Download
game of thrones n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Game of Thrones PowerPoint Presentation
Download Presentation
Game of Thrones

Game of Thrones

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Game of Thrones

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Game of Thrones 5e EMEG item Door Mathijs van Zantvoort

  2. Expositie Posthoornkerk in Amsterdam Lange rij toen we daar waren We mochten ‘maar’ 15 minuten naar binnen De troon zelf was wel het leukste Alleen daar moest je al 10 minuten in de rij voor staan.

  3. Game of Thrones Dit was wel een beetje jammer Voegde niet echt veel toe aan de beleving van de serie Op en neer naar Amsterdam was het niet echt waard Dat kwam vooral omdat we maar een kwartier naar binnen mochten

  4. Onderdelen ‘The IronTrone’ Kostuums Video game Kostuums Probs Items Behind-the-scenes

  5. Game of Thrones