Download
metode pedagogice de predare invatare n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metode pedagogice de predare-invatare PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metode pedagogice de predare-invatare

Metode pedagogice de predare-invatare

2464 Views Download Presentation
Download Presentation

Metode pedagogice de predare-invatare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Metode pedagogice de predare-invatare Concepte, Functii, Clasificare

 2. Conceptul de metodologie didactica • Metodologia didactica desemneaza teoria si ansamblul metodelor si procedeelor utilizate in procesul de invatamant • Metodologia didactica este stiinta, tehnica si arta in acelasi timp • Metodologia didactica difera de metodologia cercetarii stintifice dar asemanatoare acesteia in ceea ce priveste studiul metodelor si modalitatilor de abordare a problematicii respective

 3. Conceptul de metodica • Metodica este o disciplina stiintifica, componenta a sistemului stiintelor pedagogice, care are ca obiect studierea organizarii si desfasurarii procesului de invatamant – ca proces instructiv-educativ, la un anumit obiect din planul de invatamant. • In termeni uzuali se spune metodica predarii obiectului de invatamant, de exemplu, metodica predarii limbii si literaturii romane

 4. Functiile metodelor de invatamant • Functia cognitiva • Functia instrumentala • Functia normativa • Functia motivationala • Functia formativ-educativa • In afara de acestea, fiecare metoda detine, de obicei, o functie specifica prin care se impune fata de alte metode si care-i confera o anumita identitate

 5. Sistemul metodelor de predare-invatare. Clasificare si descriere • 1 – Metode de transmitere si insusire a cunostintelor • A - Metode de comunicare orala • a) - expozitive (povestirea, descrierea, explicarea,instructajul) • b) – conversative (conversatia, conversatia euristica, discutia colectiva, problematizarea) • B) – Metode de comunicare scrisa (sau de munca cu manualul) cum ar fi lectura explicativa, lectura independenta

 6. 2 – Metode de explorare si descoperire • A – Metode de explorare directa sau nemijlocita a obiectelor si fenomenelor prin observare sistematica si independenta, efectuarea de experiente si experimente, examinarea documentelor, studiu de caz • B – Metode de explorare prin intermediul substitutelor realitatii cum ar fi demonstratia cu ajutorul imaginilor, graficelor, proiectilor fixe si dinamice, inregistrarilor, modelelor, machetelor • 3- Metode bazate pe actiune cum ar fi exercitiul, studiul de caz si metoda proiectelor • 4 – Metode stimulative, bazata si acestea de asemenea pe actiune dar nu reala ci simulata cum ar fi jocurile didactice sau simulative, jocul de rol, de arbitraj, de competitie, de decizie, invatarea dramatizata si cea bazata pe simulatoare

 7. Descrierea principalelor metode de invatamant • A) EXPUNEREA • Este metoda de transmitere a cunostintelor prin intermediul limbajului oral • Se realizeaza prin procedee precum explicatia, descrierea, povestirea, conversatia, demonstratia

 8. Forme ale expunerii • 1) Povestirea didactica • 2) Descrierea • 3) Explicatia • 4) Prelegerea • Conditii de realizare a expunerii

 9. Conversatia • Este o metoda interogativa • Se defineste ca metoda didactica prin convorbire, discutie, dialog didactic sau metoda interogativa facand totodata parte din metodele didactice fundamentale fiind utilizata din cele mai vechi timpuri • - euristica – in scopul insusirii unor noi cunostinte • - de reactualizare • - de fixare • - de verificare

 10. Demonstratia • Este metoda didactica prin intermediul careia profesorul dovedeste pe baza de material concret realitatea unui obiect, fenomen sau proces sau a unor adevaruri sau afirmatii logice • In concluzie, a demonstra inseamna a dovedi, a convinge, a prezenta prin mijloacele specifice avute la dispozitie

