Download
nov trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodi ov vedeck konferencia s medzin rodnou as ou n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,

Organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nové trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Katedra sociálnej práce - denná forma Bratislava 29.4.2013

  2. Záver . doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. vedúci Katedry sociálnej práce