Download
kyselinotvorn a hydroxidotvorn oxidy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy

Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy

428 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy Všechny oxidy se podle reakce s vodou dělí na tři skupiny: hydroxidotvornéoxidy= reakcí oxidu s vodou vzniká hydroxid Př. Na2O + H2O 2 Na(OH) CaO + H2O Ca(OH)2 Prvek sloučený s kyslíkem má elektronegativitu< NEBO = 1 2. Kyselinotvorné oxidy: prvek sloučený s kyslíkem má elektronegativitu > 2, reakcí oxidu s vodou vzniká kyselina

  2. 3.nereagující oxidy - většina oxidů, jejich reakcí s vodou nevzniká nic, elektronegativita prvku v oxidu je vetší než 1 a menší nebo rovna 2