 11. Modelarea didactica • Reprezinta metoda de cercetare sau invatare a obiectelor, fenomenelor ce consta in folosirea unui model construit pe baza proprietatilor esentiale ale originalului • In esenta totul se poate invata cu ajutorul modelelor, metoda modelarii inscriindu-se astfel in strategia deductiva

 12. Invatarea prin descoperire • Reprezinta o strategie generala dar si o metoda didactica ce se poate aplica pe timpul parcurgerii unui eveniment al invatarii unei secvente • In concluzie reprezinta metoda didactica prin intermediul careia cadrul didactic concepe si organizeaza activitatea astfel incat sa faciliteze elevului descoperirea prin efort propriu a cunostintelor, prin parcurgerea directa sau diferita a drumului descoperirii initiale a adevarurilor • Se realizeaza prin metode diferite de nuanta euristica cum ar fi: observarea dirijata sau independenta, invatarea prin incercari, experiente, studiu de caz, problematizarea, studiu individual, activitate independenta, etc. • Descoperirea poate fi de mai multe feluri si anume: • - didactica • - deductiva • - inductiva • - analogica • - transductiva

 13. Instruirea prin problematizare • Conceptual, problema reprezinta un proces dificil de inteles, complicat, neclar, dificil si ca urmare greu de rezolvat • Problematizarea este metoda de invatamant prin care cadrul didactic formuleaza si situatii-problema ce solicita elevilor utilizarea si completarea cunostintelor in vederea solutionarii acestor situatii • Esenta problematizarii consta in elaborarea si aplicarea situatiilor-problema pentru cucerirea de catre elevi a adevarurilor prin efort personal • Cadrul didactic are rolul de a comunica situatia, de a indruma cautarile si de a realiza intarirea pozitiva si negativa • Intrebarile problema trebuie sa si-le puna elevii singuri si numai in masura in care nu reusesc sa demareze singuri in rezolvarea situatiei • Tipurile de situatii-problema se vor crea functie de treapta de invatamant pentru diverse functii cum ar fi: conducere, dezvoltarea capacitatilor cognitive, practice si educative in sens restrans al cuvantului

 14. Studiul de caz • Este o modalitate de a analiza o situatie specifica, particulara, reala sau ipotetica modelata sau simulata care exista sau poate sa apara intr-o actiune, fenomen, sistem, de orice natura denumita caz, in vederea studierii sau rezolvarii lui, in raport cu inlaturarile unor neajunsuri sau a modernizarii proceselor, asigurand luarea unei decizii optime in domeniul respectiv. • Cazul reprezinta un aspect, element, o componenta, un subansamblu sau chiar ansamblul insusi care se cer abordate

 15. Incidentul critic • Este o varianta minuscula a studiului de caz avand aceeasi structura cu acesta si anume: • - titlu, situatie problematica, sarcini de lucru • Diferenta este data de situatia problematica, aceasta fiind data de o situatie asa zisa limita, constituita prin o problema bine circumscrisa, imaginata sau construita pe baza unor supozitii rationale • Metoda permite realizarea unor obiective de formare a unor capacitati superioare legate de gandirea analitica, judecata critica sau gandirea creativa

 16. Metodele de antrenament • Reprezinta o gama variata de asa numite – training-methods create pentru a forma abilitati si deprinderi intelectuale, comportamentale sau motrice • Sunt derivate de la metoda traditionala a exercitiului sau exersarii • O modalitate mai activa a exercitiului a impus principiul propus de John Dewey de a invata prin actiune prin crearea de situatii practice reale • Uneori antrenamentul practic pe situatii reale specifice fiind periculos s-au creat simulatoarele ca factor de sprijin in vederea aplicarii acestor metode

 17. Metodele simulative • Aceste metode se bazeaza exclusiv pe simularea didactica a unor situatii problematice reale sau imaginare • Ele pot fi folosite cu succes pentru a forma capacitatile necesare celor care invata pentru a indeplini anumite roluri in situatiile respective sau in alte asemanatoare acestora, fiind utilizate indeosebi, la inceput, de militari.

