1 / 7

Hertog-Jan Bockbier

Inge Bunschoten Benjamin Brommer Ronita Constantine Lambert Bax. Hertog-Jan Bockbier. Interactief Activerend Voor de echte bierliefhebber Passie voor het merk Authenticiteit Doelgroep is de promotor. Doel(groep) en concept. Verhoogde aandacht Bockbier ‘Normale’ Hertog-Jan producten

yoland
Télécharger la présentation

Hertog-Jan Bockbier

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Inge Bunschoten Benjamin Brommer RonitaConstantine Lambert Bax Hertog-Jan Bockbier

  2. Interactief • Activerend • Voor de echte bierliefhebber • Passie voor het merk • Authenticiteit • Doelgroep is de promotor Doel(groep) en concept

  3. Verhoogde aandacht Bockbier • ‘Normale’ Hertog-Jan producten • De Bockbier-ervaring  begin herfst • Actiecode bij een kratje Hertog-Jan • Augustus en September • Prijs: proeverij van speciaalbieren met nadruk op Bockbier • Maximaal te winnen prijzen: 25 voor 2 personen In aanloop naar de herfst

  4. 20 september 2014: begin van de herfst • Café-eigenaren van max. 150 cafés • Hertog-Jan borrel • Start Bockbier-seizoen • Promotiemateriaal voor Herfstbockactie Herfstdag

  5. Selfie van jouw Bockbier-moment • Post het op Social Media • Win een echt Bockbier-moment • Rondleiding in de brouwerij (Arcen) • Borrel inbegrepen • Biefstuk en bier! • 50 winnaars met 2 vrienden Hèt Bockbier-moment

  6. Kosten en planning • Overige conceptkosten: €1.500,- • Totale kosten: €7.500,-

  7. Zijn er nog vragen? Dank voor uw aandacht!

More Related