1 / 8

Nikolaj kopernik (19. 2. 1473 – 24. 5. 1543)

Nikolaj kopernik (19. 2. 1473 – 24. 5. 1543). 2012 Jaka Križaj. Slika 1. Njegova mladost:. Rodil se je 19. 2. 1473 v Torunu Obiskoval najboljše šole Pri 10 letih mu je umru oče

xenon
Télécharger la présentation

Nikolaj kopernik (19. 2. 1473 – 24. 5. 1543)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nikolaj kopernik(19. 2. 1473 – 24. 5. 1543) 2012 Jaka Križaj Slika 1

  2. Njegova mladost: • Rodil se je 19. 2. 1473 v Torunu • Obiskoval najboljše šole • Pri 10 letih mu je umru oče • Živel je pri stricu Lukasu Watzelrdeju

  3. Njegova ugotovitev: Geocentrični sistem Heliocentrični sistem - Zemlja je v središču- Sonce v središču - Zemlja nepremična- Vsi planeti se vrtijo okoli Sonca Slika 2 Slika 3

  4. Odziv na kopernikove ideje • Cerkev tega ni priznala • Bal se je preganjanja • Informacije so se hitro širile zaradi tiska • Nekateri verjeli v heliocentrični sistem

  5. Zanimivosti: • Napisal je 6 knjig o gibanju planetov • Izšle so 4 tedne pred njegovo smrtjo • Po njem poimenovali krater na luni Slika 4 Kopernikov krater na Luni

  6. Povzetek: • Po njem imenovan kreater na Luni • Napisal 6 knjig o gibanju planetov • Heliocentrični sistem Odziv na to: - cerkev ni priznala - preganjanje

  7. Slikovni VIRI: • Slika 1 (3. 10. 2012) • Slika 2 (3. 10. 2012) • Slika 3 (3. 10. 2012) • Slika 4 (3. 10. 2012)

  8. E-viri: -http://www.erevija.com/clanek/204/Nikolaj-Kopernik (3. 10. 2012) - http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=134 (3. 10. 2012) - http://www.erevija.com/clanek/204/Nikolaj-Kopernik (3. 10. 2012)

More Related