Download
s dels mitjans inform tics a l rea de matem tiques n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques

Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques Conèixer, dissenyar i experimentar propostes d’aplicació de les TIC a l'àrea de Matemàtiques

 2. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • Generalitats • activitats integrades a la unitat de programació • integrar les competències TIC a la pràctica diària • implicació de tot el professorat sense l'exclusivitat dels “conversos” • definició dels objectius curriculars en les activitats • avaluació: (quan més definit tenim l’objectiu més fàcil resulta) • del mitjà • de l'aprenentatge • del rendiment en funció de l'aprenentatge (temps) • adaptacions del disseny curricular marc a la realitat actual del centre • formació del professorat (destresa) • maquinari a disposició • nivell d’usuari de l’alumnat: progressiu pla d’integració

 3. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • Blocs temàtics • càlcul • numeració • geometria • mesura • estadística • probabilitat i combinatòria • problemes

 4. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • Tipologia de les activitats • activitats comuns a la unitat didàctica • activitats d’aprofundiment i d’ampliació • activitats de reforç

 5. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques

 6. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • CLIC • multitud de possibilitats • paquets que funcionen sols • tendència final a l'èxit, però amb excés d’assaig • paquets massa llargs • toquen masses continguts • demanen sessions molt llargues • disseny propi de paquets

 7. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • CLIC • avaluació, què i com ho podem avaluar? • només reforç, avaluem a classe • activitat concreta d’avaluació: • treball amb els alumnes (grup) • imprimir pantalla (fitxa) • preguntes orals concretes

 8. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • NO CLIC • activitats que demanen el disseny de fitxes de treball • entorn més obert • cal definir amb més precisió els objectius: • per a la realització • per a l’avaluació

 9. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • programari matemàtic • Calculadora que parla: • calculadora • exercicis de càlcul • problemes • cal adaptacions (so, teclat i escaneig automàtic)

 10. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • programari matemàtic • WinLogo i Cabri-geometre • Els alumnes necessiten aplicar tot el que saben • Jocs • Tetris, blocs, quatre en ratlla, buscamines • Programari edu365 • Monedes, triangle, Mud’s • Discs cd-rom • Anaya interactiva • Pipo

 11. Ús dels mitjans informàtics a l’àrea de matemàtiques • programari no matemàtic • editor de textos: • taules (petita iniciació a les formules) i gràfics • bases de dades o fulls de càlcul • editors gràfics: • eines geomètriques i de dibuix • programes d’altres àrees • Win Logo: construccions amb ordres • Wingeo: bases de dades per a treballs estadístics i problemes. Aporten possibilitats d’interdisciplinarietat. • Internet