Download
symbolske data n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Symbolske data PowerPoint Presentation
Download Presentation
Symbolske data

Symbolske data

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Symbolske data

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Symbolske data Pensum: Olsen, kap. 2 ”Symbolic Data”

 2. En virtuell verden • I et sivilisert samfunn er lagring og bearbeiding av data en viktig oppgave • Det har vi gjort i tusener av år: • Hulemalerier • Helleristninger • Symboler brukes for å representere fysiske gjenstander: • Et bilde av en okse ”erstatter” en okse • Vi innfører penger • Romerne hadde egne folk som holdt orden på kontoer (varer og penger) • Handelsfirmaene som kom i gang i middelalderen måtte holde orden på varer på lager, fraktdokumenter, kjøp og salg • Bokholderi • Regnskap

 3. Industrielle revolusjon • Med dampmaskiner fikk en kraft • Jobben ble da å formalisere industrielle prosesser • F.eks., kunne en beskrive veving som et sett av fysiske bevegelser, så kunne en lage en maskin som gjorde jobben • Masseproduksjon

 4. I dag • Automatiserer også administrative prosesser • En ser ikke lengre store kontorer med hundrevis av ansatte som gjør det samme • Heller ikke arkitekt- og ingeniørkontor med mange ansatte • Datamaskinen gjør standardjobben

 5. Vi blir symbolarbeidere • I dag er det stadig flere av oss som jobber med ”symbolske” data • Selv de som har praktiske jobber blir ”symbol- arbeidere”: • Industriarbeideren er blitt programmerer • Mating av kyrne styres av dataprogrammer • Data fra instrumenter og kontrolltårn er viktigere for flygeren enn det som sees ut vinduet • Vi bygger en virtuell verden

 6. Hva er dette?

 7. Det symbolske blir viktig • ”Symbolske” organisasjoner er sentrale i et moderne samfunn: • Bank • Forsikring • Børs • Media • For en arbeider blir det å beherske symbolske data blir viktigere enn fysisk styrke

 8. Hva er symbolsk? • En hundrekronerseddel er en fysisk gjenstand • Men det er kun representasjonen som er fysisk • I basis symboliserer denne verdien 100 kroner • -Og kan erstattes av andre representasjonsformer, gjerne digitale • En bok er fysisk i papirrepresentasjonen: • I prinsippet er denne symbolsk • -Og kan erstattes av andre representasjonsformer

 9. Andre eksempler • Billetter • Underskrifter • Bilder • Musikk • Kart • Bøker • …

 10. Symbolsk - digitalt • For alt som er symbolsk kan vi velge en digital representasjon • Store fordeler: • Kompakt • Tilgjengelig overalt • Flyttbar • Basis for beregninger

 11. Men • Vi mennesker kan ikke bruke en digital (kodet) form • Må derfor konvertere inn- og ut-data, for eksempel: • Tastatur til kode • Kode til tegn på skjermen • Fra koder til lyd • Fra lyd til koder

 12. Periferienheter

 13. Overføring av symboler • Digitale symboler (penger, musikk, brev, etc.) kan overføres enklere enn fysiske • Etter hvert må vi regne med at det meste finnes digitalt • I en mellomperiode må vi arbeide både med tradisjonell og ny digital form: • Minibanker (inn- og ut) • Telefakser • Scanning • OCR • Printing • CD, DVD

 14. Digitaliseringen endrer verden • Banker • Fysiske penger forsvinner, med dem mange bankjobber • Fotobutikker: • Vanlig film forsvinner • Fremkalling er ikke lengre aktuelt • Laboratorier legges ned • Fotoapparater selges i databutikker • Musikk: • CD platen forsvinner, men den mange musikkforretninger • Vi laster ned musikk via nett • Kanskje til datamaskiner som også er hi-fi anlegg

 15. Neste gjennombrudd: Elektronisk papir • Dataskjermer sender lys mot øyene til brukeren gjennom et filter. Det kan bli tungt for øynene i lengden. • Med vanlig papir benytter vi bakgrunnslyset i rommet. • Elektronisk papir etterligner vanlig papir, men her er “blekket” flyttbart. • I laboratoriet i 1997, kommersielt tilgjengelig fra 2006 (s/h, begrenset format og oppløsning). • I laboratoriet i dag: fleksible enheter, større format, farge

 16. Hva skjer • Når vi har slike enheter i tabloidformat • Farger og god oppløsning • Scenario: • også “papir”-avisene distribueres elektronisk • printere og kopimaskiner forsvinner • mange typer bøker blir elektroniske

 17. Standarder for overføring • Standarder er nødvendig for å overføre data • Defineres på mange lag, fra det fysiske (kabler m.m.) til høynivå (f.eks. oversending av epost) • Viktige standarder: • TCP (Transmission Control Protocol) • IP (Internet Protocol) • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) • MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) • HTML, HTTP, XML …

 18. også standarder for • bilde • video • musikk • tekst • viktig med ”åpne” standarder, dvs. slik at vi f.eks. kan spille av musikken på den enheten vi velger, åpne dokumentet i det programmet vi velger

 19. Språk • Språk er symbolske • Definerer egne programmeringsspråk: • Høy formaliseringsgrad • Presis • Entydige • Med store programmer trenger vi byggeklosser: • Prosedyrer • Record-definisjoner • Moduler • Objekt-orientering

 20. Programsystemer • Med gode programspråk kan vi bygge systemer • Disse behandler digitaliserte data • Etter de (formaliserte) behandlings-regler som vi legger opp til

 21. Konklusjon • Det meste (av symbolske data) kan digitaliseres • Når data er digitalisert kan de lagres i en datamaskin, behandles og overføres på nett • Det gir i seg selv enorme effektiviserings-gevinster • Formaliserte behandlingsregler kan utføres av et dataprogram • Standarder er viktig for å kunne gjøre dette effektivt.

 22. Eksempel: Droner

 23. Møblering av lugar