Download
enviro n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Enviro PowerPoint Presentation

Enviro

248 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Enviro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Enviro Triedenie odpadov Mgr.Gabriela Mačáková

  2. Triedenie komunálneho odpadu

  3. Nebezpečný odpad lieky chladnička batéria

  4. Čo urobíme s týmto odpadom ? A D B C

  5. Čo sem nepatrí?

  6. Čo sem nepatrí ?

  7. Čo sem nepatrí?

  8. Čo sem nepatrí ?

  9. Ako môžeme zmenšiť množstvo odpadov doma a v škole? • Kupujeme len potrebné veci • Opravujeme veci, ktoré sa dajú opraviť(napr.zips) • Nepotrebné veci, môžeme darovať(napr.oblečenie) • Použité zošity, dáme do zberu