Download
25 m2 hus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
25 m2 hus PowerPoint Presentation

25 m2 hus

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

25 m2 hus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 25 m2 hus Contact US:- Rosell & Clack AB Handelsv. 19 Luleå 97345 info@attefallhuset.se 070-7277686 http://attefallhuset.se/ Våra modeller är genomtänkta och tillverkade av bästa material. Du köper dessa som byggsats, stomresta eller helt nyckelfärdiga. Våra nyckelfärdiga hus är vinterisolerade och byggda för att klara vind och snölaster i hela landet. Komplett med badrum och kök.