Download
connector ability n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Connector Ability PowerPoint Presentation
Download Presentation
Connector Ability

Connector Ability

242 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Connector Ability

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Connector Ability

 2. Waarom een intelligentietest • Intelligentietestshebben de hoogste voorspellende waarde voor beroepssucces • Minimaal 20% minder fouten bij selectie ten opzichte van selectie met slechts een interview • Verhoogt de kans de juiste kandidaat te selecteren aanzienlijk

 3. Trends in selectie Arbeidsmarkt: • Internationaal • Divers (culturen, nationaliteiten en leeftijden) • Krapte Instrumenten: • Overal beschikbaar • Altijd beschikbaar 24x7 • Snel en betrouwbaar

 4. Ervaringen uit de selectiepraktijk • Lastig vergelijken internationale diploma’s en cv’s • Verschillen in resultaten van selectietests tussen kandidaten met verschillende culturele achtergrond • Langdurig proces leidt tot verlies van goede kandidaten

 5. Kortom… • Trends in de arbeidsmarkt vragen om nieuwe producten • Huidige testen bieden geen antwoord op alle marktvragen: • Cultuurarm • Internationaal vergelijken van kandidaten • Snel en betrouwbaar • Met Connector Ability worden al deze vragen in één keer beantwoord

 6. Connector Ability • Innovatief: • Cultuurarm • Adaptief • Unieke vragenlijst voor iedere kandidaat • Online dus altijd beschikbaar • Beschikbaar in NL en Engels • Uniek: de 1e ter wereld • Grote internationale normgroep • Gedegen ontwikkeling in samenwerking met Universiteit Twente, (inter-)nationale bedrijven, overheids-organisaties en minderhedenorganisaties

 7. Wat maakt Connector Ability cultuurarm • Taalinvloed op de uitslag van de test toont geen relevante verschillen • Cultuurgevoelige aspecten in de vragen zijn verwijderd • Cultuurarme subtests • Rekenreeksen • Matrixen • Figuurreeksen • Uitgebreide uitleg en oefenmogelijkheden bij iedere subtest in 10 talen

 8. Wat maakt Connector Ability adaptief Het niveau van iedere opgave wordt bepaald aan de hand van de antwoorden op voorgaande vragen. Voordelen: • Kandidaat blijft uitgedaagd door opgaven op eigen niveau • Minder vragen, dus sneller!

 9. Hoe helpt Connector Ability uw selectie? • Selectie van de meest geschikte kandidaat: • Snel • Betrouwbaar • Overal inzetbaar • Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht: • Leeftijd • Sekse • Opleiding • Nationaliteit & afkomst

 10. Voordelen voor uw organisatie • Optimaal rendement van arbeidsmarktcampagnes • Positief arbeidsmarktimago • Sneller invullen van ‘moeilijke vacatures’ • Internationale uitstraling

 11. BACK-UP

 12. Voorbeeld figuurreeksen Gemak waarmee iemand logische redeneringen kan afmaken

 13. Voorbeeld matrixen Gemak waarmee iemand ingewikkelde samenhangen kan analyseren en aanvullen

 14. Gemak waarmee iemand de samenhang tussen getallen kan analyseren en aanvullen Voorbeeld cijferreeksen