Download
mesyuarat pentadbiran n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mesyuarat Pentadbiran PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mesyuarat Pentadbiran

Mesyuarat Pentadbiran

316 Views Download Presentation
Download Presentation

Mesyuarat Pentadbiran

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOLEJ TUN HUSSEIN ONN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA MesyuaratPentadbiran MALAM ANUGERAH PELAJAR KE-17 (MAP17) MINGGU USAHAWAN SATRIA 2014 (MUS 2014)

 2. Penaung Y.Bhg. Prof. Tan Sri Dato’ Dr.SharifahHapsah Syed Hasan Shahabudin NaibCanselor, UKM Pengerusi Y.Bhg. Prof. Dr.Ir. Othman A. Karim Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), UKM StrukturOrganisasi Program

 3. Penyelaras Tuan Hj Musa Zainal Abidin Othman Timbalan PendaftarJPPel Penasihat Prof MadyaDato’ Dr.SamsulAdabiMamat PengetuaKolejTun Hussein Onn FeloPemantau En. Abd Rahim Mat Hashim KetuaFeloKolejTun Hussein Onn

 4. MajlisTertinggi Program MalamAnugerahPelajar ke-17 KetuaPengarah CheEffahLiyanaBinti Othman (FEP/1)(A143379) TimbalanPengarah I MohdMuzani B Mohamad Saperi (FKAB/1)(A144301) TimbalanPengarah II Nor AsyikeenBintiBaharudin (FEP/1)( A143385) Setiausaha NurulHudaBinti Ismail (FPEND/1)(A143851) Bendahari NurAisyahBintiAjisTalbin (FEP/1)(A143127)

 5. MalamAnugerahPelajar Ke-17 MAP 17 ANJURAN Bahagian Kewangan Majlis Eksekutif Pelajar (MEP), Kolej Tun Hussein Onn, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 6. MalamAnugerahPelajar Ke-17 PENGENALAN • Bahagian kewangan MEP KTHO, merupakan satu bahagian yang berfungsi menguruskan dan mengawal kewangan MEP. • MAP merupakan acara tahunan Kolej Tun Hussein Onn bermatlamat untuk menghargai dan meraikan pelajar-pelajar kolej yang cemerlang dalam bidang akademik, sukan dan ko-kurikulum.

 7. MalamAnugerahPelajar Ke-17 MISI • Melahirkan mahasiswa/i yang mempunyai sikap bekerjasama dan daya kepimpinan yang mantap bagi menguruskan sesuatu pengurusan dan menjadi contoh kepada warga Kolej Tun Hussein Onn.

 8. MalamAnugerahPelajar Ke-17 MATLAMAT • Memupuk hubungan persaudaraan dan kemesraan yang harmonis di kalangan siswa siswi pelbagai kaum melalui satu majlis yang gemilang. • Menggalakan penghuni kolej supaya bergiat secara aktif dalam setiap program yang dijalankan oleh kolej serta melatih dan mengcungkil bakat-bakat baru yang mempunyai kredibititi kepimpinan.

 9. MalamAnugerahPelajar Ke-17 • Mewujudkan kerjasama dan perpaduan yang erat diantara warga kolej Tun Hussein Onn yang berbilang bangsa. • Menjadikan Kolej Tun Hussein Onn sebagai kolej budaya Malaysia terkini seterusnya menjadi aspirasi kepada kolej-kolej lain di dalam universiti.

 10. MalamAnugerahPelajar Ke-17 OBJEKTIF • Melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran sosial dan kebertanggungjawaban terhadap persekitaran. • Memperkukuhkan lagi komunikasi dalam kalangan mahasiswa/i Universiti Kebangsaan Malaysia dengan orang awam yang mempunyai pelbagai latar belakang. • Membentuk golongan mahasiswa/i berpotensi menguruskan program yang dapat membina daya kepimpinan dan mampu bekerja dalam satu pasukan.