 18. Realizarea Jocului de Rol • Alegerea situatiei problematice – titlul (sa fie ingenios,atractiv,incitant) • Conceperea unor instructiuni minimale • Stabilirea unor norme individuale sau de grup ce vor functiona ca reguli • Stabilirea rolurilor • Stabilirea sarcinilor de invatare • Simularea propriu-zisa • Evaluarea rezultatelor • Acestea se pot utiliza pe grupuri, individual sau de cooperare

 19. Metode de educatie moralaCONVINGEREA • Este metoda care asigura intelegerea necesitatii cunoasterii si respectarii normelor morale • Convingerea inseamna constientizare, intelegere, acceptare, adeziune, motivatie intrinseca, atitudine pozitiva in plan cognitiv si afectiv fata de normele morale

 20. Explicatia etica • Este procedeul metodologic de a asigura intelegerea si respectarea normelor morale prin clarificarea semnificatiilor, a motivelor, rolului si cerintelor normelor morale • Explicatia foloseste lamuriri, argumentari logice, afective si faptice

 21. Convorbirea si dezbaterea etica • Este un dialog intre educator si educat cu caracter bivalent • Ea poate fi individuala sau de grup si se poate transforma in discutie, dezbatere • Convorbirile si dezbaterile mai pot fi spontane sau organizate insotite de exemple, filme, analize, etc

 22. Exemplul etic • Este o metoda de educatie morala care foloseste metode etice, ca mijloace de a ilustra, argumenta ceva si care trezeste interesul unora de a le imita, de a le urma • Exemplu prin caracteristica sa are o mare forta educativa si de convingere

 23. Aprobarea si dezaprobarea • Aprobarea reprezinta aprecierea favorabila a atitudinilor si faptelor morale pozitive, in sensul ca ele sunt in concordanta cu principiile eticii demne, civilizate • Aprobarea produce satisfactie si motivatie interioara • Dezaprobarea reprezinta aprecierea etica nefavorabila pentru atitudinile si faptele morale negative, pentru abaterile de la principiile eticii demne, civilizate. • Dezaprobarea produce insatisfactie, tristete, durere spirituala

 24. Exercitiul • Aplicarea repetata a normelor sub forma de fapte morale pentru formarea priceperilor, deprinderilor si obisnuintelor morale reprezinta esenta metodei exercitiului • Exercitiul reprezinta si o metoda de educatie foarte importanta

 25. Instruirea programata si asistata pe calculator – e-learning • Asigura o invatare individualizata oferind posibilitatea realizarii concomitente si imediate a mai multor evenimente si obiective didactice – receptarea, intelegerea, intarirea – stocarea, aplicarea si evaluarea, pe baza careia se realizeaza reglajul adica conexiunea inversa – feed-back-ul

 26. Evaluarea • Functiile evaluarii sunt: • - de control • - de reglare a sistemului • - de predictie • - de clasificare si selectie • - de certificare • - de educatie • - sociala

 27. Definitia evaluarii • Este actul didactic complex integrat intregului proces de invatamant care asigura evidentierea cantitatii cunostintelor dobandite si valoarea, (nivelul performantele si eficienta) acestora la un moment dat, in mod curent, periodic si final

 28. Componentele evaluarii • Controlul sau verificarea • Aprecierea • Notarea

 29. Forme de evaluare didactica • Evaluarea initiala • Evaluarea curenta (continua, de progres) • Evaluarea periodica (intermediara) • Evaluarea finala • Evaluare orala prin ascultare • Evaluare scrisa (teze, lucrari de control, alte probe scrise) • Evaluare practica (probe practice, de laborator, atelier, etc.) • Evaluare sub forma de examene • Evaluare sub forma de concursuri

 30. Va multumesc pentru atentie • Sinsp. de politie, Vocila Andrei Ion • Instructor de politie al Institutului pentru Studii si Ordine Publica al Ministerului Administratiei si Internelor Vocila