Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyjmenovaná slova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vyjmenovaná slova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vyjmenovaná slova V

  2. Nauč se řadu vyjmenovaných slov: vy-vysoký-výt výskat-zvykat-žvýkat vydra-výr-vyžle povyk-výheň slova s předponou vy-, vý-

  3. Předpona vy-vý-Tvořte věty: V- / skočit loveckého psa V- / cvičit do výšky V- /dět byt V- /sázet záhon zeleniny V- /dlička roste u cesty V- /malovat leží na stole V- /šeň kamaráda v kině

  4. Doplň y,ý nebo i,í: Žv_katžv_kačku, v_pravit se na v_let, v_hlédnout z okna, v_dět nový film, v_ s námi nemluv_te, v_dra mořská, hubený jako v_žle, pes v_je na měsíc, číst nov_ny, v_soký strom, způsobil pov_k, letní v_heň, mohutný v_r, vl_dnépřiv_tání, Podtrhni vyjmenovaná slova.

  5. Tvořte věty: Pes u boudy . Dívka věneček z pampelišek. Na větvi sedí . Na vodě se vytvořil . vyje vije výr vír

  6. Zdroje: www: office.microsoft.com Texty: vlastní tvorba