Download
slova jednozna n slova mnohozna n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SLOVA JEDNOZNAČNÁ SLOVA MNOHOZNAČNÁ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SLOVA JEDNOZNAČNÁ SLOVA MNOHOZNAČNÁ

SLOVA JEDNOZNAČNÁ SLOVA MNOHOZNAČNÁ

383 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SLOVA JEDNOZNAČNÁ SLOVA MNOHOZNAČNÁ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SLOVA JEDNOZNAČNÁ SLOVA MNOHOZNAČNÁ Mgr. Michal Oblouk

  2. SLOVA JEDNOZNAČNÁ • slova, která mají pouze jeden věcný význam • nejčastěji jsou to: • vlastní jména – Milena, Azor, Praha, Ještěd, Vltava, Jeseníky, Martin,… • odborné názvy – sloveso, otakárek fenyklový, hydroxid, pyl, úsečka,… • zvukomalebná citoslovce – fuj, frnk, crr, žbluňk,… • běžná slova – květináč, lustr, míč,…

  3. SLOVA MNOHOZNAČNÁ • slova, která mají jeden význam základní, a potom ještě významy další, které vznikly přenesením slova na věci, které s původní skutečností nějak souvisí (označují více různých věcí) • slovo má obvykle více významů • slova nabývají nových významů tak, že začnou označovat věc, která je s věcí jimi původně označovanou v nějaké souvislosti – slovo se přenese i na označení další věci – druhy přenosu: • metafora • metonymie • synekdocha

  4. METAFORA • přenesení slova na základě vnější podobnosti • Koruna • Noha • List • Hřeben • Hlava • Čelo • Zub

  5. METONYMIE • přenesení slova na základě vnitřní souvislosti • dobrota(vlastnost) / dobrota(jídlo) • Damašek(město) / damašek(druh textilie) • hlídka(děj) / hlídka(lidé, kteří hlídají) • nejčastěji se vyskytuje: • označení věci místem, odkud pochází – vypil dvě plzně, koupil si ementál,… • označení díla autorem – čtu Nerudu, jdu na rentgen,… • záměna obsahu za věc, ve které je obsažena – dědeček kouřil dýmku,…

  6. SYNEKDOCHA • celek je pojmenován označením části (záměna části za celek) • vrch (horní část kopce) / vrch (celý kopec) • meruňka (ovoce) / meruňka (strom) • Celé město bylo na nohou. • Otevřete! Policie! • Praha vyhlásila stav pohotovosti. • Mít střechu nad hlavou. • Hlava na hlavě. • Vydělat na chleba.