1 / 15

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik. Wielki Polak Nasz Patron. 19.02.1473 - 24.05.1543. Mikołaj Kopernik żył w latach 1473 - 1543. Był polskim astronomem, lekarzem i duchownym. Kopernik był autorem dzieła "O obrotach ciał niebieskich"

tosca
Télécharger la présentation

Mikołaj Kopernik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MikołajKopernik Wielki Polak Nasz Patron

 2. 19.02.1473 - 24.05.1543 Mikołaj Kopernik żył w latach 1473 - 1543. Był polskim astronomem, lekarzem i duchownym. Kopernik był autorem dzieła "O obrotach ciał niebieskich" ("De Revolutionibusorbiumcoelestium"). Dzieło Mikołaja Kopernika zostało wydane w Norymberdze w 1543 roku. Mikołaj Kopernik w swoim dziele udowodnił, że to ziemia obraca się wokół słońca, a nie, jak wierzono - słońce wokół ziemi. Teoria heliocentryczna zastąpiła teorię geocentryczną.

 3. Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, obraz Jana Matejki

 4. Życie Mikołaja Kopernika Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 roku. Wychowywany był przez swojego wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode. W latach 1492 - 1495 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie studiował na Uniwersytecie Bolońskim, gdzie zainteresował się astronomią i napisał pierwsze prace o teorii geocentrycznej Ptolemeusza. Studiował także w Padwie i Rzymie. Uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego oraz prawo wykonywania zawodu lekarza.

 5. Mikołaj Kopernik przebywał na Warmii i został kanonikiem warmińskim. Następnieosiadł w Lidzbarku Warmińskim skąd przeniósł się do Fromborku, gdzie posiadał dom, w którym zorganizował obserwatorium astronomiczne. Kopernik pisał także dzieła poetyckie i uczestniczył w życiu politycznym kraju. Sporządzał też mapy Warmii i Mazur. W latach 1519 - 1521 brał udział w wojnie polsko-krzyżackiej. Pisał też liczne prace z dziedziny ekonomii.

 6. Teoria heliocentryczna Mikołaj Kopernik opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej.

 7. Kopernikowska wizja wszechświata z De revolutionibusorbiumcoelestium

 8. Kopernik był także matematykiem, lekarzem, prawnikiem, ekonomistą, publikował prace o reformie monetarnej i sformułował prawo, iż "gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy".

 9. Imię Kopernika nadawano wielu miejscom i instytucjom: • duży krater na Księżycu (107 km średnicy) • duży krater na Marsie (292 km średnicy) • planetoida nr 1322 (orbita 1.86 - 2.99 j.a., okres obiegu 3.77 lat) • OAO-3 Copernicus (1972-065A) - amerykański satelita do obserwacji w promieniach nadfioletowych i rentgenowskich, działał w latach 1972-1980 • Kopernik 500 (Interkosmos 9; 1973-022A) - satelita radziecko-polski do badania promieniowania Słońca i jonosfery, działał w roku 1973 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) • w Toruniu znajduje się Dom Kopernika będący muzeum poświęconym astronomowi. http://kopernik.pl/index.php?id=1

 10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2im. Mikołaja Kopernika

 11. Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, która nosi imię Mikołaja Kopernika. Wiele wiemy o jego życiu  w latach młodości i nauki. Jest znany nam wszystkim i całemu światu. To On, wielki Polak, dzięki wszechstronnym zdolnościom, był filozofem, matematykiem, kanonikiem, lekarzem, a przede wszystkim astronomem.     Jesteśmy dumni, że nasza szkoła od 27 listopada 1971 roku nosi Jego imię.

 12. PIEŚŃ SZKOŁY Niesie Wisła swoje wody,                              niesie do Bałtyku,                                      w Wiśle Toruń się przegląda,                       miasto Kopernika. ref. Kopernik nasza duma,                           więc wszyscy czcimy go,                               on Słońce w biegu wstrzymał                         i ziemski ruszył glob.                     Kopernik nasza chwała                                 i nie zapomni  świat,                                   że Polska go wydała                                     przed pół tysiącem lat. 2. We Fromborku piękne astry                     jesień rozwinęła                                           tu Kopernik liczył gwiazdy,                       tu dokonał dzieła. ref. Kopernik ....

 13. W naszej szkole odbywa się wiele konkursów oraz różnych imprez związanych z naszym Patronem: • II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Planety Mikołaja Kopernika” • Spotkanie z Michałem Juszczakiewiczem, reżyserem filmu dokumentalnego „Tajemnica grobu Kopernika” o poszukiwaniu i identyfikacji zaginionego grobu Mikołaja Kopernika. • Akademie z okazji Rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Odkrycia Mikołaja Kopernika” • Oraz wiele innych

 14. Bibliografia • http://kopernik.pl/index.php?id=1 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik • http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124766,6544379,Mikolaj_Kopernik.htm • http://www.sp2dt.pl/

More Related