Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Correspondence: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Correspondence:

Correspondence:

199 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Correspondence:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Contact: m.a.van.kessel@isala.nl TRANSVAGINALE HYDROLAPAROSCOPIE IN NEDERLAND Correspondence: M.A. van Kessel1, R. Coenders-Tros2, G.J.E. Oosterhuis3, W.K.H. Kuchenbecker1, B.W.J. Mol4, C.A.M. Koks5 1Isala klinieken Zwolle, 2VUmc Amsterdam, 3St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, 4University of Adelaide Australië, 5Maxima Medisch Centrum Veldhoven INTRODUCTIE METHODE Studie: Retrospectieve studie in vier Nederlandse klinieken tussen 2000 en 2011 Patiënten: 1141subfertiele vrouwen met een indicatie voor tubadiagnostiek Interventie: Transvaginale hydrolaparoscopie als primaire vorm van diagnostiek Uitkomsten: Bevindingen, complicaties bij de ingreep, pijnscores • Transvaginale hydrolaparoscopie • Nieuwe methode van ambulant endoscopisch onderzoek naar tubapathologie • Sinds 2000 in aantal Nederlandse klinieken uitgevoerd als eerste vorm van tubadiagnostiek • Onderzoeksvraag: Is transvaginale hydrolaparoscopie een veilige en betrouwbare methode voor ambulante tubadiagnostiek? PROCEDURE • Endoscopisch onderzoek op polikliniek • Gebruik van disposable systeem Fertiloscope, of re-usable trocar Storz • Lokale anesthesie in fornix posterior • Toegang via vagina met Veressnaaldsysteem • Distentiemedium verwarmd fysiologisch zout • Ovaria en tuba zichtbaar in natuurlijke positie en zonder manipulatie • Tubatesten met methyleenblauw RESULTATEN • THL bij 1141 patiënten uitgevoerd • In 95% werd toegang tot de buikholte verkregen en was volledige inspectie van de tuba-ovariële structuren mogelijk • Afwijkende bevindingen in 27,5% van patiënten • Bij 75 patiënten onderging therapeutische laparoscopie, diagnose werd bevestigd in 85% • Complicaties in 2%, geen ernstige complicaties • Pijnscore op een visueel analoge schaal 4,3 (SD +/- 2,2) Transvaginale hydrolaparoscopie is een veilige ingreep en kan eenvoudig in een ambulante setting verricht worden. Door de hoge positief voorspellende waarde van THL is het een geschikte vorm van eerstelijns tubadiagnostiek. CONCLUSIE • Transvaginale hydrolaparoscopie is een veilige ingreep met een laag complicatierisico • Transvaginale hydrolaparoscopie kan poliklinisch verricht worden onder lokale anesthesie • Door de hoge positief voorspellende waarde is THL een geschikte methode voor tubadiagnostiek • Verder onderzoek wordt verricht. THL-studie: prospectief gerandomiseerd onderzoek, vergelijking van HSG en transvaginale hydrolaparoscopie met betrekking tot de tijd tot zwangerschap, kosteneffectiviteit en patiëntvoorkeuren http://www.studies-obsgyn.nl/THL