valdez 1989, Alaszka a zátonyrafutás után közel 50 ezer m 3 olaj szennyez be 1300 km 2 tengert és 1900 km partot kármentesítés: 100e ember, 2 md dollár… az állat- és növényvilág várható regenerálódása: 70 év. ökológiai kockázatok

vic
Télécharger la présentation

kockázat risk Risiko Риск

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. kockázatriskRisikoРиск ea_09

 2. memento: tankhajók Exxcon Valdez 1989, Alaszka a zátonyrafutás után közel 50 ezer m3 olaj szennyez be 1300 km2 tengert és 1900 km partot kármentesítés: 100e ember, 2 md dollár… az állat- és növényvilág várható regenerálódása: 70 év ea_09

 3. ökológiai kockázatok • egészségi kockázatok • élelmiszerkockázatok • munkavédelmi kockázatok • katasztrófák • (sötét) jövőkép ea_09

 4. ea_09

 5. ökológiai kockázatelemzés • PNEC predicted no effect concentration meghatározás: határ + becslési tényező (pl. LD50-nél 100) • PEC (predicted environmental conc.) expozíció becsléséhez döntő: PNEC/PEC (ha <1, OK) egyéb: bioakkumuláció, ökotoxicitás, mobilitás…. ea_09

 6. (emberi) egészségkockázat • akut/ szubakut/ krónikus hatások • dózis-hatás kapcsolat • NOAEL  ADI (napi elfogadható bek.) no observed adverse effect level expozíció becslése: • PDI (teljes becsült napi bekerülés) jellemző: PDI/ADI arány ea_09

 7. rizikófaktorok ea_09

 8. ami mindenképpen… ea_09

 9. élelmiszerkockázatok ea_09

 10. élelmiszerlánc (LCA) • vegyi szennyezők (adalékok!) • bakteriális szennyezők allergia, prionok, GM növények+ állatok… „multimédiás” szennyezők presztizsélelmiszerek (fugu, szarvasgomba…) ea_09

 11. egy példa:nyers tej veszély elemzés • F: idegen anyagok (növényi részek, szőrszál, fa, üveg, fém, por) • K: tisztító-, fertőtlenítőszer, gyógyszer, peszticidek, nehézfém, toxinok, • B: rovar, rágcsáló, penész, baktériumok, vírusok, paraziták és egyébként is… "Vajon a tejet nem egy kémiai, biológiai és baktériumi koktélnak kellene-e hívni?"Dr. Robert M. Kradjian, orvos ea_09

 12. munkavédelmi kockázatok • A kockázatértékelés a munkahelyi veszélyekből adódó, a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető kockázatok értékelésének folyamata. Ez a munka összes aspektusának rendszerszerű vizsgálatát jelenti, amely áttekinti, hogy: • mi okozhat sérülést vagy kárt • kiküszöbölhetők-e a veszélyek, és ha nem • milyen megelőző vagy védőintézkedésekre van szükség a kockázatok kézben tartásához. ea_09

 13. ea_09

 14. alapelvek • A kockázatértékelést úgy kell felépíteni, hogy az valamennyi releváns kockázatra és veszélyre kiterjedjen (pl. ne hagyja figyelmen kívül a takarításhoz hasonló másodlagos feladatokat). • Ha azonosítottak egy kockázatot, a kockázatértékelést az elsődleges alapelvnél kell kezdeni, a kockázat kiküszöbölhetőségének kérdésével. ea_09

 15. A munkavédelmi kockázatértékelés öt lépésből álló módszere akockázatértékelést az alkalmazottak aktív bevonásával kell végrehajtani. ea_09

 16. ellenőrző lista ea_09

 17. Szélsőséges természeti jelenségek és hatásaik • A jelentős környezeti károkat - és számos esetben emberi áldozatokat - okozó szélsőséges természeti jelenségek sorába tartoznak: • a földrengések, • a szökőárok, • a vulkánkitörések, • az emberi "beavatkozás" nélkül keletkezett erdőtüzek (wildfires), • a trópusi ciklonok (hurrikánok, tájfunok), • földcsuszamlások, lavinák, • a sáskajárások, • az árvizek, • a szélsőséges szárazságok. ea_09

 18. A különböző természeti katasztrófák a bekövetkezésüket előidéző folyamatok alapján osztályozhatók a következő módon: • geokémiai katasztrófák: vulkáni tevékenység, nyomgázok mennyiségi változása a troposzférában (pl. a felszínközeli ózon); • geofizikai katasztrófák: trópusi ciklon, tornádó, nagy intenzitású csapadék­hullás, szélvihar, hóvihar, lavina, aszály, áradás, földcsuszamlás, homokvihar, földrengés; • geo-biológiai katasztrófák: járvány, rovarinvázió (pl. sáskajárás); • kombinált katasztrófák: villámcsapás, tűz (pl. erdőtűz), szökőár. ea_09

 19. okok… ea_09

 20. Az emberi tevékenységek által okozott környezeti katasztrófák Az emberi tevékenységek által okozott katasztrófák is a természetiekhez hasonlóan osztályozhatók a bekövetkezésüket előidéző folyamatok alapján a következő módon: • kémiai katasztrófák: globális üvegházhatás változása, "kémiai nyár", továbbá sztratoszférikus ózonréteg csökkenése stb.; • fizikai katasztrófák: talajpusztulás, erdőtűz, ipari levegőszennyezés, nem megfelelő folyószabályozásból , hulladék­kezelésből, ipari szennyvízkezelésből eredő katasztrófa; • biológiai katasztrófák: erdőkivágás, túllegeltetés. egy adott területen a növény- és állatvilág pusztítása, idegen fajok behurcolása stb. ea_09

 21. Katasztrófák súlyossági felosztásaDisaster Severity Score DSS • Környezeti hatás egyszerű-összetett 1-2 • Jellege emberi-természeti 0-1 • Behatási idő < 1 ó, 1-24 ó, > 24 ó 0-1-2 • Terület (radius) < 1km, 1-10 km ,> 10km 0-1-2 • Áldozatok száma <100, 100-1000, >1000 0-1-2 • Súlyosság (S) 1, 1-2 , >2, 0-1-2 • Mentési idő <6 ó, 6-24 ó, >24 ó 0-1-2 • A DSS értéke :1-13 ea_09

 22. Néhány katasztrófa DSS beosztása • 12 Örményországi földrengés (1988) • 12 Tsunami-katasztrófa (2004) • 11 Hollandia , árvíz (1953) • 10 Bhopal , cianid-mérgezés (1984) • 9 Mexico City ,földrengés (1981) • 7 Tenerife reülőtér ( 1977) • 5 Los Alfaques(E) robbanás (1978) • 2 Átlagos közlekedési tömeges baleset ea_09

 23. Veszélyes kárhely Szennyeződést csökkentő folyosó Elzárási zóna Szolgáltatási zóna Mentesítő zóna Ellenőrző pontok ea_09

 24. mi lesz ? • 1972, a Római Klub felkérésére A kockázat fogalmának valamennyi meg-közelítése osztja azt a feltételezést, hogy a jövő nem előre deter-minált, hanem függ a jelenben zajló emberi tevékenységektől, azaz a negatív események elkerülhetők, de leg-alábbis enyhíthetők. ERRŐL szól a kockázatelemzés! ea_09

 25. köszönöm figyelmüket ea_09

More Related