 11. MalamAnugerahPelajar Ke-17 • Mewujudkan Nilai, Sikap, Etika & Profesionalisme dalam kalangan mahasiswa/i dalam menguruskan sesuatu perkara.

 12. MalamAnugerahPelajar Ke-17 TARIKH DAN MASA • 10 Mei 2014 (Sabtu) • 8:00 pm – 12:00 am TEMPAT • Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR), Universiti Kebangsaan Malaysia

 13. MajlisTertinggi Program MingguUsahawanSatria 2014 KetuaPengarah MohdMuzani B Mohamad Saperi (FKAB/1)(A144301) TimbalanPengarah I CheEffahLiyanaBinti Othman (FEP/1)(A143379) TimbalanPengarah II Nor AsyikeenBintiBaharudin (FEP/1)( A143385) Setiausaha NurulHudaBinti Ismail (FPEND/1)(A143851) Bendahari NurAisyahBintiAjisTalbin (FEP/1)(A143127)

 14. MingguUsahawanSatria 2014 MUS 2014 ANJURAN Bahagian Kewangan Dengan kerjasama, Bahagian Pembangunan Keusahawanan Majlis Eksekutif Pelajar KolejTunHusseinOnn UniversitiKebangsaanMalaysia

 15. MingguUsahawanSatria 2014 PENGENALAN • Bahagian kewangan KTHO adalah satu bahagian yang mengurus dan memantau kewangan MEP KTHOyang melibatkan warga Kolej Tun Hussein Onn, warga kampus UKM, masyarakat luar serta agensi kerajaan dan swasta.

 16. MingguUsahawanSatria 2014 • Minggu Usahawan Satria merupakan satu program tahunan bagi Kolej Tun Hussein Onn. Program ini melibatkan warga Kolej Tun Hussein Onn, warga kampus UKM, masyarakat luar serta agensi kerajaan dan swasta. • Lahirnya idea untuk mengadakan program ini adalah untuk menyediakan asas kewangan kepada satu lagi majlis besar kolej yang akan diadakan selepas Minggu Usahawan Satria 2014 iaitu Malam Anugerah Pelajar ke-17.

 17. MingguUsahawanSatria 2014 MISI • Mewujudkan jaringan yang lebih baik sesama mahasiswa/i serta memperkukuhkan lagi pengetahuan mahasiswa/i dalam selok-belok perniagaan. • Melahirkan mahasiswa/iyangmempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi dan memiliki kemahiran insaniah yang optimum untuk berdaya saing dalam arena global seiring dengan visi UKM yang bertekad menjadi Universiti terkehadapan yang mendahului langkah masyarakat dan zamannya bagi membentuk masyarakat dinamis, berilmu dan berakhlak mulia.

 18. MingguUsahawanSatria 2014 MATLAMAT • Program ini juga bermatlamat untuk menyediakan dan melatih pelajar tentang pengalaman berorganisasi dan betapa pentingnya penglibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti kolej yang telah diadakan sepanjang sesi pengajian, selaras dengan dasar Universiti yang menekankan aspek Kontrak Pembelajaran dan kokurikulum. Mereka juga telah didedahkan dengan struktur organisasi kolej yang sebenar agar mereka dapat mengenali dengan lebih dekat pentadbiran kolej dan dapat mematuhi segala peraturan yang ditetapkan.

 19. MingguUsahawanSatria 2014 OBJEKTIF • Mendedahkan golongan mahasiswa/i terhadap sistem pengurusan dan kemahiran keusahawanan. Mempertingkatkan dan mengasah bakat kepimpinan mahasiswa menerusi penglibatan berorganisasi, serta melatih mahasiswa lebih proaktif dan mesra masyarakat. • Meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar melalui interaksi pelajar dengan masyarakat luar serta agensi kerajaan dan swasta apabila para pelajar berurusan dengan usahawan, syarikat besar dan juga ahli korporat untuk mendapatkan dana dan juga tajaan bagi program Minggu Usahawan Satria 2014 untuk memeriahkan lagi program ini.

