Download
pmto in 2009 update vanuit het kenniscentrum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PMTO in 2009 Update vanuit het Kenniscentrum PowerPoint Presentation
Download Presentation
PMTO in 2009 Update vanuit het Kenniscentrum

PMTO in 2009 Update vanuit het Kenniscentrum

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PMTO in 2009 Update vanuit het Kenniscentrum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PMTO in 2009 Update vanuit het Kenniscentrum 23 november 2009 Gonnie Albrecht PI Research

 2. Bascule TNO Dimence Cardea Pactum Lindenhout Rading Yorneo PI Research Tender Rivierduinen

 3. PMTO in 2009 Afronding Fase 1 (2006-2008): • Ontwikkeling methodiek • Opleiding eerste groep therapeuten • Implementatieonderzoek Fase 2 (2007-2010): • Opleiding van opleiders/supervisoren • Ontwikkeling opleiding & Opleiding tweede groep therapeuten en supervisoren • Betrouwbaar FIMP-team (beoordelaars kwaliteit uitvoering)

 4. PMTO in 2009 Afronding Fase 1 (2006-2008): • Ontwikkeling methodiek • Opleiding eerste groep therapeuten • Implementatieonderzoek Fase 2 (2007-2010): • Opleiding van opleiders/supervisoren • Ontwikkeling opleiding & Opleiding tweede groep therapeuten en supervisoren • Betrouwbaar FIMP-team (beoordelaars kwaliteit uitvoering) 85% √

 5. PMTO in 2009 Afronding Fase 1 (2006-2008): • Ontwikkeling methodiek • Opleiding eerste groep therapeuten • Implementatieonderzoek Fase 2 (2007-2010): • Opleiding van opleiders/supervisoren • Ontwikkeling opleiding & Opleiding tweede groep therapeuten en supervisoren • Betrouwbaar FIMP-team (beoordelaars kwaliteit uitvoering) 85% √ 98% √ √

 6. PMTO in 2009 Fase 3 (2009-2012): • Ontwikkeling Kenniscentrum • Implementatie permanente infrastructuur voor scholing, supervisie, certificering & hercertificering • Systematische terugkoppeling gegevens en DVD’s benutten als onderzoeksmateriaal Separaat: • RCT en KEA PMTO • In aanvraag: RCT PMTO met pleegouders

 7. Taken Kenniscentrum • Scholing: opleiding, certificering en her-certificering van PMTO-therapeuten • Kwaliteitsborging: zorgen dat PMTO wordt uitgevoerd zoals bedoeld • Ontwikkeling: verdieping en verbreding van de methodiek • Uitwisseling zowel binnen als buiten NL • Verspreiding van PMTO over NL

 8. Resultaten Kenniscentrum in 2009 Scholing • Opleiding eerste groep van 3e generatie (G6) • Ervaringen met aangepaste Nederlandse draaiboek • Evaluaties positiever of vergelijkbaar • Initiatieven versnellen certificeringstraject

 9. Resultaten Kenniscentrum in 2009 Kwaliteitsborging • Hercertificering PMTO-therapeuten: inhoud & procedures • Pilot met therapeuten gecertificeerd in 2007 • Overdracht DVD-archief naar KC • Eerste stap in vernieuwen systeem van opnames/registratie behandeling • Overlegstructuur supervisoren, opleiders en FIMP-ers

 10. Resultaten Kenniscentrum in 2009 Ontwikkeling • Boosterbijeenkomsten • SIT – gezinsobservatie als integraal onderdeel van PMTO • PMTO met pleeggezinnen • PBS – schoolbrede aanpak van gedrag op basis van zelfde principes

 11. Resultaten Kenniscentrum in 2009 Uitwisseling • Afstemming met Triple P • Eerste stappen samenwerking met andere erkende interventies gericht op opvoedingsondersteuning (borging) • Contacten met verschillende universiteiten • Leren van Noorwegen, Michigan en IJsland

 12. Resultaten Kenniscentrum in 2009 Verspreiding • Nieuwe website: 1 januari gereed • Voorbereiding documentaire • Update folders en presentaties • Presentaties en conferenties • Communicatieplan 2010

 13. Thema’s voor 2010 • Structuur samenwerking Kenniscentrum, stuurgroep PMTO en participerende instellingen • Start volgende opleidingsgroep (G7): maart 2010 • Start implementatieonderzoek TNO naar functioneren KC • Afronden certificering 2e generatie • 1e Systematische terugkoppeling uitkomsten • Aansluiting bij VGCt (gedragstherapie) • Start samenwerking PMTO experts uit diverse landen • …

 14. Bascule TNO Dimence Cardea Pactum Lindenhout Rading Yorneo PI Research Tender Rivierduinen Dank voor uw aandacht