1 / 17

Makroökonomia

Makroökonomia. Szabó Richard Előadás Munkanélküliség Infláció 2003. Április. Klasszikus neoklasszikus modell feltevései. Az árrendszer tökéletesen szabályozza a piaci folyamatokat A gazdasági egyensúly stabil A gazdaságban a munkapiac mindig egyensúlyban van

yestin
Télécharger la présentation

Makroökonomia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Makroökonomia Szabó Richard Előadás Munkanélküliség Infláció 2003. Április MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 2. Klasszikus neoklasszikus modell feltevései • Az árrendszer tökéletesen szabályozza a piaci folyamatokat • A gazdasági egyensúly stabil • A gazdaságban a munkapiac mindig egyensúlyban van • A gazdaságpolitikai beavatkozás szükségtelen MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 3. A keynesianus modell alapfeltevései • Az árrendszer nem tökéletes • Figyelembe kell venni a bizonytalanságokat és a gazdasági szereplők várakozásait • A gazdasági szabálytalanságok tartósak lehetnek, az egyensúlyi állapotok alapvetően instabilak • A vizsgált gazdasági rendszerben szükséges az állam gazdasági szerepvállalása MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 4. Munkanélküli • Az a személy, akinek nincs munkaviszonya, de munkát keres Munkanélküliség oka : • Állást otthagyók • Munkapiacra újonnan belépők • Munkapiacra visszalépők • Állást elvesztők (elbocsátottak) MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 5. Fogalmak • Frikcionális (súrlódásos) munkanélküli : az önkéntes munkahely változtatással járó állástalanság • Önkéntes munkanélküli : tudatos döntés értelmében nem akar dolgozni • Kényszerű munkanélküli : szeretne dolgozni, de nem talál munkát • Aktív : foglalkoztatott - munkanélküli MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 6. Munkanélküliség típusok • Konjunkturális : a gazdasági termelési folyamat ciklikus változásaiból fakadó állástalanság • Strukturális : a munkakereslet és kínálat ágazati (szerkezeti) eltéréséből fakadó állástalanság MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 7. INFLÁCIÓ • Alapfogalmak • Az infláció szerkezete • Az infláció mértéke • Az infláció hatásai • Az infláció költségei (társadalmi szinten) • Az infláció késedelmi hatásai MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 8. Alapfogalmak • az infláció fogalma : pénzmennyiség növekedése (felfúvódása) • Defláció : árszínvonal tartósan csökken • abszolút : • árszínvonal tartós emelkedése (abszolút) (ez csak szabad áralakulás esetén alkalmazható) • relatív : • költség - ár csökkenés esetén az árcsökkenés elmarad • fogyasztói árindex változik • hivatalos és fekete gazdaság MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 9. Az infláció szerkezete az infláció fajtái : • kiegyensúlyozott : valamennyi termék ára ugyanannyira nő • kiegyensúlyozatlan : a termékek ára különbözőképpen nő az infláció fajtái : • nyílt : feltör az inflációs nyomás • burkolt : az inflciós nyomás nem tör fel MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 10. Az infláció mértéke : • kúszó : alacsony ütemű • ügető : évi kétszámjegyű • vágtató : évi háromszámjegyű • hiper : nagyobb, mint havi 50 %, 1 éven át tart anticipált infláció : • egyes gazdasági alanyok becslik, várakoznak, ez egybevág MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 11. Az infláció hatásai allokációs hatás : termelési tényezőket átcsoportosítja, eszköz kamatláb jövedelemújraelosztási hatás : • munkavállalónak rossz • befektető : nem talál megfelelő hozadékú papírt • adósnak rossz • gazdasági bizonytalanság növekedése, értéktorzulás, árak információtartalma csökken • készpénzállomány nominálisan nő, reálisan csökken, cél a készpénzmennyiség minimalizálása, átrendezés költségei (cipőtalpköltség) MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 12. Az infláció költségei • áruk információtartalma csökken • cipőtalp költség (átrendezés) • menühatás (gyakran kell az árakat változtatni) • pénz, mint intézmény funkcióinak csökkenése • tiszta forgalmi költség : pénz verése MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 13. Az infláció késedelmi hatásai • adós-hitelező hipotézis : érdemes eladósodni, mert reálértékben kevesebbet kell visszaadni • munkabér : • árak változása folyamatos, a béreké a kollektív szerződés miatt tovább húzódik • szakszervezetek, munkavállalók gyengébbek (ez nem igaz) • információhiány • a bért az időszak (hét, hónap) végén kapják MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 14. Az infláció késedelmi hatásai II. • transzferfizetés : • nyugdíj, táppénz, családi pótlék, ösztöndíj • adórendszer : • SZJA : rosszabb az adóalanynak mivel többet fizet • kamatadó (forrásadó) : többet fizet, az inflációs részt is adóztatja MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 15. Philips görbe u 6% 0 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 16. Módosított Philips görbe u 5,5 % 0 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

 17. MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

More Related