 20. MingguUsahawanSatria 2014 “MenujuKesatriaanUsahawan” TARIKH DAN MASA • 18 hingga 22 Februari 2014 • 8:00 am – 6:00 pm TEMPAT • Bangunan Pusanika, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 21. PengarahCenderamata Noor’ AtikahHanani Noor Azman (FKAB/1)(A144315) Pengarah Program Muhammad Farid Bin Anuar (FKAB/3)(A138064) EXCO-EXCO PROGRAM MAP17 & MUS2014 PengarahTeknikal & Multimedia KohKuan Wei (FSSK/1)(A145146) PengarahProtokol NorhasnitaBtMohdRedzuan (FEP/1)(A143498) PengarahPemasaran NurE’zzatiBintiMohd Yusuf (FST/1)(A145690) PengarahJamuan MuhdZulfadhliFaiz Bin Zainal (FEP/1)(A143508) PengarahPublisiti NikSitiMaisarahAbd Rahman (FPEN/1)(A143827) PengarahTugas-TugasKhas Muhd Amir Fitri Bin Abd Jamil (FST/2)(A140363)

 22. BELAJAWAN MAJLIS ANUGERAH PELAJAR KE-17 (MAP 17)

 23. ANGGARAN PENDAPATAN

 24. ANGGARAN PERBELANJAAN

 25. BELANJAWAN MINGGU USAHAWAN SATRIA 2014 (MUS 2014)

 26. ANGGARAN PENDAPATAN

 27. ANGGARAN PERBELANJAAN

 28. PROGRAM

 29. JAWATANKUASA PENGARAH MUHAMMAD FARID BIN ANUAR PEN. PENGARAH NURUL IZZAH BINTI ZUBIR SETIAUSAHA NORAZIMA BINTI MOHD RODZI BENDAHARI NUR FATIN AFEEQA BINTI BANIYAMI AJK IBNU YAKHZAN NOR ATHIRAH NABILA BINTI ABD MUTALIB NORSAKINAH BINTI NORDIN NURUL ASYIQIN BINTI MUSTAFFA

 30. CADANGAN TEMA

 31. TEMA KEBUDAYAAN

 32. TEMA KEMERGELAPAN/GALAXY NIGHT

 33. TEMA MASQUERADE + COLOUR BLOCKING

 34. ARABIAN NIGHT

 35. BACK TO SCHOOL

 36. VINTAGE

 37. CADANGAN UNTUK MUS • SEIMBANGKAN PRODUK LELAKI DAN PEREMPUAN. KEPERLUAN DAN PERMINTAAN • PRODUK/JENAMA TERKINI. MENARIK MINAT PELANGGAN

 38. PROTOKOL

 39. MALAM ANUGERAH PELAJAR KE-16

 40. SENARAI NAMA VVIP/VIP • TNC HEPA • PENGETUA KOLEJ TIMBALAN PENGETUA KOLEJ • PEN. PENGURUS KOLEJ • PENYELIA KOLEJ • KETUA FELO • BARISAN FELO • BARISAN JAKSA • PENGURUS DAN STAF PENTADBIRAN KOLEJ

 41. PERASMI

 42. PERASMI

 43. PERASMI

 44. TEKS MAP • PERASMI > DISEMAK : FELO > PENGETUA • PENGETUA > DISEMAK : FELO • PENGARAH > DISEMAK : FELO • EMCEE > DISEMAK : FELO • DOA > DISEMAK : FELO

 45. EMCEE ( PENGACARA MAJLIS) • FORMAL : • INFORMAL : • SUARA LATAR :

 46. USHER • VVIP/VIP ( SAMBUTAN FOYER ) > 2 0RANG • CENDERAMATA > 2 ORANG • PENTAS > 2 ORANG • BILIK TETAMU > 4 ORANG